Meny

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

Klimatsmart logistiklada nytt nav på liten ort

När Apotea behövde mer lagerutrymme tog de i rejält. 38 000 kvadratmeter nytt logistikcenter byggdes på gammal skogsmark i Morgongåva och på taket finns landets sannolikt största solcellsanläggning. Nu nomineras projektet till Årets bygge 2019.

Det lilla samhället Morgongåva i Uppland har i stället för att vara utflyttningsort blivit en plats för inflyttning. I dag har Morgongåva cirka 1 500 invånare och tack vare järnvägsstationen är det lätt att pendla hit. Från Uppsala tar tågresan drygt 20 minuter och det är ännu närmare från Sala och Heby. Här startade Pär Svärdson det internetbaserade apoteksbolaget Apotea 2012 och sedan dess har allt gått mycket fort. 2014 byggde entreprenören HB Logistic Contractor (helägt av Wästbygg) ett nytt lager på 5 000 kvadratmeter för Apotea i Morgongåva. Beställare var ägaren av företagsparken på orten, Morgongåva Företagspark, som ägs av finansmannen Anders Wall. Men ganska snart behövde Apotea större ytor och valde att satsa på det logistikcenter på 38 000 kvadratmeter som var inflyttningsklart i mars i år. Det blev återigen ett nära samarbete för samma beställare, entreprenör och hyresgäst som tidigare.

Det internetbaserade apoteksbolaget Apotea startade 2012 och har under våren och sommaren nyanställt flera hundra medarbetare till det nybyggda logistikcentret i Morgongåva.
Foto: Johanna Åfreds

– Vanligtvis så jobbar vi med en beställare som i sin tur har en hyresgäst som de håller kontakt med. Men här var hyresgästen Apotea och deras vd Pär Svärdson väldigt mycket mer pålästa, drivande och engagerade än normalt. Det var väldigt roligt men också utmanande och det blev en del ändringar även under produktionstiden som vi fick lov att ta ställning till, säger Jonas Ganefalk, projekteringsledare hos entreprenören HB Logistic Contractor.


LÄS MER: Östra länken är årets bygge 2018

Projekteringen startade 2016 och bygget kunde komma igång 2017. Först fick man klartecken för ett marklov, så att markarbetena kunde köra igång innan bygglovet var helt klart. HB Logistic Contractor, som är specialiserat på att bara bygga logistikbyggnader, hade endast en platschef, en arbetsledare och en installationssamordnare på plats. De resterande cirka 200 personerna ute på bygget hade handlats upp i ett trettiotal olika underentreprenader. Snickeri och markarbeten handlades upp någorlunda lokalt, men stålstommen kom från Danmark, cellplastpanelerna i fasaden från Polen, takduksdelen från Slovakien och betonggolvet från Lettland, för att nämna några av de nationaliteter som var på plats. Arbetsmiljön klarades utan olyckor eller tillbud.

Jonas Ganefalk, projekteringsledare hos entreprenören HB Logistic Contractor.

– Det första vi gjorde var att sätta ett staket runt hela taket. Det förbereder vi stommen med och finns med redan från start. Samma sak på entresolplanet, där vi inte använde oss av något temporärt räcke utan hade det permanenta som också fanns med från start, berättar Jonas Ganefalk.

Målet med projektet var från hyresgästens sida att producera lika mycket energi som de årligen förbrukar. Detta ledde till att det som vid investeringstillfället var Sveriges största solcellsanläggning på tak blev verklighet med sina 1,5 megawatt. Den lades dock som en tilläggsbeställning som bekostas helt av hyresgästen Apotea.


I de inledande samtalen pratade Apotea och Morgongåva Företagspark om att bygga 20 000 kvadratmeter. Det blev i stället ett logistikcenter på 38 000 kvadratmeter.
Foto: Johanna Åfreds

– Hållbarhet är viktigt och en grundsten i våra värderingar. Våra krav på byggnaden var att den skulle vara klimatneutral och flexibel för att vi ska kunna växa i framtiden, säger Maria Alriksson, Apoteas platschef i Morgongåva.

Hon fortsätter:

– Vi har byggt för att personalen ska trivas. En konceptarkitekt anlitades för att utforma de gemensamma utrymmena och kontors-

delen. Vi har dessutom gått från att bara ha mikrovågsugnar till att ha en personalmatsal med prisvärd och nyttig mat.


Maria Alriksson, Apoteas platschef i Morgongåva tillsammans med Henrik Lindley, vd för Morgongåva Företagspark.
Foto: Johanna Åfreds

Innan sommaren 2018 hade Apotea cirka 300 anställda, men målet om att vara 400 anställda redan innan sommarens slut. I logistikcentret pågår allt från att lagra och ta emot ordrar till att plocka varor och packa. Det finns inga robotar utan de anställda tar sig till fots runt i lagret. Via en läsplatta får de besked om närmsta vägen till varorna i alla gångarna. Som mest ska 100 000 paket kunna gå ut från lagret per dygn i framtiden.

– Det handlar mest om att rekrytera logistikpersonal som plockar varor och packar, men även till exempel farmaceuter och administrativ personal, berättar Maria Alriksson.

Bara under dagen då Byggindustrin var på besök så anställdes 35 personer till lagret via ”speed-dejting”. Det stora intresset för att arbeta i Morgongåva, där även Adlibris snart ska bygga ett nytt logistikcenter med samma beställare, Morgongåva Företagspark, har gjort att fastighetsägaren har planer på att även börja bygga bostäder via ett annat bolag i samma företagsgrupp.
 

Att som byggherre våga investera i en så stor fastighet var inte självklart, för vad händer om hyresgästen plötsligt försvinner?

– Vi har ett tolvårigt hyresavtal med Apotea. Det är klart att även bankerna såg en risk, men vi är solida och har gått in med en större investering själva. Det som var väldigt viktigt för oss var att bygga en så flexibel byggnad som möjligt så att det i framtiden ska kunna gå att ställa om till annan verksamhet i lokalerna, säger Henrik Lindley, vd för Morgongåva Företagspark.


Som mest ska 100 000 paket per dygn kunna gå ut från lagret i framtiden.
Foto: Johanna Åfreds

Exempel på flexibilitet är att de tagit till lite extra för att i framtiden kunna klara högre golvbelastning.

– Golvet ska klara tre ton per kvadratmeter. Vi har även valt att satsa på få pelare och långa spännvidder mellan takstolarna. Takhöjden utnyttjas inte alls idag eftersom allt lagras på golvet, men i framtiden finns det utrymme för ett högre lager, säger Henrik Lindley.

Huset är idag 250 meter långt och har en golvyta så stor att den skulle kunna rymma 500 långtradare, enligt Henrik Lindleys beräkningar. I byggnadens ena hörn finns en sprinklertank på 500 000 liter. Teknikutrymmena rymmer bland annat dubbla transformatorer för att öka säkerheten. I taket finns ett nittiotal ”dammätare” som ska ge bättre inomhusluft. En enhet rymmer brandklassade varor där aerosoler och vätskor förvaras i olika rum. Utöver det kommer en enhet där bara farmaceuterna har tillträde. Där lagras mediciner under strikt reglerad temperatur.


Som mest ska 100 000 paket per dygn kunna gå ut från lagret i framtiden.
Foto: Johanna Åfreds

– Det som utmärker byggnaden är ändå fokus på energin. 28 stycken 300 meter djupa borrhål med energibrunnar förser fastigheten med bergvärme och frikyla. Detta i kombination med solcellsanläggningen gör att hela Morgongåva förses med el härifrån under en solig dag. Faktum är att solcellerna levererar dubbelt så mycket elkraft mot vad som är årsbehovet för det här huset, säger Henrik Lindley.

Enligt Maria Alriksson, Apotea, beräknas återbetalningstiden på solcellerna till 10 år. Solelen driver pumpar och kompressorer. Borrhålen lagrar värme men kan också utnyttjas för att leda upp den frikyla som kan behövas i fastigheten en varm dag, särskilt lagret för mediciner måste hållas svalt. De dagar då det produceras mycket solel höjs även inomhustemperaturen i den 360 000 kubikmeter stora byggnaden. De tidpunkter då el behöver köpas in utifrån, särskilt vintertid, tillåter systemet aningen lägre inomhustemperatur av besparingsskäl, men ser också till att styra mot de tider på dygnet då elen är billigast.

Fokus på energi utmärker logistikfastigheten. I kombination med bergvärme och frikyla förser solcellsanläggningen hela Morgongåva med el under en solig dag.
Foto: Johanna Åfreds

– Värme, kyla i lager, kyla i kyl- och frysrum, luftrenarna och varmvattnet, alla överproducerar när energin är gratis och går ner lite grann när energin är dyrare, säger Jonas Ganefalk.

Han fortsätter:

– Vi lade även på mer isolering i taket för att komma ner i energiförbrukning. Femtio millimeter extra mineralull gav tjugofem procent bättre isolerförmåga, berättar Jonas Ganefalk.

Byggherren valde medvetet att inte certifiera byggnaden enligt de system som finns, exempelvis Miljöbyggnad, Breeam eller Leed.

– I stället för att lägga fokus på alla parametrar som måste uppfyllas när en byggnad ska certifieras valde vi att fokusera på just det här huset och optimera utifrån den här fastighetens förutsättningar. Vi ville att det skulle vara så funktionellt som möjligt just för oss och hyresgästen, säger Henrik Lindley.


Foto: Johanna Åfreds

Det innebär att även om energin legat i fokus för projektet så har vissa aspekter inte fått samma tyngd. Till exempel så har de byggmaterial som köpts in inte gått via någon av de databaser för miljöbedömning av byggvaror som finns att tillgå.

Projektet blev klart i tid och höll budget, trots att dyrare bergsprängning än beräknat ledde till en fördyrning på 4 miljoner kronor. Projektkostnaden hamnade, enligt Henrik Lindley, på 220 miljoner kronor.

– Vi har haft en väldigt bra dynamik mellan beställare, hyresgäst och entreprenör och är väldigt nöjda med resultatet, konstaterar han.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Apotea logistikcenter i korthet

Projektnamn: Apoteas logistikcenter.

Byggherre: Morgongåva Logistikfastigheter.

Hyresgäst: Apotea.

Totalentreprenör: HB Logistic Contractor i Göteborg.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Projektidé.

Projektledning: Projektidé.

Installationsbyggledare: Totalinstallation.

Arkitekt: Arkitekterna Krook & Tjäder samt Marge Arkitekter.

Konstruktör: HB Logistic Contractor i Göteborg.

Markprojektör: Terra Konsult.

El-konsult: Bolejo.

VVS-konsult: Entreprenadplanering.

Sprinklerkonsult: Albacon.

Kylprojektör: Thoresson Konsult

Storköksprojektör: Tengbomgruppen.

Brandsakkunnig: Prevecon Brand & Riskkonsult.

Tillgänglighetssakkunnig: Kvadrin.

Akustiker: Akustikforum.

Markentreprenör: Salboheds Bygg och Anläggningstjänst.

Stomentreprenör: DS Stålkonstruktion.

Elentreprenör: Hangö Elektriska.

VS-entreprenör: Hangö Elektriska.

Ventilationsentreprenör: JAR Luftvård.

Sprinklerentreprenör: Assemblin VS.

Kylentreprenör: Hurre Sweden.

Snickeri- och ytskiktsentreprenör: Gärahovs Bygg.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 220 miljoner kronor.

 Totalkostnad: 228 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling! Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner.

Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form. Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury och presenteras på Årets Bygge-galan den 26 mars 2019.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2019.

Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänst artikel om Apotea logistikcenter: Klicka här

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

”Arkitektur ska skapa en upplevelse”

Avgående vd Johanna Ferlin berättar om tiden på Tengbom.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/arkitektur-ska-skapa-en-upplevelse-28962

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Helgläsning: Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.