Meny

Bostäder åt ekonomiskt svaga hushåll viktigaste frågan

Bostäder åt ekonomiskt svaga hushåll viktigaste frågan

Tidningen Byggindustrin har frågat ett antal intresseorganisationer om vilka frågor de tror kommer att dominera bygg- och fastighetsbranschen det kommande året. En fråga återkommer – bostadspolitiken. Och då handlar det framförallt om hur hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar ska få tillgång till bostäder.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd, Sveriges Byggindustrier

Vad önskar du dig av byggåret 2019?

– Det är viktigt att hitta en lösning för de grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden i dag. Vi behöver få igång rörligheten på bostadsmarknaden och hitta finansiering för hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar.

Vad tror du kommer hända på bostadsmarknaden nästa år?

– Vi har varnat för ett minskat bostadsbyggande. Vi ser hur antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus faller från 64 000 förra året till 42 500 nästa år 2019. Det är ett tapp med 21 500 påbörjade bostäder sedan konjunkturtoppen 2017. För att råda bot på detta måste vi sänka trösklarna in till bostadsmarknaden och öka bredden av upplåtelseformer samt få fart på rörligheten i det befintliga beståndet. Den goda ekonomin skymmer behovet av strukturreformer.

Vilka frågor kommer dominera inom samhällsbyggnadssektorn?

– Det är ekonomiskt och socialt ohållbart att åtta av tio unga vuxna stängs ute från den ägda bostadsmarknaden. I stället trycks de ut på den osäkra andrahandsmarknaden, den för individen dyraste boendeformen. I Stockholm ser vi hur unga människor får betala 13 000 kronor i månaden för en etta i andrahand eftersom de inte får lån till en bostadsrätt som skulle kosta runt 8 000 kronor i månaden.

Vill du skicka med något råd till den politiker som blir ny bostadsminister?

– En kommande bostadsminister kommer inte att ha alla verktyg, mycket handlar om finanserna. Det är därför extra viktigt att vi får igång breda politiska bostadssamtal. Sverige står inför en rad utmaningar. Nu behöver vi få igång rörligheten på bostadsmarknaden och hitta finansiering för hushåll med svaga ekonomiska förutsättningar.

 

Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

Hur blir 2019?

– Byggbranschen har haft inställningen att ”the sky is the limit”, men jag känner att verkligheten nu börjar komma ikapp. Vi behöver bygga fler bostäder för alla. De bostadssociala frågorna kommer vi att fortsätta driva för att den enskilde konsumenten ska ha råd med sitt boende.

Vad händer i politiken i år?

– Jag hoppas att den kommande regeringen inleder bostadspolitiska samtal där de sociala frågorna lyfts upp. Det är viktigt att det finns en balans i villkoren för alla upplåtelseformer. Mina medskick är starta en bostadssocial utredning och genomföra en skattereform som även omfattar bostadsområdet. Du och andra kommer att märka av Hyresgästföreningen i ännu högre grad.

 

Johan Lindholm, ordförande, Byggnads

Vad önskar du dig av byggåret 2019?

– Jag hoppas på en fortsatt bra byggkonjunktur. Vi måste hitta en lösning för bostadspolitiken, men inget verkar komma till skott. Vi måste bygga mer för dem med tunnare plånbok.

Vilka frågor kommer Byggnads driva 2019?

– Vi kommer att fortsätta arbeta för att utländsk arbetskraft ska ha samma villkor som svensk. Det handlar om att sprida informationsmaterial på flera språk bland annat. Men mycket är fackligt fotarbete. Vi tror på fysiska möten. Vi vill att de utländska arbetstagarna ska bli medlemmar i Byggnads. Många gånger är de inte de när vi träffas, men de kan bli det när de förstår att vi kan hjälpa till. Men många är rädda för att någon ska skvallra, så det sker ofta enskilt.

– Vi kommer att fortsätta att jobba med mångfald och jämställdhet. Vi kommer att behöva hela arbetskraften, både män och kvinnor, i framtiden.

– Vi kommer också fortsätta arbeta för att riva upp pensionsöverenskommelsen. Det är en utmaning. Detta är en så tuff bransch. Man når inte pensionsåldern i dag i branschen. Men det är en stor utmaning att få politikerna att tänka nytt.

– Vi måste hitta sätt att bygga bostäder för gamla, unga, nyanlända och andra som inte har råd med dyra bostäder till ett rimligt pris så att alla kan få en bostad. Där måste vi vara med och vara en blåslampa så att det händer något. Det är 243 kommuner som fortfarande har bostadsbrist. Vi måste få en bostadspolitik värd namnet.

Hur ser relationen arbetsgivare och fack ut nu?

– Vi kommer fortsätta att jobba för ordning och reda i branschen. Jag tycker att vi har en samsyn med Sveriges Byggindustrier om det. Ska svenska företag kunna räkna hem uppdrag så bygger det på den svenska modellen. Huvudentreprenörsansvaret blir även lag nu.

– När det gäller frågan om lön och ackordssystemets vara eller icke vara och under vilka former har vi ständiga diskussioner. Där har vi inte hittat nyckeln än. Våra medlemmar vill fortfarande ha prestationslön, medan arbetsgivarna vill ha månadslön. Vi har inte ändrat oss i den frågan än. Ackordet är vårt sätt att få inflytande.

Vilka nya lagar och regler tycker du är viktiga under 2019?

– I maj ska utstationeringsdirektivet implementeras. Det tittar vi nu på hur det ska göras i respektive medlemsländer.

Vill du skicka med något råd till den blivande regeringen?

– De ska inte lägga sig i lönebildningen. De förändringar som en del politiker vill skulle innebära en dolkstöt i den svenska modellen. Hela vår modell bygger på förhandling mellan parter. Om politikerna börjar lägga sig i kommer det att få oerhörda konsekvenser. Om man sänker ingångslönerna med 70 procent så drabbar det unga och nyanlända i första hand men det innebär också en allmän press nedåt på lönerna. Om det dessutom sker i kombination med förändringar av Las så kommer det att skapa en ofrihet som ingen riktigt förstår konsekvenserna av. Det är jag orolig för. Jag upplever en växande otrygghet och en antietablisemangsretorik och ett politikerförakt där ute nu. Trygga människor bidrar, det är inget man åstadkommer med lagstiftning. Vi parter måste få fortsätta ha hand om lönebildningen.

 

Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna

Vilka förändringar kommer 2019?

– Vi tror att hållbarhetsfrågorna bara kommer att fortsätta att öka i betydelse under kommande år. Då pratar vi inte bara om lokala miljöfrågor, utan det handlar lika mycket om klimatfrågor som om sociala frågor, säger han.

Börsnoterade fastighetsföretag har gått betydligt bättre än index 2018. Hur blir det 2019?

– Betydligt tuffare har det varit för de som sysslar med fastighetsutveckling, köper upp mark för att bygga bostäder och annat. Vi har sett en del konkurser under 2018 och kommer troligtvis att se fler under 2019.

Vilka utmaningar får fastighetsföretagen 2019?

– Det är stor brist på bland annat fastighetsförvaltare och fastighetsskötare.

 

Andreas Bergström, vice vd, Fores

Vad händer 2019?

– Under 2019 kommer vi att släppa ett antal rapporter inom projektet Hitta Hem som syftar till att ge förslag på lösningar som ska göra det lättare för personer med låga inkomster att få en bostad. Vi kommer också att presentera ett kompromissförslag i februari som vi bedömer kan ha stöd av de flesta aktörerna på området. Det är Hans Lindh, professor i fastighetsekonomi som kommer att författa förslaget, men med i gruppen bakom är bland andra Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Trä- och möbelföretagarna, Slättö och Mäklarsamfundet.

Vad tror du händer med bostadspolitiken 2019?

– Det är en spännande tid politiskt. Vad blir nästa steg. Kommer man att backa bandet och ta bort amorteringskraven? Eller kommer de politiska diskussionerna att leda fram till att nya lösningar kommer fram där man börjar bygga  för mindre kapitalstarka hushåll? Ett annat spår är att införa stöd för exempelvis förstagångsköpare så att de har råd att ta sig in på bostadsmarknaden.

Vad vill du se större fokus på 2019?

– En fråga som jag tycker har tappats bort i debatten är att det byggs så lite småhus. Väldigt många vill bo i villa, men mycket som byggs i dag är flerfamiljshus på kanske inte jätteattraktiva platser. Tanken är förstås att bygga tätt, men man måste ju också bygga hus som folk vill bo i och det går att bygga täta villaområden. Den frågan hoppas jag lyfts upp under 2019.

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28244

Så förebygger Göteborg ras i dag

Kan tragedin som inträffade i Tuve 1977 upprepa sig i dag?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-forebygger-goteborg-ras-i-dag-28243

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100