Meny

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

"Sverige behöver en ny social bostadspolitik – utan skygglappar"

Sverige behöver en riktig social bostadspolitik. Det menar Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Stockholm.

Många kommuner har socialförvaltningen förvandlats till bostadsförmedling dit allt fler söker sig för att få en bostad. Inte bara människor med sociala problem, utan i allt högre grad personer som bara har för låg inkomst för att köpa eller hyra en bostad. Dörren till det äldre billigare hyresbeståndet är för de flesta stängd då kötiden i Stockholm är 10 år.

Fastighetsägarna har under lång tid pekat på att Sverige är i akut behov av en ny social bostadspolitik. Politiska åtgärder som inte riktar sig till alla, utan till de mest utsatta. Vi talade länge för döva öron men ser nu att debatten startat. Bostadsdebatten i Sverige var länge fixerad vid att om vi bara bygger mer och billigare kommer även de mest utsatta hushållen att få en bostad. Det är rent önsketänkande. Även om staten subventionerar bostadsbyggarna med investeringsstöd blir hyrorna i de nya bostäderna för höga och kan inte efterfrågas av de ekonomiskt svaga hushållen. I stället blir stöden en subvention till de redan resursstarka.

Många fastighetsägare gör värdefulla sociala insatser. Men det behövs också politik. De traditionella bostadssociala verktygen, allmännyttan och bostadsbidrag, räcker inte. Det behövs nya, riktade åtgärder, exempelvis behovsprövade bostäder. Ett bostadspolitiskt verktyg som finns i övriga Europa, men som i Sverige viftats bort för att politiken haft en snedvriden bild av hur det kan fungera.
När en ny regering tillträder bör den skyndsamt utreda hur en ny social bostadspolitik ska utformas. Utan skygglappar.

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270