Meny

Hållbart hem där såriga själar vårdas

Hållbart hem där såriga själar vårdas

I utkanten av Trelleborg, precis i gränslandet mellan stad och land, ligger Rättspsykiatriskt Centrum. Efter ett mycket långt planerings- och projekteringsskede är byggnaden nu inflyttad och klar. Projektet är nominerat till Årets Bygge 2017.

I höst fick rättspsykiatrin i Region Skåne splitter nya lokaler i Trelleborg. Tidigare låg rättspsykiatrin på Malmö Östra Sjukhus, som byggdes som mentalsjukhus på 1930-talet. Lokalerna i Malmö var slitna och inte ändamålsenliga för modern rättspsykiatrisk vård.

– Vi brukar säga att vi började planera för nya Rättspsykiatriskt Centrum 2004, men egentligen kan man lika gärna säga 1994, behovet har funnits länge, säger Patrik Rosén, projektledare på Region Skåne.

Första steget var att hitta en lämplig placering för den nya anläggningen. Lund, Höör och flera andra orter var på förslag innan valet till sist föll på Trelleborg.

– Att det blev Trelleborg var mycket för att kommunen var positivt inställd till projektet. Samarbetet med kommunen har varit så bra, säger Patrik Rosén.

Rättspsykiatriskt centrum ligger i utkanten av Trelleborg, precis i gränslandet mellan stad och land. På ena sidan brer den skånska slätten ut sig, på andra sidan ligger staden, närmsta granne är ett kolonilottsområde.

Anläggningen är cirka 12 700 kvadratmeter stor och är formad lite som en tårtbit. I vinkeln ligger personalens lokaler, förvaltningsrättens lokaler och de mer publika delarna. Längs tårtbitens ytterkant ligger tre kubformade huskroppar som tillsammans rymmer fyra vårdavdelningar. I tårtbitens mitt ligger patienternas stora innergård.

En rad av oxlar skiljer entréplatsen där byggnadens publika delar finns från parkeringsplatsen.
Foto: Elin Bennewitz

Bakom den arkitektoniska utformningen ligger BSK Arkitekter, som vann uppdraget i en arkitekttävling 2011. Då hade BSK Arkitekter redan ritat den rättspsykiatriska anläggningen Helix i Flemingsberg söder om Stockholm, som invigdes 2012 och vann Årets Bygge 2013. När BSK Arkitekter tog sig an Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg var de därför redan väl förtrogna med den senaste forskningen inom rättspsykiatrisk vård. De var också insatta i de säkerhetskrav som ställs på rättspsykiatriska anläggningar.

Redan i ett tidigt skede hade Region Skåne bestämt att Rättspsykiatriskt Centrum skulle bli ett passivhus. Men en bit in i projekteringen bestämde de sig för att höja ambitionsnivån.

– Vi märkte att det var en väldigt kort väg från passivhus till plusenergihus så vi valde att gå hela vägen. Merkostnaden för plusenergi tjänar vi in på fem år, säger Patrik Rosén.

I dag är anläggningen passivhuscertifierad enligt Feby 12 och certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. Ett tätt klimatskal och värmeåtervinning av frånluften ger byggnaden en energianvändning på 21 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Plusenergihus blir anläggningen tack vare solceller och solfångare på taket samt ett vindkraftverk i fastighetens nordvästra hörn. På årsbasis producerar Rättspsykiatriskt centrum ett överskott på cirka 2 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

– Överskottet använder vi för att täcka en del av verksamhetselen. Skulle det ändå bli el över någon dag så går den ut på elnätet, säger Patrik Rosén.

Några av nyckelpersonerna bakom Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg: Thomas Ellkvist, Johan Oskarsson, Daniel Thente, Patrik Rosén och Leif Andersson.
Foto: Elin Bennewitz

Solcellerna och vindkraftverket var nödvändiga för att lyfta huset till ett plusenergihus, men byggnadens huvudsakliga energisystem är geoenergi som ger kyla på sommaren och värme på vintern. Eftersom byggnaden är relativt glest befolkad, endast cirka 50 patienter och lika många från personalen vistas i byggnaden samtidigt, krävs ett värmesystem trots att byggnaden är passivhuscertifierad.

Johan Oskarsson, VVS-projektör på ÅF, installationssamordnare på projektet, berättar att det varit många turer kring projektets solceller och solfångare.

– Vi har haft ett ganska långt bygg- och projekteringsskede och solcellerna har utvecklats fantastiskt mycket på den tiden. Vi har hunnit byta sort tre gånger. De vi har nu är en ny generation som är bättre på att plocka upp diffust ljus, säger han.

Totalt finns 1 280 kvadratmeter solceller och 130 kvadratmeter solfångare på taket på Rättspsykiatriskt Centrum. Övrig takyta är främst täckt med sedum.

– En annan anpassning som vi gjort under projektets gång gäller laddstolpar för elbilar. Vi har fyra stolpar, men har projekterat om så att nätet är förberett för fler om det skulle bli en större efterfrågan framöver, säger Johan Oskarsson.

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg är med sina 12 700 kvadratmeter Sveriges största passivhus.
Foto: Rättspsykiatriskt Centrum Trelleborg

Behoven av ett tätt klimatskal och en rymningssäker anläggning ledde till en tung betongkonstruktion. Grunden är en platta på mark med 300 millimeter cellplast under plattan, ytterväggarna är en betongkonstruktion med 240 millimeter Pir-isolering och yttertaket består av håldäcksbjälklag (HDF) med en överbyggnad som består av PIR-isolering samt foamglas. En stor del av väggarna är platsgjutna.

Leif Andersson, platschef hos MVB Syd, generalentreprenör i projektet, berättar att det första halvårets gjutningar var utmanande, inte minst på grund av vädret.

– Första spadtaget togs i april 2014. Vi hade det ganska besvärligt första tiden när vi körde med formen eftersom det blåste jättemycket, säger han.

En annan utmaning för Leif Andersson och hans team var de specialdesignade fönstren. Vissa väger så mycket som 450 kilo.

– Det är mycket speciallösningar här, av säkerhetsskäl. Jag är stolt över att vi fick ihop helheten, det här är inte vanliga lägenheter direkt, säger han.

Han tycker att Region Skåne agerat professionellt som beställare, och att det, tillsammans med korta beslutsvägar och god kommunikation mellan projektets alla aktörer, underlättat hans arbete enormt.

– Men det är först nu när det är färdigt som jag känner att axlarna sjunker, säger han.

Atriumgårdarna som finns i anslutning till vårdavdelningarna är små men erbjuder både grönska och ljus för patienterna.
Foto: Elin Bennewitz

Just korta beslutsvägar och öppen kommunikation är något som flera av de inblandade lyfter fram när de ska förklara varför projektet blivit lyckat.

– Vinningen med de korta beslutsvägarna har varit stor och vi har alla haft samma intresse. Det blev tydligt bland annat med vindkraftverket, säger Daniel Thente, projektledare på Byggadministration Harald Olsson, byggledare på projektet.

Bygglovet för vindkraftverket angav en maxhöjd på 50 meter och det visade sig vara en mellanklass som var svår att hitta.

– Det var typiskt ett fall som kunde blivit ett problem men som vi löste tillsammans. Region Skåne är van att upphandla vindkraftverk och deras upphandlingsenhet kunde hjälpa till och lyckades plocka fram 2–3 alternativ, säger Daniel Thente.

Även Thomas Ellkvist, entreprenadchef på MVB Syd, lovordar de korta besluts-vägarna.

– Gruppen i produktionen har varit ganska slimmad, och det ger också kortare beslutsvägar, säger han.

Både Thomas Ellkvist och hans kollega Leif Andersson vill också lyfta fram en mejllista som projektgruppen införde där man kunde ställa en fråga och få svar av de andra i projektgruppen.

– Där kunde man till exempel fråga projektörerna ”Var ska det där hålet egentligen vara” och så fick man snabbt svar. Ibland var svaret ”Titta i handlingarna, det står där och där”, men ibland var det också ”Det där hade vi inte tänkt på, vi får återkomma”, säger Leif Andersson.

Säkerhetsaspekten har gett upphov till speciallösningar på alla nivåer. Här syns de rundade hörnen i ett av patientrummen.
Foto: Elin Bennewitz

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg har säkerhetsklass 2 vilket innebär att anläggningen är rymningssäker, men inte fritagningssäker. Det finns inga murar runt huset, i stället får de robusta ytterväggarna utgöra skalskyddet.

Patrik Rosén berättar att de tidigt i projektet byggde en sektion av huset – fasad, yttervägg, patientrum, korridor – i fullskalemodell.

– Det var väl investerade pengar och jag tror det är en del i projektets succé. I fullskalemodellen kunde vi testa att banka sönder fönster, till exempel, säger han.

En annan fördel med fullskalemodellen som han lyfter fram är att det underlättade för verksamheten att redan i ett tidigt skede börja fundera på hur de ville ha det. Det ledde bland annat till en anpassning av installationerna i patientrummen. Nu finns alla installationer tillgängliga utanför patientrummet, och det är enkelt för personalen att stänga av till exempel el eller vatten i ett enskilt patientrum vid behov.

– Om en patient är utåtagerande är det mycket svårare för personalen att få kontroll över situationen om de blir nedsprutade med duschslangen när de kommer in i rummet, det kan de undvika nu, säger Johan Oskarsson.

Den stora innergården ger patienterna möjlighet att odla, koppla av och sporta.
Foto: Elin Bennewitz

Patrik Rosén ser stora fördelar med att verksamheten fick lämna synpunkter redan i ett tidigt skede.

– Samarbetet har fungerat utmärkt. I projekteringsskedet hade verksamheten en kontaktperson som tog alla frågor, och när de väl vände sig till oss så hade de bestämt hur de ville ha det. De har också varit föredömliga på så sätt att de inte ändrat sig när de väl gett ett besked, säger han.

Eftersom projektet löpt över lång tid, och flera av nyckelpersonerna har hunnit bytas ut under tidens gång, har det också varit viktigt att noga dokumentera alla beslut.

Robert Rydbeck, chef för rättspsykiatrin i Skåne, berättar att de fått kompromissa en del.

– Det är en mängd saker som har hänt under projektets gång, inte minst olika juridiska förutsättningar för vården. Vi tillät oss att ändra fram till att upphandlingen skulle göras, men sedan var det stopp på ändringar. Och det tror jag är en av orsakerna till att vi klarat budget, säger han.

Nu är anläggningen full av patienter och personal, och Robert Rydbeck jobbar med att få in rutiner som fungerar i det nya huset. På det stora hela är han mycket nöjd med de nya lokalerna.

Rättspsykiatriskt centrum Trelleborg i korthet

Byggherre: Region Skåne.

Byggentreprenör: MVB Syd.

Byggledare: Byggadministration Harald Olsson.

Installationsbyggledare: ÅF Infrastructure.

Konstruktör: Structor Malmö.

Arkitekt: BSK Arkitekter.

Landskapsarkitekt: Grontmij.

VS-konsult: Sweco Systems.

Ventilationskonsult: ÅF Infrastructure.

Brandkonsult: Fire Safety Design.

El-konsult: Grontmij.

Energikonsult: Prime Project.

Akustikkonsult: Soundcon.

Sprinklerkonsult: ÅF Infrastructure.

Informationssamordnare: Cad Studion.

VS-entreprenör: Caverion.

Ventilationsentreprenör: Bi-Vent.

Elentreprenör: APQ EL.

Hissentreprenör: ALT Hiss.

Sprinklerentreprenör: Power Heat Sprinkler System.

Vindkraftsentreprenör: Solid Wind Power.

Markentreprenör: Barslund.

Fastighetsstyrning: Eitech Engineering.

Entreprenadform: Generalentreprenad.

Ersättningsform: Fast pris.

Totalkostnad: 500 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

 

Ny stadsdel formas digitalt

Standardiserade handlingar hjälper Hangar 5 att växa fram.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ny-stadsdel-formas-digitalt-28588

Den skrivande ingenjören

Nu kommer civilingenjören Magnus Montelius efterlängtade uppföljare Åtta månader.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/den-skrivande-ingenjoren-28511

Är norrmännens säkerhetstänk bättre?

Byggindustrin försöker ringa in lik­heter och skillnader i grannländernas säkerhetsarbete.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/ar-norrmannens-sakerhetstank-battre-28515

Bitarna som ska få anläggning att lyfta

Fyra konkreta åtgärder som kan bli viktiga hörnstenar när sektorn lägger framtidspusslet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/bitarna-som-ska-fa-anlaggning-att-lyfta-28506

"Pappa såg arbetskamrater falla"

Britt-Marie Johansson Dufwas pappa är en av byggarbetarna på den legendariska bilden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/pappa-sag-arbetskamrater-falla-28510

Nu finns bygghjälmen som tål sneda slag

Nawar Toma och hans femmannaföretag Guardio är först på bollen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/nu-finns-bygghjalmen-som-tal-sneda-slag-28505

Norge planerar undervattenstunnlar och flytande broar

Största vägprojektet i Norges historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norge-planerar-undervattenstunnlar-och-flytande-broar-28504

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Jimmy Bengtsson om vägen till toppen

"Jag har bara bytt jobb på riktigt en gång och det var när jag började på Arcona."
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jimmy-bengtsson-om-vagen-till-toppen-28499

Vem har ansvaret?

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens säkerhetsansvar?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vem-har-ansvaret-28467
Cecilia Österman är arbetsmiljöforskare och utbildare.

”Doktor i sunt förnuft”

Cecilia Österman är expert på arbetsmiljö.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/doktor-i-sunt-fornuft-28465