Meny

Formmättad arkitektur ramar in Psykiatrins Hus

Formmättad arkitektur ramar in Psykiatrins Hus

I Psykiatrins Hus i Uppsala förenas spetsarkitektur med ett genomgående miljöfokus och ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete. Att det dessutom blev klart i tid till en lägre kostnad än budgeterat gör projektet till en värdig kandidat till utmärkelsen Årets Bygge 2014.

Med en vass plogform skjuter nya Psykiatrins Hus i Uppsala upp ur marken på Akademiska sjukhusområdet i Uppsala. En modern byggnad i glas och betong som ligger sida vid sida med sjukhusområdets äldsta byggnad från 1864. Det nya går hand i hand med det gamla.

Planeringen av Psykiatrins Hus startade redan 2005. I konkurrens med fyra andra arkitektföretag vann Tengboms förslag ”växande rum” den utlysta arkitekttävlingen 2007. Två år senare började rivningen av de befintliga byggnaderna på tomten och 2010 sattes spaden i backen på allvar.

Psykiatrins Hus har byggts med en speciell typ av delad entreprenad, med flera utförandeentreprenader.

– Vi bedömde att det var svårt att få in anbud på hela entreprenaden, berättar Sören Hill, projektchef för bygget hos beställaren Landstingsservice i Uppsala.

Entreprenadformen gav också frihet.

– På detta sätt fick vi mer utrymme att tillgodose psykiatrins behov. Erfarenhetsmässigt har det visat sig vara fördelaktigt, säger Sören Hill.

Psykiatrins hus projekterades till 912 miljoner kronor 2008. När projektet gick i mål fem år senare landade kostnaden på 904 miljoner kronor. De inblandade ser entreprenadformen som en förklaring till det positiva utfallet. Enligt Gunnar Gedin, projektledare på Tema som har hållit i bygget, har projektformen inneburit att de har kunnat styra projektet väldigt väl mot tid och ekonomi. Beställaren har haft mer kontroll över projektet. I mars 2013 var det invigning enligt plan.

Att bygga för sjukvård ställer stora krav. Och bygger man i ett område där verksamheten är i full gång är det många hänsyn som måste tas. Ambulanser måste komma fram och känslig sjukvårdsapparatur får inte störas.

I och med att vi har projekterat succesivt så har vi också kunnat vara lyhörda mot verksamheten, säger Gunnar Gedin.

Miljön har varit i fokus under hela projektet. Bland annat har allt material klassats av Sunda Hus. Hela taket över plan 9 är täckt av kombisolfångare som dels ger el dels värmer tappvarmvatten. Energimässigt var målet vid projekteringen att byggnaden skulle förbruka 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det klarade man med råge. Förbrukningen ligger i dag på 80 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

– I och med att vi väntade med viss färdigprojektering och ändå drev produktionen framåt kunde vi vänta in ny teknik som var gynnsamt för energibesparingar exempelvis kombisolfångare och led-belysning, säger Gunnar Gedin.

Nu har fastighetsägaren ansökt om att Psykiatrins Hus ska bli Green Building certifierad.

En sak som Gunnar Gedin vill lyfta med arbetet med Psykiatrins Hus är arbetsmiljön.

– Den har vi verkligen lyckats med! Vi har haft väldigt god ordning och reda på bygget och haft väldigt få olyckor, säger han.

Som mest arbetade 150 byggnadsarbetare på projektet. Många kom från andra länder, men projektspråket har hela tiden varit svenska. Utländska entreprenörer var tvungna att ha med sig tolk.

– Det är viktigt att se till att kommunikationen fungerar vilket tolkarna underlättade, säger Gunnar Gedin.

Vägen till framgång anser han ligger i ett bra samarbetsklimat och respekt för varandras insats i projektet. Byggprojektet hade även en entreprenör som hade ansvar för allt avfall.

Innan spaden sattes i backen för det riktiga Psykiatrins Hus byggdes ett mindre provhus på sjukhusområdet. Det innehåller ett utsnitt av byggnaden. Där kunde vårdpersonalen se hur ett samtalsrum, ett behandlingsrum, ett hygienrum, ett tyst rum samt öppna arbetsplatser skulle se ut.

– Vi kunde även testa material, radiatorer, solavskärmning och säkerhetsaspekterna ”går det att hänga sig i detta”, berättar Gunnar Gedin.

I början var det stark kritik mot provhuset inom Akademiska sjukhuset. Kritikerna ansåg att man borde lägga pengarna på vården i stället. Men enligt projektets ledning intjänades kostnaden för huset och gav trefallt tillbaka tack vare att förbättringar och fel kunde åtgärdas i tid.

– I stället för att göra om hundra rum kunde vi göra om ett, säger Gunnar Gedin.

Tanken var från början att provhuset skulle rivas, men det står kvar och ska användas på något sätt. Därmed blir även avskrivningsperioden längre.

Byggtekniskt har teamet bakom Psykiatrins Hus bemästrat en rad kniviga utmaningar. Framkomlighet och logistik inne på sjukhusområdet är en. En annan har varit kulvertarna under marknivå som används för att ta sig från Psykiatrins Hus till andra delar inom sjukhuset genom att ansluta till det gamla sjukhusets kulvertsystem. Schaktdjupet är cirka 6 meter och eftersom området är skyddsområde för vattentäkten i åsen har det ställt extra krav på att vattnet inte får bli förorenat.

Att flytta hela den öppna psykiatrin från Ulleråker några kilometer utanför staden till Akademiska sjukhuset innebar en stor omställning av själva verksamheten. Ett syfte med Psykiatrins Hus har varit att uppgradera och avstigmatisera psykisk sjukdom. Där av den öppna och ljusa byggnad där alla, utom de riktigt akut sjuka, går in genom samma entré. Byggnaden integrerar vård, forskning och utbildning och lokalerna ska vara flexibla och kunna användas till andra ändamål i framtiden.

Arkitektoniskt är det också avancerat. Skarpa vinklar i glas och betong kräver sitt. Exempelvis kan den utskjutande spetsen i glas innebära problem med värme, kyla och bärkraft.

– Redan när jag såg skisserna tänkte jag att det här blir kul! Men det är alltid en avvägning mellan olika intressen för att skapa en så bra byggnad som möjligt. Det blir en kompromiss, säger Gunnar Gedin.

Själv kommer han att bära med sig många erfarenheter från arbetet med Psykiatrins Hus när han nu går vidare till nya stora projekt på sjukhusområdet.

– Det som gått bra gör vi om i nästa projekt och det som gått mindre bra gör vi på nytt sätt, säger han.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Psykiatrins Hus

Beställare: Landstingsservice i Uppsala.

Arkitekt: Tengbom.

Mark/VA: Skanska.

Källarstomme: HMB Construction.

Prefabstomme och bygg: Peab.

Konstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå.

Mark/VA: Ramböll.

Projektledning: Tema.

El: ÅF.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Med mobilen som verktyg

Entreprenörsduo vill hjälpa byggare att hålla reda på maskiner och verktyg
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/med-mobilen-som-verktyg-29045

När stadsbiblioteket var måltavla

Stockholmsbyggnaden utsatt av bitter tonåring med fickorna fulla av svartkrut.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nar-stadsbiblioteket-var-maltavla-29046

Hon är branschens bråkigaste bygg-vd

Orädd, rättfram och högljudd har hon utmanat och ruskat om branschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-ar-branschens-brakigaste-bygg-vd-28977

Hyperloop – en 1700-talsidé på experimentstadiet

Professorn reder ut hyperloopens historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hyperloop-en-1700-talside-pa-experimentstadiet-28959

”Arkitektur ska skapa en upplevelse”

Avgående vd Johanna Ferlin berättar om tiden på Tengbom.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/arkitektur-ska-skapa-en-upplevelse-28962

Nyab erövrar Norrland

Från litet stängselföretag till byggare med miljardomsättning.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/nyab-erovrar-norrland-28833

Skredet i Tuve: "Vi vadade i gyttja"

Helgläsning: Byggindustrin har träffat överlevare från jordskredet som tog nio liv i Tuve.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/skredet-i-tuve-vi-vadade-i-gyttja-28242

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.