Meny

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

1975 var året då alla femåringar fick rätt att gå i förskola. Var detta guld att skära med täljkniv för byggarna? Nja, enligt tidningen verkar dagis ha varit mer debattämne än byggobjekt.

Långa köer och tillfälliga baracker. I dag är bristen på förskoleplatser ett stort bekymmer, framför allt i storstäderna där mycket energi går åt till att hitta utrymme för alla barn med platsgaranti. 1975 rådde en liknande debatt då en ny lag gjorde klart att varje barn skulle ha möjlighet att gå i förskola minst ett år före skolstarten. Under de närmaste fem åren beräknades behovet till 260 000 daghemsplatser. Byggarnas intresse var dock ljummet, vilket förvånade vissa.

– Det är något förvånande att inte fler byggare vill satsa på barnstugor, eftersom vårt dagsprogram är att bygga för cirka 5 miljoner kronor varannan månad bara i Stockholm, berättade överingenjör Gerhard Lindholm på Stockholms fastighetskontor, för Byggnadsindustrin.

Många byggföretag hade varit på hugget några år tidigare och gick in i ”barnstugebyggandet” där man trodde att det skulle finnas mycket pengar. Men alltför många var med och delade på kakan, vilket gav liten vinst till respektive företag. En hel del krångel och oklarheter kring vad som gällde påverkade säkerligen också.

– Det har varit svårt att från Socialstyrelsen få fram en statistik på hur mycket som ska byggas de närmaste åren. Begreppen är något diffusa beträffande storleksordningen, och det gör det svårt att veta hur mycket man ska satsa i framtiden, förklarade Erik Olsson på sektionsbyggarna Oresjö/Wallit som levererade volymelement till skolor, kontor och – till mycket liten del – ”barnstugor”.

Nya krav på utformning

Att bygga förskolor var också tidskrävande, då många olika personalkategorier och myndigheter ska ha ett finger med i spelet och ge sina synpunkter. När artikeln skrevs arbetade Socialstyrelsen just då med nya rekommendationer om vilka typer av lokaler som förskolan ska innehålla.

– En nyhet i dessa anvisningar är att det ska finnas ett speciellt så kallat rörelselekrum. Barnen ska här få tillfälle att leka utrymmeskrävande lekar även inomhus, speciellt med tanke på att vi har ett så pass bistert klimat, berättade Björn Cederquist, arkitekt på Socialstyrelsen.

I övrigt är mycket sig likt. Behovet av förskoleplatser är fortsatt stort, och nu som då är smidiga modullösningar metoden för att snabbt få till lokaler. En skillnad är att det har skett en konsolidering i vad verksamheten för de små ska kallas – förskola. I artikeln från 1975 förekommer såväl daghem som dagis, barnhage, barnstuga och förskola. I dag nöjer vi oss med förskola.

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

BIM Alliances vd Olle Samuelson kom in på det digitala spåret redan på tidigt 1990-tal.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/byggbranschen-har-inte-gatt-i-braschen-28702

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.