Meny

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Kommunernas bygg- och miljömyndigheter måste få tydligare mandat att ingripa när buller från grannar utgör en risk för boendes hälsa, särskilt när sömnen störs återkommande. Det skriver akustikexperten Christian Simmons. Han efterlyser tydligare myndighetskrav för exempelvis stegljud för att ge företagen tydliga förutsättningar.

Flera nationella enkätundersökningar och forskning vid Luleå tekniska universitet visar att upp till var femte boende i flerfamiljshus störs av buller från grannarna, framförallt av stegljud, musik och skrik. Krav på lägenhetsskiljande väggar och golv i nya hus finns i Boverkets byggregler (BBR), men ifall störningar ändå uppstår efter att kommunen har utfärdat slutintyg, så kan boende i princip inte att få rättelse.

Detta är inte acceptabelt. Kommunernas bygg- och miljömyndigheter måste få tydligare mandat att ingripa när buller från grannar utgör en risk för boendes hälsa, särskilt när sömnen störs återkommande. Det är inte ovanligt att den som störs får höra att ”lite ljud måste man tåla”. Gäller det däremot buller från tekniska installationer så finns det lagstöd att ingripa.


Branschen oroar sig inte heller

Branschorganisationen Svenskt Trä verkar inte heller oroa sig, enligt ett käckt pressmeddelande:
”Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar.”

Forskningsprojektet ”AkuTimber” vid LTU arbetar nu för att ta fram ett nytt mått för stegljud, som ska stämma väl med vad boende upplever. I tidigare projekt (AkuLite och Aku20) har enkäter, mätningar och lyssningsförsök bekräftat att dagens mått på stegljud i BBR inte fångar upp stegljud vid låga frekvenser, det vill säga ”dunsljud”. Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas på alla nya byggnader, oavsett byggmaterial.

Detta ger industrin tydliga förutsättningar för sin produktutveckling och det görs framsteg i alla typer av stomsystem. Men även i befintliga hus måste boende kunna få hjälp av myndigheterna. På längre sikt skulle man även behöva forska på hur störande stegljud kan vara för sömn, vila och umgänge som kan ha hälsopåverkande konsekvenser, på samma sätt som man har gjort på trafikbuller.

När det gäller andra typer av buller fungerar regelverket bättre. Trafikbuller har varit i fokus, vilket ledde till en ny förordning 2015, reviderad 2017. Tekniska installationer har krav i BBR och hos Folkhälsomyndigheten, som kommunerna använder för att förelägga om att buller från pumpar, fläktar, gym med mera åtgärdas.
 

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156