Meny

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

Bostadsminister Per Bolunds att-göra-lista är lång. Därför är det glädjande att statsrådet bjudit in Sveriges Byggindustrier, för att samtala om hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhällsbygge i världsklass. I diskussionen ska vi lyfta tre för samhällsbygget avgörande områden, skriver Catharina Elmsäter-Svärd.

Sverige har en dysfunktionell bostadsmarknad. Bostadsbyggandet har minskat med en tredjedel sedan konjunkturtoppen 2017. Reformer som ett uppluckrat strandskydd och minskat regelkrångel vid altanbyggen är välkomna, men inget som i sig rustar Sverige för en växande befolkning. 

Bostadsminister Per Bolunds att-göra-lista är lång. Därför är det glädjande att statsrådet bjudit in Sveriges Byggindustrier, för att samtala om hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhällsbygge i världsklass. I diskussionen kommer vi lyfta tre för samhällsbygget avgörande områden: 

1. Kompetensförsörjning

Breddad rekrytering till bygg- och anläggningssektorn är nödvändig för att säkerställa det framtida behovet av bostäder. Alla ska känna sig välkomna till byggbranschen - oavsett kön, etnicitet och bakgrund. För att lyckas med det måste arbetsmarknadens parter fortsätta verka för en attraktiv, sund och säker bransch.

I oktober invigs byggbranschens fysiska säkerhetspark utanför Arlanda. Där kommer alla som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Sveriges Byggindustrier står också bakom regeringens mål om att 25% av alla nyanställningar 2030 ska vara kvinnor – och vi börjar se resultat. Kvinnliga lärlingsprogram, mångfaldsbodar och ökningen av andelen kvinnor på byggutbildningar är några exempel.

För att ännu fler tjejer och killar ska söka sig till bygg- och anläggning efterlyser branschen en större granskning av arbetsmiljön på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Vi vill också se mer resurser till yrkesvux och yrkeshögskolan för att underlätta karriärväxling i vuxen ålder. Företag som bidrar till sund konkurrens och ett hållbart byggande bör även premieras i upphandlingar av stat, kommun och regioner. Det ska vara lätt att göra rätt.

2. Infrastruktur som motor för bostadsbyggande 

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. Sverigeförhandlingen hade under flera år regeringens uppdrag att bereda marken för höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm–Göteborg–Malmö. Slutrapporten innehåller också konkreta planer på 285 000 nya bostäder, varav 200 000 i storstadsregionerna.

Har Sverige råd att skjuta upp beslutet om höghastighetsbanor ännu mer? Om regeringen menar allvar med sina bostads- och klimatpolitiska ambitioner behöver riksdagen återuppta samtalen om höghastighetsprojektet.

3. Sänk trösklarna till första bostaden

När en allt större grupp invånare inte kan köpa en nyproducerad bostad kommer färre bostäder att byggas. Det är enkel matematik, som kräver fler riktade stöd till kapitalsvaga grupper som så unga vuxna och nya svenskar. Se över bostadsbidragen, höj bolånetaket och inför en subventionerat bospar för förstagångsköpare. 

Politiken behöver ta vara på den framtidsoptimism vi människor känner när det finns jobb, bostad och goda möjligheter att resa däremellan. Bara så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass där fler har möjlighet att bo och bidra.

 

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

Spetsteknik som BIM kräver nya metoder, skriver debattörerna.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-kraver-mer-digitalisering-av-gamla-arbetssatt-28737

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756
Viktor Ginner

Snacka om digitalisering!

Viktigt att alla talar samma språk.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/snacka-om-digitalisering-28749

"Dags att syna BIM-bluffen"

"Det förväntade steget från CAD till bygginformationsmodellering segar betänkligt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-syna-bim-bluffen-28724

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

Mer behöver göras för att stoppa olyckor tycker Sveriges Byggindustrier.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/alla-ska-komma-hem-fran-vara-arbetsplatser-28718

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Billigt och hållbart.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/agande-och-hyrande-i-samma-hus-kan-ge-billigare-bostader-28717
Anders Carlén

Folkhemmets herrklubb

Anders Carlén om jäv och symbolvärde.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/folkhemmets-herrklubb-28675

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

"Återbruk skapar lönsamhet"

Återbruk börjar i slutet av en byggnads liv.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/aterbruk-skapar-lonsamhet-28684

"En annan byggbransch är möjlig"

Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt, skriver Erik Bengtsson på Ramirent.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-annan-byggbransch-ar-mojlig-28648
Elin Bennewitz

"Ser du branschens kardborrar?"

Elin Bennewitz om potentialen i biomimetik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/ser-du-branschens-kardborrar-28645