Meny

Här vill man forma framtidens byggindustri

Här vill man forma framtidens byggindustri

Experimenthuset HSB Living Lab vid Chalmers i Göteborg blev inflyttningsklart i början på sommaren, men klart det är det inte. Under 10 år ska det bedrivas praktisk forskning i huset och under den perioden kommer det att modifieras och byggas om åtskilliga gånger. Nu är projektet nominerat till Årets Bygge 2017.

– Det här är en byggnad i ständig förändring så HSB Living Lab skulle kunna vinna Årets Bygge flera år i rad, säger Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt på Tengbom, och drar på munnen åt tanken.

Det kubistiska flerbostadshuset HSB Living Lab står på en höjd mellan det grönärgade före detta högspänningslaboratoriet Kopparbunken och Chalmers södra Entré, ett stenkast från Johanneberg Science Park. Platsen är vald med omsorg. Allt för att forskare och fastighetsägaren HSB, som huserar i Johanneberg Science park ska ha studieobjektet och bostadshuset på hemmaplan.

För den oinvigde ser inte huset särskilt speciellt ut från utsidan, men går man närmare ser man att det bakom vissa glaspartier blottas delar som man normalt gör mycket för att dölja i ett bostadshus. Mängder av installationer och driftsenheter syns bakom glaset. Längs det glasade hisschaktet som löper vertikalt upp längs fasaden blir det extra tydligt. Ännu uppenbarare blir det när man rör sig inne i huset. Överallt syns installationer bakom glas.

HSB Living Lab står på en höjd ett stenkast från Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg.
Foto: Mattias de Frumerie

Tanken med de synliga installationerna är att underlätta forskning, samtidigt som det är en pedagogisk idé om att tydliggöra att det handlar om ett Living Lab. För byggnaden är så mycket mer än bara en byggnad, vilket blir tydligt under Byggindustrins Årets Bygge-intervju med Magnus Bertilsson, projekteringsledare på Peab, Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt Tengbom, Shea Hagy, projektledare för HSB Living Lab på Chalmers och Rickard Malm, ansvarig för nyproduktion på HSB i Göteborg. De är några av de bärande personerna bakom projektet. Vi träffas i bottenvåningen på huset. Den har stora öppna ytor som är utformade för att de boende ska kunna mötas och för att forskare ska kunna bedriva praktisk forskning på plats.

I vanliga fall brukar Årets Bygge-intervjuer handla väldigt mycket om utförande, samverkansmodeller, ekonomi, säkerhet och tekniska utmaningar. Nu handlar det väldigt mycket om idéer och för all del samverkan – för HSB Living Lab är en idé, eller egentligen massor av idéer minst lika mycket som en byggnad. Det är också en byggnad där idéer ska skapas och genomföras.

Living Labs finns på andra platser i världen och konceptet skapades på universitetet MIT i USA på 1990-talet. HSB Living Lab är dock världsunikt genom sin storlek och genom att folk bor där på riktigt. Idén föddes och tog form på bostadsbolaget under senare delen av 2010 tillsammans med Chalmersprofessorn Greg Morrison och Iréne Svensson, på Johanneberg Science Park. Man ville skapa en plattform för framtidens boende.

– Det började som en idé om ett mindre labb, men eftersom vårt fokus är bostäder blev det betydligt större, säger Rickard Malm.

Magnus Bertilsson, projekteringsledare på Peab, Rickard Malm, ansvarig för nyproduktion på HSB i Göteborg, Peter Elfstrand, ansvarig arkitekt Tengbom och Shea Hagy, projektledare för HSB Living Lab på Chalmers.
Foto: Mattias de Frumerie

HSB Living Lab är en unik fågel på bygghimlen, så är även projektets samverkansmodell. Man skulle kunna kalla den för det vita arkets samverkansmodell på svenska, de inblandade kallar modellen för co-creation workshop. Den är impregnerad av idéskapande inslag. HSB involverade i stort sett från dag ett de samarbetspartners som skulle vara med och skapa huset – i dag är de tolv (se faktaruta). Då fanns det ingen plats, det fanns ingen färdig plan om hur stort huset skulle vara, ja det fanns egentligen bara tankar.

– Vi har vänt på kuttingen från det normala. Vi var från början på det klara med att all kunskap ju inte fanns på HSB så vi ville få in expertis – installatör, byggare, arkitekt, forskare och så vidare. Vi har fyllt på med expertis efter hand. Det vara ganska många år som vi egentligen inte hade något ritat, säger Rickard Malm.

Den inledande fasen bestod av mängder av workshops och 27 forskningsprojekt. Inte bara med de huvudsakligen inbladade samarbetsparterna utan exempelvis även representanter från kommunen och studenter från Chalmers. HSB Living Lab ingår dessutom i kunskapsnätverk nationellt och internationellt som är involverade i processen (se faktaruta). Detta arbete höll på fram till början på sommaren 2014 då alla idéer och uppslag hade trattats ner till ett färdigt program som HSB Living Lab skulle byggas på. Alla är ense om att denna långa gemensamma idéprocess har varit väldigt fruktbar, men samtidigt väldigt svår – framför allt för att det har varit ett så ovant arbetssätt för flera av de inblandade.

– Vårt mål med HSB Living Lab är bland annat att ändra hur byggindustrin jobbar. Branschen jobbar inte så mycket tillsammans som det är i dag, men det har varit målet i det här projektet och det har varit jättesvårt, lärorikt och absolut nödvändigt. Studenter som har gått och går här på Chalmers lär sig att: jag är arkitekt eller jag är ingenjör. I HSB Living Lab har vi delat kunskap med varandra. Jag hoppas att det här är ett arbetssätt som sprider sig i branschen i framtiden, säger Shea Hagy.

Över allt, både på utsidan och inne i huset är installationerna blottade i HSB Living Lab.
Foto: Mattias de Frumerie

När programmet var satt och platsen utvald var bygglovet nästa trixiga punkt.

– Vi visste inte om de skulle acceptera en byggnad som ständigt skulle förändras, säger Peter Elfstrand.

HSB Living Lab är uppbyggt av 44 stycken öppna stålmoduler med standardmåtten 3,6 meter. En del av inspirationen kommer från fartygsindustrin som är expert på compact living. Anledningen till att man valde den lösningen var att huset så lätt som möjligt skulle kunna modifieras på alla möjliga sätt vilket det också kommer att göras under de tio år som ”forskningsprojektet” HSB Living Lab pågår – väggar ska kunna flyttas och ny teknik ska kunna installeras.

– Vi har ingen aning om vilka material och lösningar vi kommer att testa i det här huset under de närmaste tio åren, men det kommer att vara lätt att applicera dem, säger Magnus Bertilsson.

Redan i dag finns funderingar på att installera vattenfria tvättsystem (högintressant för Nasa och framtida bosättningar i rymden), supertunna isoleringsmaterial, växthus på taket huset är förberett för att byggas på med ytterligare en våning, vilket är tydligt i trapphuset högst upp där låsta glasdörrar går rätt ut på taket.

HSB Living Lab är uppbyggt av 44 stycken stålmoduler.
Foto: Mattias de Frumerie

Ytterligare en anledning till att välja en modullösning var att huset ska vara flyttbart, bland annat för att testa modellen om det går att bygga bra på platser där man har temporära bygglov.

Kommunen var tillmötesgående och bygglovet rann igenom under hösten 2014.

– Vi presenterade inte ett färdigt utseende i bygglovsansökan, utan visade ett koncept för förändring, vilket kommunen accepterade. Att Chalmers och Johanneberg Science Park var inblandade i projektet och att det handlade om forskning gjorde det ju inte svårare att få igenom bygglovet, säger Peter Elfstrand.

I november 2014 gick projektet in i produktionsskedet och Peab påbörjade grundläggningen i augusti 2015. De nyckelfärdiga moduler som huset är uppbyggt av i ett plug and play-system, som arkitekten tog fram, framställdes under tiden av Swedish Modules och i februari 2016 började de monteras på plats. Hela huset med fyra våningar och 29 lägenheter monterades på tio dagar, effektiv tid. Installationerna pågick fram till maj i år och den 1 juni flyttade de första hyresgästerna in.

Tack vare modulsystemet kunde hela huset med fyra våningar och 29 lägenheter monteras på tio dagar.
Foto: Mattias de Frumerie

HSB Living Lab handlar inte bara om att testa olika ytskikt, isoleringar och ventilationslösningar. Det handlar minst lika mycket om hur vi bor, både ur social synvinkel och ur hållbarhetsvinkel. Delningsekonomi tillämpas på olika sätt. I vanliga flerfamiljshus delar man kanske på tvättstuga och någon gemensamhetslokal. I HSB Living Lab delar de boende också städskåp, kök vardagsrum etc. De boende har en privat sfär, egna rum, men delar mycket annat. Det handlar förstås om yteffektivitet utan att tumma på livskvaliteten.

– Kan singlar leva på 55 kvadratmeter i innerstan i framtiden? Nej, det är sannolikt inte hållbart. Vi tittar på volym i stället för yta och gemenskap istället för isolering, säger Peter Elfstrand.

Takhöjden i HSB Living Lab är rejält tilltagen, med drygt 3,5 meter och varje ”boendeenhet” (privat boyta per person) rymmer 47 kubikmeter, golvytan är dock inte mer än 13 kvadratmeter. En kik in i en singeletta i det gemensamma boendet avslöjar att där finns ett litet pentry där man kan tillaga en enklare måltid och ett rejält tilltaget sovloft.

– Det handlar om välbefinnande. Människan känner trygghet av att kunna krypa upp i en eget litet hörn. Det finns en poäng i att pröva var gränserna går, mellan det privata och det gemensamma, här har vi valt i första version att låta de boende ha en större gemensam yta, men ändå en helt privat del, säger Peter Elfstrand.

De boende i HSB Living lab delar, bland mycket annat, kök med varandra.
Foto: Mattias de Frumerie

Ekonomin har förstås även den funnits med som en viktig faktor. Peter Elfstrand uppskattar att man kan bygga flerbostadshus för 17 000–20 000 kronor per kvadratmeter med de metoder och lösningar som tagits fram under Co Creation-processen, men eftersom det är nedplöjt så mycket innovation i just HSB Living Lab ligger prislappen där rejält mycket högre

Experimentet HSB Living Lab är i full gång. De 2 000 sensorer som är utplacerade i huset mäter det mesta som går att mäta i ett hus. Forskningsresultaten och de rön som kommer fram i processen ska komma hela byggbranschen till godo är det tänkt, inte bara de partners som ingår i projektet, enligt open source-modellen.

– HSB Living Lab är en plattform där resultaten kan leda till en förändring av byggindustrin och det innefattar både nyproduktion och förvaltning. I förvaltningen av äldre hus har vi stora utmaningar och behov av moderniseringar som energiförbättringar, ombyggnationer och renoveringar samt digitala lösningar, säger Rickard Malm.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

HSB Living Lab i korthet

Byggherre: HSB.

Byggentreprenör: Peab, Swedish Modules.

Hyresgäst: Chalmers Studentbostäder/HSB/Chalmers (lokal).

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Henrik Persson och Jon Göthlund, Peab, Mic Möller och Jörgen Pärnaste, Swedish Modules.

Projektledning: HSB Göteborg, Björn Bergsten.

Installationsbyggledare: Thomas Kullander, HSB Göteborg, Jörgen Pärnaste, Swedish Modules.

Projekteringsledare: Magnus Bertilsson, Peab. Pia Nummedal och Björn Bergsten, HSB Göteborg.

Konstruktör: Jonas Palm, Tyréns.

Arkitekt: Tengbom, Peter Elfstrand ansvarig i ett större team med bland andra Lina Rengstedt, Linnea Henriksson, Peter Sallmén, Beryl Malmborg, Lukas Toll, Anna Alriksson och Cecilia Bohm.

Landskapsarkitekt: Tengbom , Kajsa Åström.

VVS-konsult: Daniel Ögren, Bengt Dahlgren.

Ventilationskonsult: Christian Johansson, Bengt Dahlgren.

El-konsult: Rejlers.

VVS-entreprenör: Magnus Widell och Johan Lindstrand, Widells Rör.

Ventilationsentreprenör: Per-Ola Frisk, Assemblin Ventilation.

Elentreprenör: Karl-Magnus Grönlund, Assemblin EL.

Stomentreprenör: Joachim Stomberg, Swedish Modules.

Markentreprenör: Fredrik Ehrlin, Peab Anläggning.

Entreprenadform: Delad totalentreprenad

Ersättningsform: Byggnad på fastpris. Grund samt finplanering mark på löpande räkning mot budget.

Entreprenadkostnad: 47 miljoner kronor, exklusive moms.

Totalkostnad: 64 miljoner kronor, inklusive moms.

Samarbetspartners och nätverk
  • De tolv samarbetspartners som driver och utvecklar projektet HSB Living Lab är: HSB, Chalmers, Johanneberg Science Park, Tengbom, Bengt Dahlgren, Peab, Göteborg Energi, Elfa, Vedum, Tieto, Akademiska Hus och Electrolux.
  • Aktörer i de nätverk HSB Living Lab ingår: Chalmers Studentbostäder, Nasa, Rice University, Suslab och Klimate-KIC.
Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

 

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

”Arkitektur ska skapa en upplevelse”

Avgående vd Johanna Ferlin berättar om tiden på Tengbom.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/arkitektur-ska-skapa-en-upplevelse-28962

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Helgläsning: Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.