Meny

En lunga reser sig högt i Piteås stadsbild

En lunga reser sig högt i Piteås stadsbild

Piteås nya landmärke – Kust Hotell & Spa är Piteås i särklass högsta hus. Med sin fasad i betong med inblandning av titanoxid omvandlar huset luftföroreningar och fungerar som en luftrenare. Nu nomineras Hotell Kust till Årets Bygge 2017.

Norra Sveriges nya designhotell Kust Hotell & Spa i Piteå på Hamngatan i centrala staden är med sina 14 våningar och 53 meter stadens i särklass högsta byggnad. Så väl exteriört som interiört söker byggnadens sin inspiration i Piteälvens resa från fjällen i norr till kusten i söder. Exempelvis symboliserar rastret i fasaden timmerflottningen på floden och mattorna i hotellets korridorer är gjorda av uppfiskade fisknät som legat och skvalpat i haven.

– Alla val vi har gjort har koppling till vårt koncept och ska vara bra för miljön, säger Christina Skoog, en av ägarna till byggherren Skoog Fastigheter.

På sätt och vis skulle man kunna säga att även processen fram till det färdiga hotellet varit lika vindlande som Piteälvens lopp genom det norrländska landskapet.

Redan 1994 köpte syskonen Skoog marken i kvarteret där hotell Kust & Spa nu reser sig som ett torn över den omgivande bebyggelsen. För fem år sedan fick de erbjudande att även köpa tomten till den sista fastigheten i kvarteret, där hotellet nu står, och de började fundera på vad man skulle kunna göra av tomten.

– Vi ville göra något för att öka Piteås konkurrenskraft i enlighet med kommunens mål, berättar Christina Skoog.

Med sina 14 våningar och 53 meter är Kust Hotell & Spa Piteås i särklass högsta byggnad.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Enligt den gällande detaljplanen fick bebyggelsen i innerstaden inte överskrida fem våningar. Men kommunen var positiv till syskonen Skoogs planer och drev igenom en detaljplaneändring.

– Detta är det första höga huset i Piteå, säger Christina Skoog.

Men detaljplanen blev överklagad upp till sista instans vilket sinkade projektet i cirka 2 år.

– Redan där började en resa i samverkan och kommunikation. Hur skulle vi hålla liv i projektet bland kunder, medarbetare, grannar och medborgare under den här tiden? säger Christina Skoog.

Det var en stor utmaning, som bland annat löstes genom regelbunden information till alla berörda, För tron på projektet var hela tiden stark, trots motgångar, och till slut fick de klartecken att börja bygga.

I mångt och mycket är Kust Hotell & Spa en lokal historia.

– Vi är lite av lokalpatrioter och har köpt väldigt mycket kompetens lokalt, men när det gällde arkitekturen kände vi att vi vill ha lite nytänk och ha kompetens från en lite större stad, säger Christina Skoog på Skoog fastigheter.

Leif Sundström, projektchef och platschef hos totalentreprenören Nåiden Bygg, Christina Skoog, från byggherrebolaget Skoog Fastigheter, Rolf Skoog, Prefabmästarna, och Roland Skoog, även han Skoog Fastigheter, är nöjda med sitt projekt.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Det blev Ettelva Arkitekter i Stockholm som fick uppdraget att rita exteriören, men det lokala arkitektkontoret Arkitekthuset Monarken har gjort mätningar, beräkningar, besiktningar och konstruktioner i övrigt.

I mars 2015 kunde schaktningsarbeten och så småningom stomresningen dra igång.

– Vi har haft en väldigt komprimerad projekteringstid för det här projektet och försökte välja generella lösningar och förbereda så att vi exempelvis kunde ta hål senare. Att tillfredsställa alla önskemål i planlösningar i ett rationellt byggsystem och till en rimlig budget och hitta en lösning som svarade mot de behov som fanns var en utmaning. Men det här är nästan ett skolexempel på att bra samverkan kan tjäna tid, säger Rolf Skoog på Prefabmästarna som har levererat stommen.

Parallellt med stomresningen pågick projekteringen.

– Eftersom vi är ett litet privat företag måste vi hålla i kostnaderna. Vi byggde och projekterade samtidig, säger Christina Skoog.

Det blev Ettelva Arkitekter i Stockholm som fick uppdraget att rita exteriören.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Stomresningen pågick fram till julen 2015, under tiden följde byggarna med allteftersom med att täta fönster och montera in de prefabricerade badrummen. 93 stycken badrumsmoduler lyftes in allt eftersom bygget framskred.

– Det sparade tid. Det är första gången färdiga badrumsmoduler används i Piteå. De ska servas inifrån hotellrummen så att man slipper stök i korridoren. Det var byggherren tydlig med. I sviterna är badrummen platsbyggda, säger Leif Sundström, projektchef och platschef hos totalentreprenören Nåiden Bygg.

Med den nya detaljplanen kunde byggherren även utveckla projektet med spa och relaxavdelning och terrass.

Syskonen Christina och Roland Skoog är inga vana byggherrar, men deras kusin, Rolf Skoog, på Prefabmästarna, har jobbat med flera stora projekt, bland annat Tele2 Arena.

– I och med att vi har varit med från början nästan, och byggt en hel del spektakulära saker tidigare, så har vi kunnat värdera vad som är praktiskt rimligt mot kostnad, säger Rolf Skoog.

Både han och Leif Sundström på totalentreprenören Nåiden Bygg tycker att Christina och Roland Skoog har varit en tydlig och bra byggherre.

– Det var viktigt för oss att tidplanen inte försenades och därför var vi måna om att be om klara besked från byggare och konstruktörer för när de måste ha beslut från oss för att tidplanen inte skulle förskjutas, säger Roland Skoog.

I spadelen kan man ta sig ett kallt isbad inomhus.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Estetiken har varit viktig för beställarna och de har haft klara idéer om gestaltning och genomförande vilket ibland satt byggare och konstruktörer på prov. Exempelvis vill syskonen Skoog gärna ha öppet och fint i lobbyn där de största lasterna skulle tas om hand.

– Det gick att lösa, även om konstruktörerna fick räkna både en och två gånger, säger Leif Sundström.

Utkragningen ovanför entrén var en annan detalj som var lite knivig att lösa och som i sin tur påverkade installationer med mera. Fasadens oregelbundna fönsterstruktur är en annan som krävde viss tankemöda för att göra det så smart som möjligt.

– Vi har fått välja en mer avancerad konstruktion från början, en konstruktion som vi kan armera upp. Vi har många lösningar där vi fick tänka ” hur gör vi detta mer kostnadseffektivt”, säger Rolf Skoog.

Arbetsmiljön har haft fullt fokus i projektet som totalt har cirka 120 000 arbetstimmar.

– Vi hade väldigt höga mål att vi inte skulle ha några tillbud överhuvudtaget och jag har fått de resurser och befogenheter jag behövt för att se till att det inte har inträffat några allvarliga olyckor och de anställda har lyssnat på det, säger Leif Sundström.

Som mest är det 144 personer som har varit inloggade på detta projekt samtidigt.

– Då var det inredare, elektriker, målare och takläggare samtidigt, säger Leif Sundström.

Kommunikationen med omgivningen har varit en väldigt viktig del i projektet även ur säkerhetsaspekten.

– Området är befolkat dygnet runt. Här finns lägenheter där folk bor, vi har ett köpcentrum med handel dagtid och bio kvällstid och ett annat hotell, så när vi än har byggt så har vi påverkat någon. På en sådan här liten ort, där vi känner alla personligen är det extra viktigt att vi sköter oss och kommunicerar bra, säger Roland Skoog.

I hotellets spa-anläggning går det att bada varmt utomhus.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Kust Hotell & Spa invigdes sommaren 2016. Det är ännu för tidigt att säga hur stor energiförbrukningen i hotellet kommer att blir men i teorin ligger den långt under Boverkets normer.

– Vi har borrat cirka 12000 meter och skickat ner cirka 50 000 meter slang 300 meter ner i berget för att få fjärrvärme och fjärrkyla från berget. Det är en större investering som på sikt gör att det ska bli billigare, säger Leif Sundström.

– I teorin ska vi bli självförsörjande på värme och kyla, säger Roland Skoog.

Det är långt ifrån bara utseendet som har varit i fokus vid byggandet av Norrlands nya designhotell.

– Vi har velat bygga något som är långsiktigt hållbart, säger Christina Skoog.

Fasaden är en punkt där detta tänk går igen. Från början ville syskonen Skoog ha en fasad i trä, men av olika skäl var det inte praktiskt möjligt. I stället sökte man då efter material som kunde efterlikna trä – både utseendemässigt och egenskapsmässigt. Valet föll på betong med en inblandning av titanoxid. När solen lyser på fasaden startar en fotokatalysprocess som omvandlar såväl kväveföreningar som de organiska föroreningarna och renar stadsluften i Piteå under de långa sommardagarna.

– Hela fasaden blir en stor luftrenare, som en lunga i staden säger Christina Skoog.

Tillsatsen av titanoxid har också en ljusande effekt på betongen.

– Den är också underhållsfri, vilket är en stor fördel, säger Leif Sundström.

Besökare kan värma upp sig i aromabastun och blicka ut över nejden.
Foto: Nomi Melin Lundgren

Det har även varit en utmaning att få el och ventilation att harmonisera med de val som gjorts i fasad och interiör. Christina Skoog har haft en mycket klar vision över vad hon vill ha.

– Det är nog många som har fått stretcha sig, säger Christina Skoog.

Installationerna utgör en ganska stor del i ett projekt som detta. Hotellet har ett avancerat styrsystem där Roland Skoog kan sitta hemma på kammaren och följa hur förbrukningen av värme och kyla och belysning ser ut. Speciellt är också att tillförseln av vatten till spa-anläggningen som ligger 30 meter upp i huset.

– Det innebär att vi måste skicka allt vatten 30 meter upp och ner från källaren utan att det låter för mycket, säger Roland Skoog.

Men det går bra. Ljudkomforten i byggnaden är god eftersom den tunga betongstommen fångar upp stegljud med mera, och klarar med råge Boverkets ljudkrav.

– Men för wifi-mottagningen innebär det problem i stället. Därför har vi fått göra en speciallösning och har en egen basstation här. Vi är inte beroende av det övriga fibernätet alls, berättar Christina Skoog.

Som det landmärke det är i Piteå har hotellet en fantastisk utsikt. Det har man tagit vara på. Från hotellets restaurang Tages, uppkallad efter Christina och Roland Skoogs pappa, är utsikten över Piteälven och dess omgivningar makalös. Och maten lär också vara det. Restaurangen, som öppnade den 20 juli förra året, har redan blivit upptagen i White guide, som listar bra restauranger i Sverige.

Kust Hotell & Spa i korthet

Beställare/byggherre: Skoogs Fastigheter.

Arkitekt: Ettelva Arkitekter.

Inredningsarkitekt: Mer.

A-/ K Projektering: Arkitekthuset Monarken.

Totalentreprenör, bygg/mark: Nåiden Bygg.

Ventilation: Storfors Plåt.

El-entreprenör: Elbyrån Bertgren & Co.

VVS- och sprinklerentreprenör: Infjärdens Värme (IVAB).

Styr- och övervakningsentreprenad: Schneider Electrics.

Prefabstomme: Prefabmästarna.

Brand- och utrymningslarm: Comdate.

Spaentreprenör: Processing Bath & Spa solutions.

Byggtid: Mars 2015–juli 2016.

Byggkostnad: Cirka 200 miljoner kronor, varav stommen cirka 10 procent.

Totalkostnad: 450 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2017. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100

Åtta robotar som är redo att ta över byggarbetsplatsen

Maskinerna tar plats på bygget.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atta-robotar-som-ar-redo-att-ta-over-byggarbetsplatsen-28092

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Robotar – din nya 
underentreprenör

"Små företag kommer att få det svårt."
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/robotar-din-nya-underentreprenor-28094

”Det blir nya risker 
att ta hänsyn till”

Fem frågor till robotexperten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/det-blir-nya-risker-att-ta-hansyn-till-28095

Från bollkoll 
till byggkoll

Handboll och hållbarhet med månadens byggare Cecilia Fasth.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/fran-bollkoll-till-byggkoll-28091