Meny

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Framtidssäkra BIM-modeller kräver öppna standarder och lösningar, så som det internationella IFC-formatet. Den beställare som inser det får en modell med förutsättningar att göra nytta under hela byggnadens livslängd, menar Arno de Ryst, BIM- och digitaliseringsansvarig, Link Arkitektur. 

Vi arkitekter ser med glädje att våra beställare blivit allt mer medvetna och bättre på att ställa leveranskrav i BIM. Med en modell i hög kvalitet får byggherren ett verktyg för effektiv projektering och byggprocess och förvaltare och brukare kan använda den i drift och förvaltning under hela byggnadens livslängd. Då kan också leverantörer i olika faser av byggprocessen leverera in data i modellen, den blir helt enkelt en plattform för byggnadens hela Life Cycle Management.

Men detta förutsätter en modell som fungerar över tid och som går att göra tillgänglig för byggprocessens många olika aktörer. 

För att en BIM-modell ska nå sin fulla potential är det viktigt att byggherren eller dennes konsulter inte låser fast sig vid en programvara för projektering. Och – ännu mer angeläget – att man väljer IFC-filer som den främsta kommunikationsvägen. 

Tyvärr finns en tendens att byggherrar, både privata och offentliga, skriver in specifika programvaror för BIM i sina handlingar. Ibland anges till och med versionen som ett skall-krav, vilket är mycket olyckligt.

Dels för att det begränsar konkurrensen och gör att de bäst lämpade leverantörerna till projektet kanske inte kommer i fråga, dels, och allvarligare, riskerar byggherren att stå med en daterad modell som inte blir användbar på det sätt den hade kunnat bli över tid.

Det kan ske till exempel om det efterfrågade leveransformatet försvinner från marknaden. Äldre format kanske inte går att öppna i nyare versioner av programmet och där går information förlorad.   

Den medvetna byggherre som väljer öppna standarder främjar samarbete mellan sina leverantörer och gör sina brukare längre fram i drift och förvaltning en stor tjänst. 

Det internationella formatet IFC (Industry Foundation Classes) är en överenskommelse mellan olika aktörer i byggsektorn, såväl beställare och producenter som programvaruleverantörer. 

IFC-formatet kan jämföras med Adobes PDF-format, som har blivit en informationsstandard som även kan hanteras av andra programvaruleverantörer. Microsoft och Apple och många fler har anpassat sina programvaror till det formatet och därmed underlättat informationsutbytet i stor skala. 

IFC har utvecklats en hel del under de senaste åren och det har även programvarorna för förvaltning gjort. De är nu bättre på att ta emot IFC-filer och hantera informationen optimalt, precis samma utveckling som med PDF.

Kommande standarder, liksom den mesta forskningen och utvecklingen av europeiska standarder tar redan sin utgångspunkt i IFC.

Vi inom byggsektorn är medskapande i den digitala utvecklingen, ju mer vi efterfrågar öppna standarder, desto snabbare kommer vi framåt – med ökad produktivitet och bättre samarbete för alla som resultat. 

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

Så hittar du rätt kompetens i byggbranschen - Experterna tipsar om lyckad rekrytering

Annons.
Hur rekryterar man bäst, och varför är det viktigt med ett starkt arbetsgivarvarumärke?
https://byggindustrin.se/sponsrat/bbm-jobb-karriar/sa-hittar-du-ratt-kompetens-i-byggbranschen-experterna-tipsar-om-lyckad

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156