Meny

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

"Öppna BIM-lösningar är framtiden"

Framtidssäkra BIM-modeller kräver öppna standarder och lösningar, så som det internationella IFC-formatet. Den beställare som inser det får en modell med förutsättningar att göra nytta under hela byggnadens livslängd, menar Arno de Ryst, BIM- och digitaliseringsansvarig, Link Arkitektur. 

Vi arkitekter ser med glädje att våra beställare blivit allt mer medvetna och bättre på att ställa leveranskrav i BIM. Med en modell i hög kvalitet får byggherren ett verktyg för effektiv projektering och byggprocess och förvaltare och brukare kan använda den i drift och förvaltning under hela byggnadens livslängd. Då kan också leverantörer i olika faser av byggprocessen leverera in data i modellen, den blir helt enkelt en plattform för byggnadens hela Life Cycle Management.

Men detta förutsätter en modell som fungerar över tid och som går att göra tillgänglig för byggprocessens många olika aktörer. 

För att en BIM-modell ska nå sin fulla potential är det viktigt att byggherren eller dennes konsulter inte låser fast sig vid en programvara för projektering. Och – ännu mer angeläget – att man väljer IFC-filer som den främsta kommunikationsvägen. 

Tyvärr finns en tendens att byggherrar, både privata och offentliga, skriver in specifika programvaror för BIM i sina handlingar. Ibland anges till och med versionen som ett skall-krav, vilket är mycket olyckligt.

Dels för att det begränsar konkurrensen och gör att de bäst lämpade leverantörerna till projektet kanske inte kommer i fråga, dels, och allvarligare, riskerar byggherren att stå med en daterad modell som inte blir användbar på det sätt den hade kunnat bli över tid.

Det kan ske till exempel om det efterfrågade leveransformatet försvinner från marknaden. Äldre format kanske inte går att öppna i nyare versioner av programmet och där går information förlorad.   

Den medvetna byggherre som väljer öppna standarder främjar samarbete mellan sina leverantörer och gör sina brukare längre fram i drift och förvaltning en stor tjänst. 

Det internationella formatet IFC (Industry Foundation Classes) är en överenskommelse mellan olika aktörer i byggsektorn, såväl beställare och producenter som programvaruleverantörer. 

IFC-formatet kan jämföras med Adobes PDF-format, som har blivit en informationsstandard som även kan hanteras av andra programvaruleverantörer. Microsoft och Apple och många fler har anpassat sina programvaror till det formatet och därmed underlättat informationsutbytet i stor skala. 

IFC har utvecklats en hel del under de senaste åren och det har även programvarorna för förvaltning gjort. De är nu bättre på att ta emot IFC-filer och hantera informationen optimalt, precis samma utveckling som med PDF.

Kommande standarder, liksom den mesta forskningen och utvecklingen av europeiska standarder tar redan sin utgångspunkt i IFC.

Vi inom byggsektorn är medskapande i den digitala utvecklingen, ju mer vi efterfrågar öppna standarder, desto snabbare kommer vi framåt – med ökad produktivitet och bättre samarbete för alla som resultat. 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.