Meny

Ett nav för forskning och möten i Uppsala

Ett nav för forskning och möten i Uppsala

I Uppsala Science Park växer labb- och kontorsbyggnaden Hubben fram. Den delade entreprenaden uppskattas av flera aktörer som tycker att detta sätt att jobba på lett till oväntade möten och bättre samarbete. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2018.

Bioteknik, materialvetenskap, medicin och IT är exempel på inriktningar för många företag och organisationer som finns på plats i Uppsala Science Park. Men någon naturlig mötesplats har de inte haft i området och det är det som Hubben snart ska råda bot på. I december är det första inflyttning i huset som ska innehålla kontorsytor för innovationssystemet, en restaurang och konferensytor. De fyra översta planen har landstinget hyrt och innehåller laboratorier och kontor i nära anslutning till Akademiska sjukhuset några hundra meter bort.

Projektet har varit en delad entreprenad med 42 entreprenörer vilket har gett hela byggprocessen sin alldeles speciella karaktär.

– Delad entreprenad är inte jättevanligt hos oss men det är kul att det har gått så bra i det här projektet. Vissa projekt är mer lämpade att ha en stor aktör som tar helhetsgreppet, men i det här projektet där vi byggde och projekterade samtidigt, och det var en hel del oklarheter från start, blev vi mer fria med en delad entreprenad, säger Thomas Lindström, projektledare hos byggherren Vasakronan.

Räckena i ljusgården är också prefab. Samma fästen har kunnat användas för både skyddsräcken som till de permanenta räckena.
Foto: Johanna Åfreds

Marknadsläget spelade också in i valet av delad entreprenad.

– Det är en enorm högkonjunktur och vi undrade helt enkelt om de stora entreprenörerna hade rätt kompetens ledig om vi hade gått in i en totalentreprenad. Med delad entreprenad kände vi att vi kunde leta runt själva och välja de entreprenörer som hade bäst erbjudande i rätt skede av byggprocessen. Detsamma gäller möjligheterna att upphandla material, fortsätter Thomas Lindström.


LÄS MER: Dubbelfasad i glas utmanade byggare

Delad entreprenad kan vara tungt för beställaren eftersom det krävs mycket mer eget arbete med att handla upp alla entreprenörer och arbetsleda dem. I fallet med Hubben är det företaget Byggstyrning i Mälardalen som har haft uppdraget att vara beställaren Vasakronans förlängda arm och har skött all projektledning och alla upphandlingar. De har i sin tur tagit in en produktionsledare från Projektengagemang och en ansvarig installationssamordnare från ÅF som suttit med på platskontoret. Den nära kontakten som en delad entreprenad gett lyfts fram som en framgångsfaktor av flera av de inblandade. En av dem är Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White, som varit inblandad i ungefär 25 av de 42 entreprenaderna.

– I en totalentreprenad löser de mycket själva. Men här har vi som arkitekter fått komma hit till bygget och fått direktkontakt med entreprenörerna. I och med att vi har fått mer feedback på våra ritningar menar jag att vi har kunnat ha kvar en del exklusiva lösningar som vi kanske inte skulle ha haft annars, säger Anders Tväråna.

Robin Sundin, projektledare från Byggstyrning i Mälardalen, ger sin syn på saken. Arkitekten har kunnat namnet på montörerna, vilket har lett till att irritation av typen ”hur har de tänkt här” har suddats ut, berättar han.

– Vi tycker att delad entreprenad varit tids- och kostnadseffektivt och gett en direktkontakt mellan beställare och entreprenör som vi inte haft annars. Det är absolut det projekt där jag haft mest kontakt med arkitekterna någonsin, säger han.

Hubben har en tung stomme med 200 millimeter Pir-isolering ingjutet i sandwichelementen av betong. Även fönstren i prefabfasaden är monterade i fabrik. Detta har bidragit till att arbetstimmarna på plats minimerats och att inga ställningar behövts utanpå.
Foto: Johanna Åfreds

Robin Sundins kollega, Karl Svansbo, platschef från Byggstyrning i Mälardalen, instämmer.

– I och med delad entreprenad har det blivit färre överraskningar för beställaren, och de gånger överraskningarna har kommit har vi fått reda på dem direkt. Vi har även projekterat en hel del entreprenadvis, vilket varit enklare i vissa lägen, säger Karl Svansbo.


LÄS MER: En kunskapslänk mellan stad och land

Martin Kristoffersen är delägare i ÅC Bygg, ett av de många företag som haft en delentreprenad i projektet. Hans företag har monterat de olikfärgade fibercementskivor som pryder vissa delar av fasaden. ÅC Bygg har även monterat alla smala ribbor i ask som fungerar som räcken i ljusgården.

– Ofta vet man inte vem som har ritat byggnaden men här har vi haft mycket direktkontakt med arkitekten. Det har varit väldigt kul med den dialogen, dessutom har det varit till god hjälp. I det här projektet har vi även haft mycket mer kontakt oss entreprenörer emellan än vad jag är van vid. Vi har mötts både ute på bygget såklart men också på veckomöten där vi har kunnat lyfta problem, tidsfrågor och annat som har varit viktigt för samordningen, säger Martin Kristoffersen.

Foto: Johanna Åfreds

Några av de inblandade i Hubben är Robin Sundin, projektledare från Byggstyrning i Mälardalen, Karl Svansbo, platschef från Byggstyrning i Mälardalen, Thomas Lindström, projektledare hos byggherren Vasakronan, Martin Kristoffersen från ÅC Bygg, Anders Tväråna, ansvarig arkitekt på White och Ola Karlsson på Essa Glas och Aluminium.

Men vi backar bandet något bakåt i tiden för att få bakgrunden till projektet. Ett första programskede för byggnaden var 2012 och ett omtag gjordes 2015. Det ledde till genomförandebeslut med ett villkorat hyresavtal med landstinget. Grävjobb inleddes i början av 2016. I systemhandlingsskedet visste Vasakronan till ungefär 90 procent vad som skulle vara i huset. Inflyttning av hyresgäster kommer att ske i början av december 2017.

– Det kom in en stor förändring från landstinget i juni 2016 som gjorde att labbytorna blev mycket större. Produktionen var redan igång, det blev ett stort omtag som skulle rymmas på samma tid. Det blev vår största utmaning i projektet. Vi löste det med direktdialog med de verksamheter som skulle flytta in. Man kan säga att vi hoppade över ett steg och tog över den hyresgästprojektering som arkitekten annars brukar ha, förklarar Robin Sundin.

Fastighetens tekniska system fick ses över samtidigt som produktionen pågick för fullt.

– När vi såg vad som höll på att hända satte jag av väldigt mycket tid på att detaljplanera tidsplanen för produktionen. Sedan dess har den varit intakt. Det var helt nödvändigt för att kunna bli klara i tid, säger platschefen Karl Svansbo.

Huset är projekterat för Leed Platinum, det vill säga den högsta certifieringsnivån. Byggnaden är 60 gånger 60 meter med en ljusgård i mitten och har en total BTA på 17 000 kvadratmeter. Byggnaden är via en kulvert sammankopplad med intilliggande Rudbeckslaboratoriet och Akademiska sjukhuset. På plan fyra ligger den mest avancerade delen, ett laboratorium med så kallad P3-klass, vilket är den näst högsta säkerhetsgraden. Här ska prover kunna behandlas som rör patienter med misstanke om bland annat mjältbrand och tuberkulos och de allra allvarligaste infektionssjukdomarna. Labbytan för P3-sektionen är inte stor, mindre än 40 kvadratmeter, men kräver avancerade säkerhetsåtgärder.

– Labbet har ett helt eget ventilationsaggregat med stor överkapacitet. Kanalerna är helsvetsade, alla genomföringar har väldigt höga täthetskrav och det finns inget avlopp. Allt som ska ut från rummet måste autoklaveras i en slags superdiskmaskin, berättar Robin Sundin.


LÄS MER: Nytt i det gamla - en framgång i Norrbacka

Fönster och dörrar är specialbeställda med bland annat svällkarmar som tätar och en sluss i tre steg för att komma in. Där säkerställs att endast behöriga kommer in och att det inte sker något luftombyte mellan sektionerna.

– Det går till exempel inte att öppna två dörrar in till ett utrymme samtidigt. De är anslutna till ett tryckluftssystem med tryckdifferenser mellan rummen. Ett högt undertryck bidrar till att luft inte ska kunna läcka mellan rummen. Två system täcker upp för varandra och är anslutna till en reservkraftstation, säger Robin Sjödin.

Huset är överlag byggt så att det ska gå att bygga om och lägga till funktioner på ett enkelt sätt, inte minst vad gäller installationerna. Verksamheten ställer även stora krav på förvaltningen av byggnaden. Att platskontoret suttit vägg i vägg med de som ska förvalta byggnaden gett mervärden.

– De måste hela tiden veta vad som gäller till exempel vid håltagning så att de inte penetrerar barriären. Det blir landstinget som själva kommer att drifta och förvalta P3-labbet medan resten av byggnaden ska förvaltas av Vasakronan, säger Robin Sundin.

Vasakronan ville använda sig av bergvärme men eftersom platsen för Hubben ligger för nära Uppsalas vattentäkt fick det istället bli fjärrvärme. Ventilationen har energiåtervinning och temperaturkontroll på till- och frånluft.
Foto: Johanna Åfreds

Inom projektet har beställaren även jobbat med att testa ett bonussystem gentemot entreprenörerna i vissa mer avgörande delentreprenader, exempelvis grundläggning, stomresningen och rörentreprenaden. Bonusen har gällt parametrar så som samarbete, planering och arbetsmiljö där ett högsta belopp handlat om 300 000 kronor för den som lyckats i varje kategori. Någon utvärdering som visar på om detta lett till några kvalitetshöjningar har ännu inte gjorts.

– Ibland har bonus fallit ut, ibland inte. Det är Vasakronan som förbehållit sig rätten att göra en bedömning av om de lyckats eller inte. Entreprenörerna har fått berätta hur de säkerställt olika saker, det är främst den dialogen vi varit ute efter. Bonusen har fungerat som en morot och skapat en bra dialog under projektet, säger Thomas Lindström från Vasakronan.

Projektbudgeten ligger på drygt 500 miljoner kronor exklusive moms inklusive projektering, produktion och byggherrekostnader. Enligt projektledningen har denna summa underskridits med 5 procent.

– Vi har gjort bra upphandlingar, hållit tider, haft en affärsmässig relation till entreprenörerna, budgeterat för flexibilitet och haft ett bra samarbete och stämning i projektet. Om allt går några procent bättre än tänkt så kokar det ner till något bra, summerar Robin Sundin.


LÄS MER: Restaurering ger en kyrka för framtiden

Vasakronan använder sig av ett system för byggprocessmätning i alla sina projekt. Det gör även ett antal kommuner, landsting och andra större fastighetsägare i landet i samband med bygg- och anläggningsprojekt. Det går ut på att de inblandade i projektet fått svara på frågor vid flera tillfällen. De handlar bland annat om trivsel, kommunikation, ledarskap, samverkan, risk och kostnadsmedvetenhet och om det är högt till tak och finns en förbättringskultur.

– Att samma frågor ställs till många olika projekt gör resultaten jämförbara. Vi ligger över medel i Hubben. Hyresgästerna bredvid byggarbetsplatsen har till och med varit nöjdare under byggtiden än innan. Jag tror att det beror på att vi kommunicerat mer med dem nu än innan, säger Thomas Lindström.

Hubben i korthet

Projektnamn: Hubben – Uppsala Science Park.

Byggherre: Vasakronan.

Hyresgäst: Region Uppsala, Innovation Hub samt COOR.

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Byggstyrning i Mälardalen, Projektengagemang.

Projektledning, projekteringsledning: Byggstyrning i Mälardalen.

Installationsbyggledare: ÅF Infrastructure.

Konstruktör: Knut Jönsson Ingenjörsbyrå.

Arkitekt, Landskapsarkitekt och Inredningsarkitekt: White arkitekter.

Vent, VS-konsult: Incoord.

El-konsult: ÅF Infrastructure.

Brandkonsult: Briab.

Miljökonsult: Piacon.

Stomentreprenör: Strängbetong.

Markentreprenör: JM Entreprenad.

Byggentreprenör: Byggconstruct, ÅC Företagen, Castella Entreprenad.

Glaspartisentreprenör: Essa Glas & Aluminium.

Ytskiktsentreprenörer: Avjämningsteknik, WE Stenentreprenader, K360, Aros Akustik, M2-Gruppen, Sandå Uppsala.

Byggentreprenörer: Storköksgruppen, Jensens Snickerier, ABAB Sverige, Relita, Täby Brandskyddsteknik, Huurre Sweden, Uppsala Betonghål, Årsta Tak, Libro Stålteknik, Plåtkompaniet Norling, Tecab Ytskyddsprodukter.

Finplanering mark: Hallbloms.

VS-entreprenör: Assemblin.

Ventilationsentreprenör: Bravida.

Elentreprenör:  Assemblin.

Sprinklerentreprenör: BST Brandskyddsteamet.

Styr- och reglerentreprenör: El- och reglerteknik.

Hissentreprenör: Kone.

Entreprenadform: Utförts som en delad entreprenad.

Ersättningsform: Olika, fast pris, á-priser, löpande räkning.

Entreprenadkostnad exklusive moms: Olika för varje delentreprenad.

Projektbudget: 500 miljoner kronor ex.moms (ink. projektering, produktion och byggherrekostnader.)

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104