Meny

En ny läckerbit för Malmöborna

En ny läckerbit för Malmöborna

Nära Malmö centralstation ligger ett kulturminnesskyddat godsmagasin från 1898. För drygt ett år sedan var det inte mer än en ruin – fyra väggar utan fönster och utan tak. Nu har ruinen rustats upp och byggts till och snart öppnar Malmö Saluhall. Projektet är nominerat till Årets Bygge 2017.

Björn Gunnarsson, byggprojektledare för Malmö Saluhall på CMB Projekt, berättar om när han först såg byggnaden:

– Då skojade jag om att vi hade sedumgolv i stället för sedumtak. Det var verkligen en ruin. Det första vi fick göra var att lägga plywoodskivor för att skydda byggnaden, säger han.

Sedan dess har mycket hänt. De gamla tegelväggarna har restaurerats. Gjutjärnsfönster i original sitter återigen på plats. Ruinen har också fått ett tak, en tillbyggnad i corténstål signerad Wingårdhs och ett källarplan under delar av byggnaden.

Kort och gott är godsmagasinet ingen ruin längre. I november slås portarna upp till den nygamla byggnaden som ska husera Malmö Saluhall.

Under det nya skärmtaket i corténstål, som speglar det gamla godsmagasinets form, ligger Saluhallens huvudingång.
Foto: Elin Bennewitz

Malmö Saluhalls byggherre är det familjeägda Annabostäder. Syskonparet Nina Totté Karyd och Martin Karyd har varit drivande i projektet.

– Redan när vi köpte den här tegelruinen var min tanke att det skulle bli en saluhall. Jag tyckte att miljön, läget och den långsmala formen passade bra, säger Martin Karyd.

Det gamla godsmagasinet är cirka 50 meter långt och 12 meter brett. Huset ligger med långsidan alldeles intill Neptunigatan, längre ut än de andra husen längs gatan, eftersom godstågen en gång i tiden skulle kunna rulla rakt genom byggnaden via stora välvda öppningar i kortsidorna.

– Det är perfekt för det gör att saluhallen syns på håll, men vi behövde mer yta. 600 kvadratmeter räcker inte för det utbud som vi vill erbjuda, säger Nina Totté Karyd.

Syskonens första tanke var att lösa det med en tillbyggnad i glas längs ena långsidan, och göra det inom den befintliga detaljplanen.

– De första planerna var rätt blygsamma. Vi skulle rusta upp ruinen och så skulle vi bygga ett orangeri på ena sidan för att få lite extra yta. Men det som Nina och Martin ville skapa krävde egentligen mer, så projektet växte, säger Joakim Lyth, arkitekt på Wingårdhs i Malmö som kom in i projektet för cirka två och ett halvt år sedan.

Joakim Lyth, Wingårdhs, Martin Karyd, Annafastigheter, Robert Cardell, JSB Syd, Nina Totté Karyd, Annafastigheter och Björn Gunnarsson, CMB Projekt, är några i teamet bakom Malmö saluhall.
Foto: Elin Bennewitz

I stället för en mindre tillbyggnad av glas inom befintlig detaljplan blev det därför en ny detaljplan och en rejälare tillbyggnad i corténstål. I ett relativt sent skede upptäckte sedan kommunen nedgrävda ledningar på det gamla godsmagasinets tomt och eftersom kommunen inte ville flytta ledningarna fick Wingårdhs ändra planerna för tillbyggnaden ytterligare en gång.

– Tillbyggnadens fasadlinje är knäckt. Det ser arkitektoniskt spännande ut men fasaden följer helt enkelt ledningarna i marken, säger Joakim Lyth.

Ledningarna gjorde också att det skapades ett utrymme mellan saluhallen och p-huset på granntomten som inte gick att bebygga.

– Från början skulle tillbyggnaden stå med ryggen mot p-huset men vi fick tänka om. Det visade sig att solförhållandena i det smala utrymmet som skapades mellan saluhallen och p-huset var gynnsamma så det fick bli en uteservering, berättar Joakim Lyth.

I dag är Malmö Saluhall totalt 1 500 kvadratmeter stor, varav 1 000 kvadratmeter är publika ytor. 100 kvadratmeter ligger i ett entresolplan i den nybyggda delen och 320 kvadratmeter ligger i ett källarplan. Joakim Lyth är mycket nöjd med slutresultatet.

– Som arkitekt är jag van vid att först rita det jag tycker är vackrast och mest funktionellt. Sedan brukar det alltid komma en besparingsrunda eller två. Men här har faktiskt nästan allt fått vara kvar, säger han.

Martin Karyd berättar att en detalj som var nära att ryka var ljusspalten mellan den gamla och den nya byggnaden.

– Det var tur att den fick vara kvar. När jag först såg den klar i början av juni i år fick jag rysningar av ljusspelet den gav på tegelväggen. Först nu när det är klart förstår jag vikten av alla detaljer som Joakim höll fast vid, säger han.

Här syns ljusspalten mellan den gamla och nya byggnaden, liksom den konvexa fogen i tegelväggen.
Foto: Elin Bennewitz

Omvägen via den nya detaljplanen, och sedan ledningarna i marken, gjorde att Malmö Saluhall försenades med nästan ett år. Men sedan utseendet för tillbyggnaden spikades har projektet hållit tidplanen.

– Vi har också hållit budget. Det har blivit lite dyrare men det har varit medvetna beslut för att vi valt att lägga till något. Däremot vill vi inte gå ut med några exakta siffror, säger Nina Totté Karyd.

Trots krånglet med ledningarna tycker alla inblandade att dialogen med kommunen fungerat exemplariskt.

– Eftersom det är en kulturminnseskyddad byggnad inledde vi dialogen med kommunen tidigt, och de är fortfarande engagerade, bland annat var de nyligen och tittade på vår konvexa fog, säger Björn Gunnarsson.

Delar av tegelfasaden behövde fogas om och eftersom byggnaden är kulturminnesskyddad krävde kommunen att fogen skulle bli konvex, alltså bukta utåt, som den gjorde när huset var nytt 1898. Det är en mycket ovanlig teknik i dag och krävde en hel del övning för byggnadsarbetarna.

Samtidigt som de lagt mycket resurser på att bevara och restaurera har Annabostäder gjort flera ändringar i den gamla byggnaden. Till exempel fick de tillstånd att montera ner lastbryggan som löpte längs hela godsmagasinet vilket gjorde det möjligt att skapa öppningar i fasaden som vetter mot tillbyggnaden.

En tillbyggnad i corténstål ger det gamla godsmagasinet ett nytt liv som Malmö Saluhall. I fasaden sitter cirka 14 000 specialskruvar av corténstål.
Foto: Elin Bennewitz

Malmö Saluhall har genomförts som en generalentreprenad där Wingårdhs lämnat färdiga bygghandlingar till entreprenören JSB Syd.

– Främsta anledningen till det är att Nina och Martin ville vara med och styra många av detaljerna och då är det rätt väg att gå, säger Björn Gunnarsson.

Däremot bröts markentreprenaden ut och upphandlades som en samverkans­entreprenad. Den gick till BCA Entreprenad.

– Malmö kanalsystem ligger nära och krävde spontning, grundvattensänkning och en vattentät konstruktion. Vi bedömde att riskpengen skulle bli för hög för en generalentreprenad och valde därför en samverkansentreprenad för den delen, säger Björn Gunnarsson.

I samband med spontningen kom också byggskedets första stora utmaning. Trots omfattande försiktighetsåtgärder och vibrationsmätare i den gamla byggnaden tog det inte många dagar innan fasaden sprack. Sprickorna gjorde att de fick tänka om kring ventilationskanalerna som i ursprungsplanen skulle vara nedgrävda och komma in i byggnaden i just det hörn där fasaden sprack. Det blev en ny lösning, med ett utvändigt ventilationsschakt klätt i corténstål för att matcha tillbyggnaden.

– Man kan säga att det blev samverkansexperiment nummer ett för oss, bara en vecka in i projektet, säger Nina Totté Karyd.

De stora välvda fönstren på godsmagasinets kortsidor ger fina utblickar från saluhallen. När godsmagasinet var nytt i slutet av 1800-talet rullade tågen in och ut genom de välvda öppningarna..
Foto: Elin Bennewitz

För entreprenören JSB Syd innebar sprickan i fasaden att även deras planering sprack.

– Vi fick planera om. Förseningen gjorde bland annat att vi fick gjuta betong i källaren mitt i blåst och snö. Det hade vi inte tänkt att vi skulle behöva, men fokus var hela tiden på att föra projektet framåt, tillsammans, säger Robert Cardell på JSB Syd.

För honom och hans team var utmaningarna många.

– Ur ett byggperspektiv finns här nästan alla komplexiteter man kan tänka sig. Det är en trång och centralt belägen byggplats, det är installationstätt, det är en arkitektoniskt utmanande ny byggnad och den fogas dessutom ihop med en gammal byggnad som restaureras, säger han.

Nu, när projektet är överlämnat, ser han på det med stolthet.

– Som byggare är jag lite skadad. När jag går in i en ny byggnad tittar jag mig runt för att se om det är några missar eller fel, men i Malmö saluhall ser jag bara saker att vara stolt över. Jag kan tänka på alla installationstekniska och byggnadstekniska utmaningar som vi har hanterat och vara nöjd med slutresultatet, säger han.

Olycksstatistiken för projektet talar också sitt tydliga språk. Robert Cardell berättar att de har varit helt förskonade från allvarliga olyckor, de tillbud som varit har gällt en stukad fot, rivsår och att en person fick flis i ögat.

– Alla ska åka hem från bygget i samma skick som de kom dit. Det är jätteviktigt. Det är så lätt att som individ göra avsteg från rutinerna men då gäller det att kollegerna och högsta ledningen tjatar och tjatar ännu mer, säger Robert Cardell.

När Byggindustrin besökte Malmö Saluhall återstod en hel del arbete med inredning och hyresgästanpassning, liksom med att färdigställa uteserveringens gård.
Foto: Elin Bennewitz

För att lyckas med ett så komplext projekt har det varit viktigt att alla som jobbar i projektet varit medvetna om att det inte är ett dussinprojekt, tycker Robert Cardell.

– Det här är inte ett standardhus med 40 likadana lägenheter. Vi har ett komplext hus som dessutom har ett stort antal hyresgäster som alla har sina specifika önskningar, säger Robert Cardell.

Björn Gunnarsson fyller i:

– Det var en utmaning. Vi visste att vi skulle ha 19 handlare, och att de skulle ha egna önskningar om utrustningen, men i projekteringsskedet visste vi inte vilka de önskningarna skulle vara, säger han.

Lösningen blev en storkökskonsult som gav en generell utrustningslista för varje utrymme. Men redan från start visste projektgruppen att det skulle bli ändringar i takt med att hyresgästerna blev klara och framförde sina önskningar.

För att skapa förståelse för ändringarna ute på bygget bjöd några av handlarna vid ett tillfälle på mat i bygg­bodarna.

– Då blev det lättare att förklara att det är lite struligt med planeringen på grund av att handlarna kommer med egna önskemål. Vi fick till exempel en asiatisk aktör som absolut ville ha gas i sitt kök. Det kändes lite svårt att framföra det så sent i processen men det blev inget gnäll på bygget när vi gjorde det, säger Martin Karyd.

Nu börjar allt falla på plats i saluhallen. Inredningen pågår för fullt och uteserveringen – som på sikt ska ha fruktträd på spaljé och en grön vägg mot p-huset intill – får en sista finputsning innan saluhallen slår upp portarna för allmänheten.

Malmö Saluhall i korthet
Byggherre: Fastighets AB Gäddan 9, helägt dotterbolag till Annabostäder.

Byggentreprenör: JSB Syd.

Markentreprenör: BCA Entreprenad.

Projektledning: CMB Projekt.

Konstruktör: WSP.

Arkitekt: Wingårdhs.

VVS-konsult: Sweco.

El-konsult: Rowida.

Ventilationskonsult: Sweco.

Brandkonsult: Firetech.

Geo- och miljökonsult: ÅF.

Elentreprenör: Emil Lundgren.

Ventilationsentreprenör: IEAB.

Rörentreprenör: Sandbäckens rör i Malmö.

Kylentreprenör: Capro & IM Servicepartner.

Målningsentreprenör: Monni Måleri.

Smidesentreprenör: REPPU Svets & Montage.

Plåtentreprenör: Lödde Plåt Malmö.

Armeringsentreprenör: Tibnor.

Papptäckningsentreprenör: Skånska Tak.

Entreprenadform: Generalentreprenad och samverkansentreprenad.

Totalkostnad: Ej offentlig.

 

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

 

”Att rita hus ska vara lika enkelt som att spela dataspel”

Digitalisering har mångdubblat omsättningen hos Lundqvist Trävaru.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/att-rita-hus-ska-vara-lika-enkelt-som-att-spela-dataspel-28326

”Jag vill skapa stunder av poesi”

Rahel Belatchew är en kändisarkitekt på tillväxt.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-vill-skapa-stunder-av-poesi-28231

”Höghus tvingar dig att tänka utanför boxen”

Amerikanen Shonn Mills är Rambolls expert på höga hus.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hoghus-tvingar-dig-att-tanka-utanfor-boxen-28241

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104