Meny

Bankvalven förvandlades till hotellrum

Bankvalven förvandlades till hotellrum

När Swedbank valde att flytta ut från Stockholms innerstad beslutade sig AMF Fastigheter för att ta ett nytt grepp om hela det stora kvarter som sträcker sig från Gallerian bort mot Brunkebergstorg. NCC har byggt två hotell i Swedbanks gamla huvudkontor. Projektet nomineras nu till Årets Bygge 2018.

Ett stort stadsomvandlingsprojekt pågår i Stockholms city sedan 2014 och beräknas vara klart 2019. Ytorna för kontor, bostäder, hotell och handel ska utökas från 95 000 kvadratmeter till cirka 130 000 kvadratmeter. Totalt handlar det om fem fastigheter som byggs om och till i etapper samt nyproduktion av bland annat bostäder. Det övergripande målet har varit att skapa större variation i kvarteret och locka folk vid alla tider på dygnet. En av etapperna är kvarteret Trollhättan 33, där NCC på AMF:s uppdrag byggt två hotell som invigdes under 2017.

– När Swedbank flyttade sitt huvudkontor öppnades möjligheten att utveckla byggnaden som tidigare inte hade någon publik verksamhet. Målet var bland annat att skapa mer liv och rörelse vid Brunkebergstorg och det tycker vi att vi har uppnått i och med alla som kommer och går till de två hotellen och restaurangerna som finns i dem, säger Niklas Haglund.

NCC:s projektchef Harald Stjernström, Niklas Haglund som är vd hos Tjuren Projektpartner och som har varit beställaren AMF Fastigheters projektchef, samt Björn Nylund från AMF och produktionsansvarig för Urban Escape.
Foto: Johanna Åfreds

Niklas Haglund är vd hos Tjuren Projektpartner men har under projektet verkat som beställaren AMF Fastigheters projektchef. Han berättar att ett åttiotal intressenter ville driva hotell på platsen, men till slut föll valet på koncernen Nordic Choice Hotels, som ägs av norrmannen Petter Stordalen. Den 130 meter långa bankbyggnaden delades upp i två hotell med olika inriktning. At Six, som är ett lyxhotell, och Hobo med mer urbant ungdomlig touch. Swedbankhuset, som byggdes efter rivningarna i gamla Klarakvarteren och var klart i början av 1970-talet, var i relativt gott skick vad gäller stommen. Få grundförstärkningar behövde göras, men utöver det blåstes allt ut för att få det stomrent så att man kunde börja om på nytt.

– Huset var ju byggt för att vara bank så en lite speciell sak var de platsgjutna bankvalven som fanns på varje våning. Det var ingen lätt rivning och det blev ett stort hål som gick rätt genom kåken som vi sedan fick lägga igen, berättar NCC:s projektchef Harald Stjernström.

 

8 000 nya kvadratmetrar har kunnat läggas till i och med att en våning revs och tre nya byggts på med en prefabstomme av stål och betongelement. Alla fönster är bytta för att få in mer dagsljus och för att passa rumsindelningen. Befintliga trapphus har förlängts med nya element. Nya prefabschakt med bland annat rörpipor, slitsbotten och gjutplåt togs fram tillsammans med Partab, vilket ökade prefabgraden och ledde till färre transporter in till byggarbetsplatsen. Harald Stjernström berättar även om badrumslösningen som är prefab till viss del.

– Det är låg våningshöjd i huset så det gick inte att ta in badrummen via fasaden. Då hittade vi en lösning där badrummen levererades i platta paket med väggarna delade på mitten, något som används i samband med miljonprogramsrenoveringar. Vi lade ut en ram på golvet, fyllde upp med hörnprofiler och reste väggarna. Sedan satte vi natursten. Taket var en enhet som monterades för sig och där ligger alla installationer. Golvet som är svart granit från Italien lade vi också själva. Badrummen blev en variant på att slippa platsbygga allt, säger han.

Hotellet At Six har 343 rum och Hobo 201 rum.
Foto: Johanna Åfreds

En annan byggteknisk klurighet var att installationerna tidigare gick genom utbyggda pelare i den befintliga fasaden. När man ville ha en annan dragning av installationerna uppstod frågan om vad som skulle göras eftersom det i schakten fanns bärande pelardelar.

– Risken var att det skulle bildas kondens och rost på den bärande stommen när värmen från installationerna försvann. Vi blev till slut tvungna att lägga igen schakten i bjälklagsnivå för att inte riskera brandspridning och spruta PU-skum på pelarna för att få isolering, berättar Harald Stjernström.


Mötestätt

Flera entreprenader pågick sida vid sida i kvarteret och ibland gick delar av Skanskas, Zenguns och NCC:s jobb in i varandras arbetsområden. Det krävde många möten över entreprenadgränserna.

– När vi valde att dela upp kvarteret i olika totalentreprenader var min största oro hur det skulle gå för entreprenörerna att samarbeta. Många sade till mig att ni från beställaren kommer få lov att vara med som hökar, men jag är imponerad över att samarbetet fungerat väldigt bra. Alla förstod hur viktigt samarbetet var för sin egen framgång och jag vill berömma alla. Det hade inte gått att bygga det här om vi från beställaren hade fått lov att vara med i varje läge, säger AMF Fastigheters projektchef Niklas Haglund.

Hela det stora kvarter som byggs om omgärdas av Hamngatan, Regeringsgatan, Jakobsgatan, Malmtorgsgatan och Malmskillnadsgatan. De två hotellen som ingår i Trollhättan 33 ligger mot Brunkebergstorg.
Foto: Johanna Åfreds

Harald Stjernström intygar att samarbetet fungerat väl.

– Det är inte så ofta som vi sitter i möten med konkurrenterna, men här på plats har vi sett varandra som kollegor.

 

Till exempel så har Zengun jobbat i de lägre planen på Gallerian och bland annat NCC:s installationer och förstärkningsarbeten har gått ner till deras nivå. Allt jobb som har gjorts ”omlott” i kvarteret har krävt ett grundligt arbetsmiljöarbete. Ansvariga för arbetsmiljön från de olika företagen har gjort riskanalyser tillsammans. Eftersom de bland annat hade kranar som gick in i varandras arbetsområden bestämde NCC och Zengun att skaffa radioutrustning med en gemensam nödkanal om något skulle inträffa, men den behövde aldrig användas. Inga allvarliga olyckor har för övrigt inträffat i de tre delentreprenaderna. NCC hade även en person som jobbade specifikt med samordningen mellan arbetsområdena.

– När till exempel Zengun var inne i vårt arbetsområde så var det våra arbetsmiljöregler med bland annat hakrem och glasögon som gällde, säger Harald Stjernström.


Arbetsmiljö i fokus

Anställda från företagen har även gått på varandras arbetsmiljöintroduktioner i kvarteret och kunnat få inspiration av varandra. Tidigare har NCC haft introduktioner av lite enklare slag där de som deltar fått en kort dragning och sedan fått läsa igenom ordnings- och skyddsregler på egen hand. Men i detta projekt satsade NCC på en introduktion som byggde mer på dialog och att beskriva projektet och riskmomenten. De hade även dockor uppställda för att levandegöra situationerna.

– Vi hade en säkerhetsintroduktion som alla gick, alltifrån byggherren AMF till våra yrkesarbetare, arbetstagare i de andra arbetsområdena, underentreprenörer, konsulter och hotellens projektledare. Vi körde den två till tre gånger i veckan för det kom nya projektmedarbetare hela tiden och den som inte kom fick sitt ID-06-kort spärrat, berättar Harald Stjernström.

Foto: Johanna Åfreds

NCC hade även en person som var övergripande arbetsmiljöledare.

– Det är en viktig funktion som blir ansiktet utåt. Den personen sätter tonen direkt och det genomsyrar hela projektet, säger Harald Stjernström.

 

Som mest fanns drygt 400 personer på bygget, plus 150 personer mot slutet då hotellens inredningsentreprenader gick för fullt. Stor vikt har lagts vid att inte störa Gallerian som ligger i bottenvåningen under byggtiden.

– Stommontaget gjorde vi nattetid för att slippa stänga Gallerian nedanför av säkerhetsskäl. Dagtid jobbade vi istället ut mot torget som vi kunde spärra av, säger Harald Stjernström.

Hotellen har certifierats enligt Leed Guld.
Foto: Johanna Åfreds

AMF hade även en övergripande arbetsmiljöorganisation på central nivå med egna krav på entreprenaderna. Räddningscontainrar har funnits utställda på central nivå och hjärtstartare har funnits på plats på alla delprojekt. Beställaren ordnade även med en del praktiska saker som de såg skulle öka både trivseln och säkerheten. Till exempel fanns en restaurang inne på området där det gick att köpa lunch. Här möttes anställda från de olika företagen och åt sida vid sida. Som mest jobbade 1200 personer i hela kvarteret.

– Vi ville helst inte blanda yrkesarbetare och tredje man. Att erbjuda lunch gjorde att det blev färre passager in och ut från byggarbetsplatsen. Om alla skulle ha behövt röra sig in och ut ur området hade de spillt mycket tid och riskerna, bland annat i trafiken, hade ökat, säger Niklas Haglund.

 

Niklas Haglund berättar hur arbetet med trivsel varit en del i arbetsmiljötänket från byggherrens sida.

– Vi hade ett tiotal personer som städade de gemensamma utrymmena hela tiden. Vi har velat visa att vi bryr oss och det har lett till att alla andra också har brytt sig. Att det var rent och snyggt inne tror jag har lett till att fler har tagit den nivån med sig ut på bygget. Det har varit väldigt rent och snyggt på arbetsområdena.

Foto: Johanna Åfreds

Logistiken var en annan knäckfråga eftersom projektet ligger i en extremt trång miljö i city. AMF handlade upp en gemensam logistiklösning för alla entreprenader i kvarteret, vilket betydde att alla delprojekt kunde ha gods som kom i samma lastbil från en omlastningsplats utanför stan. Det ställde i sin tur stora krav på att allt material var noggrant uppmärkt. 82 procent av alla direkttransporter till kvarteret gick att få bort på så vis, berättar Niklas Haglund.

– Det handlade ändå om cirka 1500 transporter per dag, säger han.


Utmanande

Projektet hade sina logistiska och byggtekniska utmaningar, men ytterligare en uppgift som engagerade projektledningen var samarbetet med den blivande hyresgästen.

– Vi hade själva inte valt den lätta vägen i och med att vi ville ha två helt unika hotell. Vi fick göra ett stort arbete för att sätta produkten, säger Niklas Haglund.

NCC var i full gång med produktionen redan innan hotellens konceptutvecklare hade börjat med sitt arbete.

– Vi har hjälpt hotellet bland annat med att föreslå material för att klara leveranstiderna. Sena besked blev en utmaning som var minst lika stor som det byggtekniska, säger Harald Stjernström.

 

Hotellen blev ändå klara i tid och idag passerar fler människor platsen för att besöka hotellen eller restaurangerna inne i hotellen och på taket. Upprustningen av Brunkebergstorg tillkom för övrigt som en tilläggsbeställning för NCC som nu lagt tusen ton granit som stenläggning på platsen.

Fördjupning

Läs Svensk Byggtjänsts tekniska artikel om projektet Urban Escape.

Kvarteret Trollhättan 33/Urban Escape i korthet

Byggherre: AMF Fastigheter.

Byggentreprenör: NCC Building.

Hyresgäst: Nordic Choice Hotel.

Hotell: At Six och Hobo.

Takrestaurang: Restaurang Tak.

Projektledning: AMF Fastigheter, JRB Projekt, Co-Pilot Bygg och Tjuren Projektpartner.

Installation:  Injector Management och Tjuren Projektpartner.

Projekteringsledare: NCC Building.

Konstruktör: Elu Konsult.

Arkitekt: White Arkitekter.

VS-konsult: Poab.                   

El-konsult: Sweco.                     

Ventilationskonsult: Poab.

VS-entreprenör: VVS Metoder.

Ventilationsentreprenör: Adero.

Elentreprenör: Salléns.

Stomentreprenör: Contiga.

Entreprenadform: Totalentreprenad.

Ersättningsform: Löpande räkning med riktpris och incitament.

Entreprenadkostnad exklusive moms: 950 miljoner kronor.

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Varje år nomineras totalt 20 projekt. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage. Vinnaren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2018. Du hittar också längre reportage samt webbtvinslag om samtliga nominerade projekt.

Vi listar Sveriges brutalaste byggnader

Sju projekt från 1960- och 1970-talet med raka linjer och råa fasader.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-sveriges-brutalaste-byggnader-28838

"Rektorn bad mig sänka ribban"

Pia Berg vill att yrkesprogrammen ska ta eleverna på allvar.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/rektorn-bad-mig-sanka-ribban-28902

Miljöprofilen Amanda Borneke känner klimatglädje

Hon började som hårmodell men är i dag en av byggbranschens ledande krafter.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/miljoprofilen-amanda-borneke-kanner-klimatgladje-28827

Mikael Anjou kräver förbättring

Före detta Einar Mattsson-chefen vill förändra byggbranschen i grunden.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/mikael-anjou-kraver-forbattring-28820

Så blev Berlinmuren till grus

Murens väktare berättar om konstruktionen och rivningen.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/sa-blev-berlinmuren-till-grus-28845

”Jag gör exakt det man säger åt mig att göra”

HR-roboten HRobin är en av de första av sitt slag i Sverige.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/jag-gor-exakt-det-man-sager-mig-att-gora-28706

Vi listar folkhemmets byggherrar

Möt sju gubbar som lade grunden för det moderna bostadsbyggandet.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/vi-listar-folkhemmets-byggherrar-28694

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

Klistermärket som räddar bygget

Lövtunna sensorer kan upptäcka fukt innan byggnaden tagit skada.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/klistermarket-som-raddar-bygget-28691

”Byggbranschen har inte gått i bräschen”

BIM Alliances vd Olle Samuelson kom in på det digitala spåret redan på tidigt 1990-tal.
Porträtt
https://byggindustrin.se/artikel/portratt/byggbranschen-har-inte-gatt-i-braschen-28702

Cykeldrömmen som slutade i fiasko

Hornsbergsvelodromen i Stockholm blev ett av 20-talets stora misslyckanden.
Fördjupning
https://byggindustrin.se/artikel/fordjupning/cykeldrommen-som-slutade-i-fiasko-28692

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.