Meny

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

"Skärpta regler behövs mot buller från grannar"

Kommunernas bygg- och miljömyndigheter måste få tydligare mandat att ingripa när buller från grannar utgör en risk för boendes hälsa, särskilt när sömnen störs återkommande. Det skriver akustikexperten Christian Simmons. Han efterlyser tydligare myndighetskrav för exempelvis stegljud för att ge företagen tydliga förutsättningar.

Flera nationella enkätundersökningar och forskning vid Luleå tekniska universitet visar att upp till var femte boende i flerfamiljshus störs av buller från grannarna, framförallt av stegljud, musik och skrik. Krav på lägenhetsskiljande väggar och golv i nya hus finns i Boverkets byggregler (BBR), men ifall störningar ändå uppstår efter att kommunen har utfärdat slutintyg, så kan boende i princip inte att få rättelse.

Detta är inte acceptabelt. Kommunernas bygg- och miljömyndigheter måste få tydligare mandat att ingripa när buller från grannar utgör en risk för boendes hälsa, särskilt när sömnen störs återkommande. Det är inte ovanligt att den som störs får höra att ”lite ljud måste man tåla”. Gäller det däremot buller från tekniska installationer så finns det lagstöd att ingripa.


Branschen oroar sig inte heller

Branschorganisationen Svenskt Trä verkar inte heller oroa sig, enligt ett käckt pressmeddelande:
”Uppfattningen att trä- och limträkonstruktioner får problem med störande ljud är en myt, det visar både forskning och praktisk erfarenhet. Ändå lever myten kvar.”

Forskningsprojektet ”AkuTimber” vid LTU arbetar nu för att ta fram ett nytt mått för stegljud, som ska stämma väl med vad boende upplever. I tidigare projekt (AkuLite och Aku20) har enkäter, mätningar och lyssningsförsök bekräftat att dagens mått på stegljud i BBR inte fångar upp stegljud vid låga frekvenser, det vill säga ”dunsljud”. Med ett nytt mått kan väl avvägda krav ställas på alla nya byggnader, oavsett byggmaterial.

Detta ger industrin tydliga förutsättningar för sin produktutveckling och det görs framsteg i alla typer av stomsystem. Men även i befintliga hus måste boende kunna få hjälp av myndigheterna. På längre sikt skulle man även behöva forska på hur störande stegljud kan vara för sömn, vila och umgänge som kan ha hälsopåverkande konsekvenser, på samma sätt som man har gjort på trafikbuller.

När det gäller andra typer av buller fungerar regelverket bättre. Trafikbuller har varit i fokus, vilket ledde till en ny förordning 2015, reviderad 2017. Tekniska installationer har krav i BBR och hos Folkhälsomyndigheten, som kommunerna använder för att förelägga om att buller från pumpar, fläktar, gym med mera åtgärdas.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.