Meny
  • Klinikens glasfasad innehåller ett färgspel i olika nyanser och solskydd av vinklade glaslameller.
    Foto: Martin Olson

Betong med järn fick ljuset att flöda

Betong med järn fick ljuset att flöda

Ett av målen med den nya strålkliniken i Lund var att byggnaden och den inre miljön skulle fungera så ångestbefriande och trivsamt som möjligt. En effekt av detta blev att strålbunkrarna – i motsats till det normala – placerades ovan mark i en ljus och färgsatt omgivning. Nu nomineras projektet till Årets Bygge 2014.

Byggtekniskt ställde ambitionerna för den inre miljön tuffa krav, men huvudaktörerna NCC, White och Regionservice Skåne lyckades ratta problemen via partneringsamverkan.

– Vi har fokuserat mycket på konst, arkitektur och estetik i det här projektet, säger Frida Nordvall, generalentreprenören NCC:s projektchef.

Kliniken behandlar svårt sjuka patienter och det har varit viktigt att försöka skapa miljöer som är så trevliga som möjligt och som trots allt känns positiva och inger hopp. I stället för att placera strålningsbunkrarna (tolv stycken; sex nya och sex befintliga) under mark, vilket är det traditionella, så får nu patienterna strålbehandling ovan jord i en ljus, glasad miljö.

Trots många slutna rum har White och ansvarig arkitekt Lena Brand ansträngt sig för att få en så ljus interiör som möjligt. Glasfasaden innehåller ett färgspel i olika nyanser och solskydd av vinklade glaslameller. Väntrummen till behandlingsrummen ligger med dagsljus från ljusgårdar och även dessa har väggar med färgspel i glas.

Huvudbyggnaden är i fyra plan plus källare med en yta på 10 700 kvadratmeter. Den glasade entrén länkar ihop nybyggnaden med den befintliga onkologi-byggnaden. Men de ljusa transparenta lösningarna med strålningsbunkrar ovan jord har också inneburit höga krav på både strålskydd och byggnadsteknik.

Strålningsbunkrarna har fått två meter tjocka väggar av järnmalmsbetong (man använder malm i stället för ballast när betongen blandas). Leverantör är LKAB-dottern Minelco (som i dag bytt namn till LKAB Minerals) och malmen har skeppats via Narvik till Malmö och sedan blandats på plats i Lund av Sydsten.

Det har gått åt 5 000 kubikmeter järnmalmsbetong för att skapa de nya strålningsbunkrarna. Vikten är hisnande 3,8 ton per kubikmeter och kostnaden per kubik cirka 6 000 kronor.

– Höjden, med mellanbjälklag, är nio meter. Den här betongen är dubbelt så tung som vanlig betong och givetvis knepig att hantera. Järnmalmsbetong kan inte pumpas och kan inte transporteras på vanligt vis. Bunkrarna och logistiken kring dem har varit det mest avancerade och mest komplicerade i projektet, säger Frida Nordvall.
Betongkonstruktionen kompletterades också, på andra delar, med bly, 2–22 millimeter, som extraskydd för strålning.

– Vi köpte 20 000 ton järnmalm och trodde vi var en stor spelare. Det var vi inte. När vi var uppe på Minelcos kontor i Luleå hade de just fått en order på 20 miljoner ton till ett gasledningsprojekt, säger Frida Nordvall.

När arbetet med bunkrarna var klart undersöktes och godkändes konstruktionerna av strålningsfysiker från Region Skåne. Sedan kom strålmaskinerna i december 2012 och då gällde det att rummen verkligen var tipptopp. När de väl var instängda i sina betongkonstruktioner fick de inte störas av resten av byggprocessen.
Håkan Ahlqvist har varit projektledare hos byggherren Regionservice Skåne.

– Vi har haft ett samarbete i partnering och det har egentligen varit en förutsättning för att klara av ett så pass avancerat projekt, både tekniskt och medicinskt. Vi behövde verkligen tänka och göra rätt från början. Och så blev det i stort sett också, säger Håkan Ahlqvist.

En första systemhandling gjordes redan 2008, då för en lösning på cirka 7 500 kvadratmeter i direkt anslutning till Getingevägen. Men Region Skåne ändrade sig och landade på en lösning i direkt anslutning till den befintliga onkologen på grund av att ytkraven vuxit.

– Vi kunde börja förbereda upphandlingen 2009 och kände att vi hade tappat ett år. Vi tänkte att om vi kan göra ett upplägg med en samverkansentreprenad på löpande räkning och sedan i slutfasen ta in strålningsutrustningen, med alla dess rigorösa skyddskrav, så skulle vi kunna byggstarta under 2011. Det blev då en upphandling med en selektionering utifrån öppna kort och mjuka parametrar, säger Håkan Ahlqvist.

Uppdraget gick till NCC.

– Vi hade nya systemhandlingar klara till sommaren 2010, satte oss ner med NCC och kom fram till ett riktpris som både vi och entreprenören kunde luta oss mot. Det fungerade bra. Vi höll tiderna och vi höll budgeten och hade slutbesiktning samma dag som invigningen den 8 maj i år, säger Håkan Ahlqvist.

NCC:s kalkyl granskades av Region Skånes konsult och man hittade modell för fördelningen av risk, möjlighet och incitament som landade på en 20/80, där NCC tog den mindre delen.

– Okej, NCC tog mindre risk, men fick också en svagare profitmöjlighet. Att sätta riktpris utifrån systemhandlingar är inte lätt, men vi tog höjd för det och hade en pott avsedd för tilläggsarbeten, säger Håkan Ahlqvist.

NCC upprättade också partneringkontrakt och körde med öppna kort med sina större underentreprenörer som NVS (numera Imtech), YIT (numera Caverion) och Apq El.

På konsultsidan anlitade Regionservice Skåne de projekterande konsulterna på löpande räkning.

– Vi hade en rad workshops med alla ledande aktörer; byggherre, byggare, arkitekter, konsulter, förvaltare och brukare där vi noggrant förberedde den närmaste sexmånadersperioden. Vi hade också en särskild workshop bara några dagar innan inflyttningen/överlämningen med alla brukare och förvaltare, säger Håkan Ahlqvist.

Regionservice Skåne har satsat ungefär 2,5 miljoner kronor på den konstnärliga smyckningen. Totalt sett landade Region Skånes bygginvestering för hela projektet på 505 miljoner kronor, där generalentreprenaden svarar för 350 miljoner kronor. Ett tiotal sidoprojekt ingick också för omflyttning av verksamheter för att få plats med nybygget med bland annat en ny kraftcentral. Utrustningen i byggnaden på 250 miljoner är utöver bygginvesteringen.

– Vi hade en lång rad gemensamma partneringkrav beträffande tid, ekonomi och kvalitet. Vi har uppfyllt alla målen. Det har gått bra, men det gäller verkligen att alla inblandade är mål- och projektinriktade, säger Håkan Ahlqvist.

Frida Nordvall:

– Ja, att jobba i partering­samverkan passar inte alla typer av människor. Det gäller verkligen att handplocka och vara bestämd med att alla ska släppa prestigen och sätta samarbetet främst.

Strålbehandlingskliniken i Lund i korthet

Byggherre: Regionservice Skåne.

Entreprenadform: Generalentreprenad.

Arkitekt: White Arkitekter.

Entreprenör: NCC.

Entreprenadsumma: Cirka 350 miljoner kronor.

Samverkansform: Partnering.

Byggtid: Våren 2011 till våren 2013.

Konstruktör: Tyréns.

Projektledare: Harald Olsson. 

Elkonsult: Grontmij.

Vvs-konsult: Sweco.

Elentreprenör: Apq El.

Styr- och ventententreprenör: Caverion Sverige.

Vs-entreprenör: Imtech.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2014, inklusive längre reportage om samtliga nominerade projekt.

 

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

BIM Alliances vd Olle Samuelson kom in på det digitala spåret redan på tidigt 1990-tal.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/byggbranschen-har-inte-gatt-i-braschen-28702

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Hon leder Sveriges Byggindustrier in i framtiden

Carin Stoeckmann rattar familjeföretaget samtidigt som hon styr Sveriges Byggindustrier.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/hon-leder-sveriges-byggindustrier-i-framtiden-28685

Snabbguide till byggbranschens digitalisering

Blir du stressad när kollegerna slänger sig med akronymer som BIM, AR och IoT?
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/snabbguide-till-byggbranschens-digitalisering-28690

Byggarkivet: Ingen dagispanik hos byggarna

1975 var behovet av nya förskolor stort - men byggarnas intresse ljummet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/byggarkivet-ingen-dagispanik-hos-byggarna-28681

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.