Meny

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

Bostadsminister Per Bolunds att-göra-lista är lång. Därför är det glädjande att statsrådet bjudit in Sveriges Byggindustrier, för att samtala om hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhällsbygge i världsklass. I diskussionen ska vi lyfta tre för samhällsbygget avgörande områden, skriver Catharina Elmsäter-Svärd.

Sverige har en dysfunktionell bostadsmarknad. Bostadsbyggandet har minskat med en tredjedel sedan konjunkturtoppen 2017. Reformer som ett uppluckrat strandskydd och minskat regelkrångel vid altanbyggen är välkomna, men inget som i sig rustar Sverige för en växande befolkning. 

Bostadsminister Per Bolunds att-göra-lista är lång. Därför är det glädjande att statsrådet bjudit in Sveriges Byggindustrier, för att samtala om hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhällsbygge i världsklass. I diskussionen kommer vi lyfta tre för samhällsbygget avgörande områden: 

1. Kompetensförsörjning

Breddad rekrytering till bygg- och anläggningssektorn är nödvändig för att säkerställa det framtida behovet av bostäder. Alla ska känna sig välkomna till byggbranschen - oavsett kön, etnicitet och bakgrund. För att lyckas med det måste arbetsmarknadens parter fortsätta verka för en attraktiv, sund och säker bransch.

I oktober invigs byggbranschens fysiska säkerhetspark utanför Arlanda. Där kommer alla som arbetar i byggbranschen ges möjlighet att träna säkerhet och reflektera kring beteende och attityder. Sveriges Byggindustrier står också bakom regeringens mål om att 25% av alla nyanställningar 2030 ska vara kvinnor – och vi börjar se resultat. Kvinnliga lärlingsprogram, mångfaldsbodar och ökningen av andelen kvinnor på byggutbildningar är några exempel.

För att ännu fler tjejer och killar ska söka sig till bygg- och anläggning efterlyser branschen en större granskning av arbetsmiljön på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Vi vill också se mer resurser till yrkesvux och yrkeshögskolan för att underlätta karriärväxling i vuxen ålder. Företag som bidrar till sund konkurrens och ett hållbart byggande bör även premieras i upphandlingar av stat, kommun och regioner. Det ska vara lätt att göra rätt.

2. Infrastruktur som motor för bostadsbyggande 

Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. Sverigeförhandlingen hade under flera år regeringens uppdrag att bereda marken för höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm–Göteborg–Malmö. Slutrapporten innehåller också konkreta planer på 285 000 nya bostäder, varav 200 000 i storstadsregionerna.

Har Sverige råd att skjuta upp beslutet om höghastighetsbanor ännu mer? Om regeringen menar allvar med sina bostads- och klimatpolitiska ambitioner behöver riksdagen återuppta samtalen om höghastighetsprojektet.

3. Sänk trösklarna till första bostaden

När en allt större grupp invånare inte kan köpa en nyproducerad bostad kommer färre bostäder att byggas. Det är enkel matematik, som kräver fler riktade stöd till kapitalsvaga grupper som så unga vuxna och nya svenskar. Se över bostadsbidragen, höj bolånetaket och inför en subventionerat bospar för förstagångsköpare. 

Politiken behöver ta vara på den framtidsoptimism vi människor känner när det finns jobb, bostad och goda möjligheter att resa däremellan. Bara så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass där fler har möjlighet att bo och bidra.

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.