Meny
  • Facebook använder ett kylsystem baserat på utomhusluft och evaporativ kyla i sina hallar. Här syns en av kylsystemets korridorer.
    Foto: Elin Bennewitz

Facebooks datacenter i Luleå får många likes

Facebooks datacenter i Luleå får många likes

Facebooks datacenter i Luleå är resultatet av ett nära samarbete mellan svenska byggare och amerikanska beställare och entreprenörer. Tidsskillnaden och kulturskillnader har utmanat samarbetet men resultatet är ett projekt där inget lämnats åt slumpen. Nu är det första delprojektet nominerat till Årets Bygge 2014.

Joel Kjellgren, hallchef på Facebooks datacenter i Luleå, är märkbart stolt när han visar runt på anläggningen.

– Vi måsta ha världens bästa kabeldragningsteam. Vi har 1 000 kilometer fiberoptik och varenda sladd ligger prydligt där den ska. Alla är märkta och individuellt testade, säger han.

Datacentret är installationstungt och Facebooks interna kabelteam har tillsammans med installatören Bravida en nyckelroll i projektet.

Installationsvärdet är cirka 60 procent av den totala entreprenadkostnaden och för Bravida är installationsarbetena vid Facebooks datacenter i Luleå deras största order någonsin.

För totalentreprenören NCC är projektet inte ovanligt stort pengamässigt. Men det är ändå helt unikt eftersom hallen är mångdubbelt större än någon annan serveranläggning som finns i Sverige.

Byggnaden är 28 000 kvadratmeter stor och rymmer egentligen fyra självförsörjande hallar. I den första entreprenaden ingår bara installationer i hall A och B. Hall C och D ska täcka framtida behov av kapacitetsökning, där pågår installationsarbetena för fullt i dag. Facebook har dessutom möjlighet att öka kapaciteten ytterligare genom att uppföra två nya byggnader på 28 000 kvadratmeter intill den befintliga.

Johan Gustafsson, affärschef på NCC Construction Sverige, region Norrland, berättar att deras första kontakt med projektet var sommaren 2010.

– Då blev vi kontaktade av Invest Sweden. Vi visste att det var en stor internationell kund, men att det var Facebook förstod vi först i mars 2011 när anbudsförfrågan kom, säger han.

NCC lämnade anbud tillsammans med de två amerikanska byggarna DPR Construction och Fortis Construction.

– Det visade sig att vår dåvarande vd hade kontakter med nyckelpersoner på DPR som byggt Facebooks serverhallar i USA tillsammans med Fortis. Vi tre formade ett konsortium under mars 2011, säger Johan Gustafsson.

Han tror att konsortiet var en viktig pusselbit, både för att vinna upphandlingen och för att driva projektet på ett bra sätt.

– Det gav trygghet för Facebook eftersom de anlitat de amerikanska bolagen tidigare och det var en erfarenhetsbank för oss på NCC, säger han.

Den absoluta merparten av personalen på plats under byggskedet stod NCC och deras underleverantörer för. De amerikanska bolagen hade en mer rådgivande roll och var aktiva under projekteringsprocessen.

– Alla Facebooks hallar är i stort identiska. Den som finns i Luleå är deras femte. Man kan säga att vårt uppdrag var att bygga en kopia av de hallar som ligger i North Carolina och i Oregon i USA, säger Johan Gustafsson.

Men riktigt så enkelt var det inte. Tony Abrahamsson, projektchef på NCC Construction Sverige, region Norrland, berättar att det första de fick göra när ritningarna kom var att anpassa dem till metriska mått.

– Sedan fick vi se över så att allt stämde med de svenska byggnormerna. Det tredje steget var att justera konstruktionen. Vi har samma stålstomme som de amerikanska anläggningarna men i övrigt har de en mycket tyngre konstruktion med mer betong medan vi har prefabricerade vägelement av plåt, säger Tony Abrahamsson.

Men överlag tycker både Tony Abrahamsson och Johan Gustafsson att svenskt och amerikanskt byggtänk är rätt likt.

– Vi förstår varandra när det gäller byggplaner, tidplaner och så vidare. Skillnaden är mer på ett kulturellt plan. Vi upplever att amerikanarna är mer detaljfixerade, de verkar inte tycka att någon detalj är för liten för att gräva ner sig i. De delegerar också mindre. De har ett enormt bra samarbete men ingen som bestämmer, det ger en mycket platt organisation, säger Johan Gustafsson.

Mika Sundholm, projektchef hos installatören Bravida, menar att det märks att Facebook lagt tid på varenda detalj.

– Inget är lämnat åt slumpen, det gör att vi slipper felkällor. Dessutom finns det ett slags löpande band-tänk som gör att vi får en upprepningseffekt i installationsarbetet, säger Mika Sundholm.

Han är också imponerad av säkerhetstänket i projektet, han menar att Facebookbygget är en arbetsplatsmässig dröm för hans medarbetare.

– Facebook månar verkligen om säkerheten. Vi är duktiga på säkerhet i Sverige också men jag tycker att vi tagit det en nivå vidare här. Det har kanske att göra med kulturen i USA, säger Mika Sundholm.

En utmaning som projektgruppen tampades med är tidsskillnaden. Eftersom Facebook inte hade någon egen personal på plats under byggskedet fick projektledningen i Luleå hålla tät kontakt med beställaren i Kalifornien.

– De ligger nio timmar efter oss. Det innebär att vi inte har någon överlappande arbetstid. Det finns både fördelar och nackdelar med det. Projektet får ju 17 arbetstimmar per dygn, men om en fråga uppstod på morgonen hos oss fick vi vänta minst ett dygn på svar, säger Johan Gustafsson.

En annan utmaning som Tony Abrahamsson minns är svårigheten att förklara delar av den svenska lagstiftningen för amerikanerna.

– De hade till exempel svårt att ta till sig hur vi jobbar med miljökonsekvensbeskrivingar här. Byggplatsen gränsar till ett Natura 2000-område med våtmarker så det var extra viktigt här, säger Tony Abrahamson.

Ett krav var nämligen att allt dagvatten skulle få rinna ytligt ner mot våtmarken. I stället för ett konventionellt dagvattensystem finns nu öppna diken som leder dagvatten ner mot segmenteringsbassänger mellan hallen och Natura 2000-området.

– Vi har ett enormt stort tak så det blir mycket vatten. Det var lite knepigt men det gick naturligtvis att lösa. Det finns många andra fördelar med platsen som överväger det merarbetet, säger Tony Abrahamsson.

Det som från början lockade Facebook till Luleå var bland annat klimatet som underlättar kylningen av serverhallarna. En annan tungt vägande faktor är att Facebook i Luleå får tillgång till två separata leverantörer av el som var för sig kan leverera hela effektbehovet.

– Facebook bedömer elförsörjningen som så tillförlitlig att de nöjer sig med två diselgeneratorer per hushalva i stället för åtta som i USA, säger Tony Abrahamsson.

Facebooks datacenter i Luleå

Omfattning: En byggnad på 28 000 kvadratmeter med fyra serverhallar. Installationer för två av hallarna igår.

Byggtid: Oktober 2011-mars 2013.

Entreprenadsumma: 808 miljoner kronor.

Totalentreprenör: konsortium mellan NCC samt de två amerikanska byggarna DPR Construction och Fortis Construction.

Projektering: Sweco.

Installatör: Bravida.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Hon leder Sveriges Byggindustrier in i framtiden

Carin Stoeckmann rattar familjeföretaget samtidigt som hon styr Sveriges Byggindustrier.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-leder-sveriges-byggindustrier-i-framtiden-28685

Snabbguide till byggbranschens digitalisering

Blir du stressad när kollegerna slänger sig med akronymer som BIM, AR och IoT?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/snabbguide-till-byggbranschens-digitalisering-28690

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

1975 var behovet av nya förskolor stort - men byggarnas intresse ljummet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggarkivet-ingen-dagispanik-hos-byggarna-28681

Kriminella som fjärrstyr byggkranar

En digitaliserad byggbransch innebär nya hot. Vi listar de sex största.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kriminella-som-fjarrstyr-byggkranar-28682

”Det gäller att vara med från början”

Susanne Rudenstam ser flera likheter mellan medievärlden och byggsektorn.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/det-galler-att-vara-med-fran-borjan-28676

Sveriges säkraste fängelse – ett lapptäcke

Anstalten har byggts om gång på gång på grund av rymningar.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sveriges-sakraste-fangelse-ett-lapptacke-28605

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

Vi listar diktatorernas drömkåkar

Här är fem groteska diktatorbyggen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-diktatorernas-dromkakar-28631

”Antingen gör man rätt eller så gör man fel”

Skatteexperten Sofie Wilhelmsson vet vad som gäller.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/antingen-gor-man-ratt-eller-sa-gor-man-fel-28632

Kalixföretag vill växla in på nytt spår

Nu siktar Part på den europeiska marknaden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/kalixforetag-vill-vaxla-pa-nytt-spar-28603