Meny

Malmö har inget fall men har fått ett Niagara

Malmö har inget fall men har fått ett Niagara

Uppkäftigt utvändigt. Sakralt invändigt. Nybyggda Niagara i Malmö är i högsta grad annorlunda med sina olika hushöjder, runda former och kuggremsliknande aluminiumprofiler i fasaden. Byggnaden har uppförts med en samverkansmodell som tilltalat alla parter. Nu är Niagara nominerad till Årets bygge 2016.

– Målet var att bygga Malmös vackraste hus. Vi lyckades och är mycket stolta över slutresultatet.

Orden kommer samfällt från byggherre, brukare och entreprenör. Gemensamt har de uppfört Niagara, som byggts för Malmö högskola. Byggnaden ligger centralt i Malmö nära Centralen och med utsikt över Turning Torso och Öresundsbron.

För några år sedan insåg Malmö högskola att deras lokaler inte var rationella. De var för utspridda och nya behövdes. Högskolan hade sedan tidigare en lämplig markanvisning i kv Niagara och beslöt att uppföra en ny högskolebyggnad på tomten utöver de som tidigare byggts i närliggande kvarter. 2009 utlyste högskolan en arkitekttävling, som ett 60-tal arkitekter anmälde sitt intresse till. Av de anmälda utsågs fyra arkitektkontor till tävlingen som vanns av danska Lundgaard & Tranberg.

"Aldrig varit med om så bra samverkan"

Nästa steg blev att upphandla en hyresvärd. Ett samverkansavtal skrevs med Akademiska Hus varefter Akademiska Hus handlade upp konsulter, projektörer och generalentreprenör i samarbete med Malmö högskola.

Lundgaard & Tranberg har ritat en byggnad bestående av tre sammanhållande huskroppar i olika höjder på sex, åtta respektive tolv våningar och med ett gemensamt atrium. Som konstnärlig utformning löper kuggremsliknande band runt byggnaden, som tillsammans med de runda formerna och de olika hushöjderna, ger byggnaden dess karaktär. ”Kuggremmarna” är tillverkade av aluminium i två olika nyanser som ger bärnstensfärgade kulörer i solsken och brungrå toner i skugga.

– Det har blivit en symbol­byggnad, en byggnad som syns och sticker ut, säger projektledare Kristian Andersson, Malmö högskola. Ledorden för designen var mötes­plats, kommunikation, öppenhet, flexibilitet och innovation.

Dessa ord betecknar även hela byggprocessen, som skett i nära samverkan med alla parter.

– Jag har aldrig under mina trettio år i branschen varit med om en så bra samverkansprocess som för Niagara. Vi har alla jobbat mot samma mål, haft respekt för varandras kunskaper och kompetens, säger Anders Andersson, ägare och koncernchef för byggföretaget Thage i Kristianstad, som varit projektets generalentreprenör.

Anteckningsblock för säkerhet

Eftersom Thage är arbetsmiljöcertifierad enligt Lloyds har arbetsmiljön varit i fokus, både den sociala och den tekniska. Inga allvarliga incidenter har inträffat och en orsak kan vara idén med ett enkelt anteckningsblock. Alla på bygget fick ett block i vilket var och en skulle skriva ner incidenter eller åtgärder som skulle kunna förbättra arbetsmiljön. Varje dag samlade platsledningen in eventuella noteringar för vidare åtgärd.

Prestigelöst tänkande har gått som en röd tråd genom processen. Ett exempel är att både platsledning och yrkesarbetare kunde diskutera direkt med konstruktören om olika spörsmål för att komma fram till de bästa tekniska lösningarna.

Husets rundade former både utvändigt och invändigt samt med olika radier var en utmaning. Lister, stålbalkar, radiatorer, fönster och kornischer följer de rundade formerna. För att allt skulle fungera gjordes provmontage och modeller i full skala, så kallade mockups. Den rundade formen har den fördelen att man får många löpmeter fasad med fönster, vilket ger optimalt med arbetsplatser.

– Vi har vinnlagt oss om en flexibel byggnad i både utformning och installationer. Vi har använt oss av ett modulsystem så att väggar lätt kan flyttas och de behovsstyrda installationerna är anpassade för kommande förändringar. Det innebär till exempel att vi kan ha flera hundra enmanskontor likväl som stora, öppna kontorslandskap om man i framtiden vill bygga om, säger John Erik Persson och Jan Andersson, fastighetschef respektive projektledare, Akademiska Hus.

Utifrån signalerar Niagara uppkäftighet och kompetens. Inuti är byggnaden näst intill sakral med den hushöga ljusgården, mjuk färgsättning och en akustik man inte är van vid. Redan tidigt i processen arbetade man med akustiker, vilket resulterat i en utmärkt akustik. Inga störande ekoeffekter hörs vare sig i hörsalar eller i ljusgården med dess stora volymer.

Grundläggning orsakade försening

Under projekteringen av grundläggningen stötte man oväntat på problem, vilket försenade projektet med tre månader. På grund av husets olika höjder skulle lastfördelningen på marken bli för ojämn och pålning var därför en olämplig teknik.

– I det läget valde vi att grundlägga på borrplintar som vilar på kalkberget. En normal grundläggning med pålar hade krävt oerhört många pålar samt att det fanns risk för att redan slagna pålar skulle hoppa upp när nya slogs ned intill. För att ta igen förseningen och vara klar till dess att den prefabricerade stommen skulle resas ställde alla upp och jobbade övertid i veckorna och på helger. Det visar på personalens stora engagemang, säger Per-Åke Isacsson, som under projektets gång var vice vd för Thages, men är numera företagets vd.

Malmö högskola svarar själv för förvaltningen medan Akademiska Hus är fastighetsägare. Båda parter har vinnlagt sig om ett långsiktigt tänkande för drift och underhåll med målet att byggnaden ska hålla i minst 40 år. Den är också klassad enligt Miljöbyggnad Silver.

Cirka 750 miljoner kronor har investerats i Niagara och budgetramarna har hållits. Samma sak gäller tidsramarna. Någon större försening har inte uppstått trots försening i början.

Niagara i korthet

Totalkostnad: 750 miljoner kronor.

Byggherre: Akademiska Hus.

Initiativtagare/brukare: Malmö högskola.

Arkitekt: Lundgaard & Tranberg.

Konstruktör: WSP.

Generalentreprenör: Thage.

Stomme: Östra Vrams Smide (stål), Starka (betong).

EL: APQ.

VS: Rörläggaren.

Ventilation: Imtech.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Höjda röster om en ny Ölandsbro

Debatten blossar upp: bristfällig betong och ständigt köskapande underhållsarbeten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hojda-roster-om-en-ny-olandsbro-28362

Håll huvudet kallt

Utblick: Byggarbetare har det hett om öronen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hall-huvudet-kallt-28458

”Hållbarhet är en marknadsfråga”

Johan Nuder vill bli expert på att kommunicera hållbarhetsinformation.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hallbarhet-ar-en-marknadsfraga-28358

Hon ger nytt liv åt slott och koja

Stina Lindéns har hittat sin nisch i kulturminnesmärkta hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ger-nytt-liv-slott-och-koja-28345

Hela EU ska få lära av renoveringen i Lund

EU-projekt lyfte energieffektiviseringen och renoveringen av stadsdelen Linero.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hela-eu-ska-fa-lara-av-renoveringen-i-lund-28331

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240