Meny

Böjd byggnad ger rum åt blivande arkitekter

Böjd byggnad ger rum åt blivande arkitekter

Nya Arkitekturskolan på KTH har blivit den nya porten in till campus. Här finns inga långa korridorer eller räta linjer. Byggnaden har ett böljande inre och yttre bestående av furu, betong och stål. Nu är Arkitekturskolan nominerad till Årets bygge 2016.

Nu har Arkitekturskolan övergett den brutalistiska och utskällda betongbyggnaden från slutet av 1960-talet på Östermalm i Stockholm. I augusti i år började Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), som Arkitekturskolan hör till, betala hyra till Akademiska Hus för den nya byggnaden som ligger på KTH:s mest centrala plats. Det vill säga precis bredvid ursprungsbyggnaderna i tegel som en gång ritades av Erik Lallerstedt. Byggnaden, som ritats av arkitekterna Tham och Videgård, ger med hjälp av sina stora, välvda fönster och fasad av corténstål campusområdet en ny entré.

– Hela huset är som en stor prototyp vilket har krävt, men också medverkat till, ett mycket stort engagemang hos alla inblandade, säger Anna Haara, projektsamordnare hos beställaren Akademiska Hus.

Platsgjuten betong

Utmaningar för konstruktörerna var bland annat bärigheten där lasterna inte leds ner vertikalt utan i zickzack mellan fönsterpartierna. Allt utom betongtrapporna är platsgjutet och de
4 500 kubikmetrarna betong krävde cirka 600 lastbilstransporter för att nå området. Armeringen beräknas väga 610 000 kilo och sträcker sig totalt 560 kilometer.

– Jag har haft folk som jobbat hela livet som betongare men som aldrig sett något så här omfattande, sammanfattar Rolf Jansson, platschef på Peab.

Fasaden är klädd i rosttrögt stål, ibland kallat corténstål. En fullstor 12 meter lång och 2,4 meter hög provvägg med bjälklag, bröstningsbalkar och fönster byggdes upp i förväg.

– Vi visste att vi inte skulle ha tid för allt under produktionen och gjorde allt vi kunde för att få klarhet under projekteringstiden, säger
Mikael Ichu, som stått för stora delar av projektledningen.

Eftersom fasaden innehåller sex olika radier krävdes upp till tolv meter långa armeringsjärn. Det var i stort sett det enda material som kunde förvaras in på byggarbetsplatsen som var mycket trång. Den 2 000 kvadratmeter stora byggnaden har byggts på en triangulär tomt som är 3 000 kvadratmeter stor. Allformar fick tillverkas på en armeringsstation ett par hundra meter bort från bygget. En del material kunde inte ens lossas på byggarbetsplatsen utan fick lyftas med kran över kringliggande byggnader in på området.

– Vi hade inga fabriks-leveranser utan jobbade bara med mellanlagring hos olika leverantörer och släppte fram en lastbil per dag just-in-time, säger Peabs Rolf Jansson.

För att skapa de två suterrängvåningarna sprängde man sig ner tolv meter i marken. Detta skedde bara några meter från de gamla kulturminnesmärkta ursprungsbyggnaderna.

– Det var handen på hjärtat hela tiden, säger Mikael Ichu.

Studenterna utmanade

Schaktmassorna på cirka 20 000 kubikmeter krävde cirka 3 000 lastbilar, vilket även det ger en fingervisning om hur viktigt det var att jobba med logistik och säkerhet. Mycket hänsyn togs till tredje man eftersom uppemot
15 000 studenter och personal passerade i den trånga passagen uppför Osqars backe kant i kant med byggarbetsplatsen dagligen. De studentikosa omgivningarna var en utmaning i sig.

– Det hände att någon student som gick försjunken i sin mobiltelefon vandrade rätt in genom grindarna utan att se sig för. Vi hade även en person som i samband med nollningen klättrade upp i en kran. Allt detta gjorde att vi fick vidta extra åtgärder, säger Jan Kron, fastighetschef på Akademiska Hus.

Trots fokus på arbetsmiljön drabbades en anställd av ett två meter högt fall, vilket ledde till sjukskrivning längre än två veckor. Efter olyckan för ett år sedan vidtog Peab en rad åtgärder utöver det ordinarie arbetsmiljöarbetet. Till exempel hölls personliga samtal med Peabs egna hantverkare och ledningen för underentreprenörerna kallades till särskilda möten. Ett pilotprojekt genomfördes där alla som vistades på arbetsplatsen stannade upp varje dag vid en gemensam tidpunkt och gjorde en personlig skyddsrond. Eventuella risker anmäldes till arbetsledningen.

– Då stoppade vi arbetet fem minuter för att alla skulle scanna av sig själva och sin omgivning. Pilotprojektet har fallit så väl ut att vi genomför detta på samtliga arbetsplatser i vår region nu, berättar Magnus Wiberg.

"Vi tömde hela marknaden"

Projektet har varit en generalentreprenad i samverkan. Flera parametrar gjorde att valet föll på samverkansformen. Det var en komplicerad konstruktion som skulle platsgjutas vilket gjorde att det blev särskilt viktigt att få med entreprenörens kompetens tidigt. Projektgruppen beskriver hur de tack vare de öppna böckerna kunde fokusera på produktionen och ekonomin.

– Hade det varit en normal fastprisentreprenad hade det nog varit svårt att lösa vissa saker. Diskussionerna hade mer handlat om vem som skulle betala vad, säger Rolf Jansson, Peab.

Akademiska Hus ska ansöka om certifieringen Miljöbyggnad Silver och kommer enligt energibalansberäkningen hamna på 73 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Den välvda fasaden gynnar en lägre energiförbrukning. Även inuti byggnaden är planlösningen otraditionell med böljande korridorer och rumsindelning. Betong och furu dominerar.

– Vi tömde hela marknaden på klass-ett-virke. Totalt 90 000 löpmeter, säger Mikael Ichu.

KTH Arkitekturskolan i korthet

Byggherre: Akademiska Hus.

Hyresgäst: Kungliga Tekniska Högskolan/Arkitekturskolan.

Projektledning: Akademiska Hus genom WSP Management/Mikael Ichu Projektledning.

Bygg- och projekteringsledning: WSP Management.

Byggentreprenör: Peab Sverige.

Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter.

Konstruktör: WSP Byggprojektering.

El-konsult: WSP Systems.

VVS/S&Ö/Sprinklerkonsult: Incoord.

Landskapsarkitekt: Tengbom.

VS-entreprenör: VVS Kraft.

Ventilationsentreprenör: Ventprojekt.

Elentreprenör: APQ El.

Markentreprenör: Berg och Väg/Peab.

Finplanering: Delta Trädgårdsanläggningar.

Sprinklerentreprenör: BST Brandskyddsteamet.

Styr och övervakningsentreprenör: Nordomatic.

Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan.

Antal entreprenader: Fem entreprenader för förberedande arbeten samt generalentreprenaden.

Byggstart: 2013.

Inflyttning: Augusti 2015.

Ersättningsform: Löpande ersättning med målpris.

Entreprenadkostnad: 360 miljoner kronor exklusive moms. Avser kostnader för både generalentreprenören Peab samt entreprenader för förberedande arbeten.

Total projektkostnad: 450 miljoner kronor exklusive moms.

Projektnamn: KTH entré och Arkitektur.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2016. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Byggbranschen växlar upp inför EU-valet

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar dig som byggföretagare varje dag.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggbranschen-vaxlar-upp-infor-eu-valet-28240

"Jag är aldrig nöjd"

Sernekes vd Ola Serneke har högt ställda mål – och han har för avsikt att förverkliga dem.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-ar-aldrig-nojd-28235

Så tänker byggarna som satsar mest på reklam

Hökerum Bygg, HSB och JM svarar på frågor om sin marknadsföring.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-tanker-byggarna-som-satsar-mest-pa-reklam-28234

Så har byggbodarna förändrats genom åren

Både ciggen och porren har fimpats i bodarna.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-har-byggbodarna-forandrats-genom-aren-28204

En revolutionär driven av vetenskap

Martin Sellö, vd för Inventiair, vill förnya ventilationsbranschen.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/en-revolutionar-driven-av-vetenskap-28203

Sanningen bakom raset

Sandöbron är den värsta byggolyckan i svensk historia.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sanningen-bakom-raset-28104

”Hon kände igen honom på kläderna”

Börje Nenzén träffade många av rasets efterlevande.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/hon-kande-igen-honom-pa-kladerna-28105

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

Norrmalmsregleringens sista pusselbit

Byggarkivet tittar närmare på Kulturhuset.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/norrmalmsregleringens-sista-pusselbit-28100

”Det blir nya risker 
att ta hänsyn till”

Fem frågor till robotexperten.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/det-blir-nya-risker-att-ta-hansyn-till-28095

Åtta robotar som är redo att ta över byggarbetsplatsen

Maskinerna tar plats på bygget.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/atta-robotar-som-ar-redo-att-ta-over-byggarbetsplatsen-28092