Meny

Ökad vandalism formar morgondagens skola

Ökad vandalism formar morgondagens skola

Det är inte bara nya krav som avgör hur skolbyggnader ska utformas. Även vandalism och stök måste tas med i planeringen, skriver Vicky Laflamme, arkitekt och designchef på Parmaco.

Snart samlas Sveriges politiker och tjänstemän på Kvalitetsmässan i Göteborg. I år är det många ekonomiskt blödande kommuner på plats för att diskutera samhällets utmaningar, men också de lösningar som finns. 

Då det gäller skolan är utmaningarna många och stora. Bland annat att den ökande vandalismen får miljökonsekvenser.

Skolan och skolmiljön är viktiga på agendan av många anledningar. Dels då problemen är många och omfattande; allt från lärarbrist och lokalbrist till minskade kommunala resurser, försämrade skolresultat och en allt mer ökande otrygghet med lärare som förlorar sin auktoritet mot lättkränkta elever. Dels den viktiga roll som skolan spelar för oss alla. 

Under året har ett par skolor, där Parmaco bistått med lokaler, satts i brand och de permanenta skolbyggnaderna har brunnit ned. På båda platserna gick samhället samman och stöttade och hjälpte skolans elever och personal. Man sörjde sina skolor och det blev väldigt tydligt hur viktig skolan är för oss. Den ska vara en trygg plats i vardagen där hoppet om en bra framtid möjliggörs. Med denna insikt borde vi kunna ha riktigt bra skolor, ändå märker vi hur vandalismen ökar i takt med att disciplinen minskar.

Ökad vandalism tvingar kommunerna att välja bort miljövänligt material på nya skolor

Varje dag möter vi skolledningar och kommunpolitiker på landets olika skolor. Detta parat med Parmacos mångåriga erfarenhet av att bygga modulskolor både i Finland och i Sverige, som måste anpassas efter rådande förutsättningar och att vi därför alltid måste ligga i framkant, gör att vi kan dra vissa slutsatser. Bland annat att finska skolor inte har samma problem med stökiga elever som vi har och att det får konsekvenser här. En sådan konsekvens är att kommunerna alltmer väljer bort brännbart material som träfasader när nya skolor ska byggas, trots att trä är det mest hållbara och miljövänliga materialet. Likaså har man börjat se över papperskorgar inne på toaletterna då det eldas i dessa, och att Sisab nu vill att alla vattenkranar ska ha en tryckblandare som stängs av automatiskt så att man inte kan lämna vatten rinnande med flit. 

Man ser även hur man planerar och bygger lokalen så att det inte finns skrymslen och vrån som kan användas vid mobbning. Numera när jag ritar nya skolbyggnader måste jag ta hänsyn till vandalism vid planering av design och utformning. Hur hamnade vi här?

Nytt sätt att tänka vid nybyggnation sparar pengar

Det är kärva ekonomiska tider i landets kommuner. Enligt SKLs nya rapport beräknas ett nittiotal kommuner redovisa underskott i år, samtidigt som det enligt finansdepartementet kommer behöva byggas 1 400 nya förskolor och skolor till 2026. Hur löser man den ekvationen? 

Vi förespråkar inte bara skolbyggnader som är lätta att anpassa efter skiftande behov, utan att man även tänker i helt nya banor vid nybyggnationer. Istället för att kommunen ökar sin skuldsättning genom att bygga stora permanenta skolor som kan riskera att stå delvis tomma och kosta pengar om elevantalet sjunker, så kan man bygga en mindre permanent skola som innehåller alla teknikintensiva specialsalar som behövs oavsett antal elever. Runt den permanenta skolan har man sedan modulbyggnader med vanliga klassrum som man hyr och som lätt kan plockas bort när de inte behövs. 

Vi anpassar arkitekturen efter den befintliga skolan så att helheten blir enhetlig och stadsbilden fin. I Finland har vi just avslutat ett sådant projekt i Imatra stad. Ta gärna del av våra erfarenheter kring detta för nu måste vi alla tänka nytt för att få en fungerande skola idag!

 

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Förbifarten: ”Upprörande att klämma åt entreprenörerna”

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/forbifarten-upprorande-att-klamma-entreprenorerna-28887
Anders Carlén

"Historisk utmaning för betongen"

Betongindustrin står nu inför stora utmaningar, konstaterar Anders Carlén.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/historisk-utmaning-betongen-28812

Vi kan inte riskera att en hel yrkeskår går in i väggen

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-kan-inte-riskera-att-en-hel-yrkeskar-gar-i-vaggen-28786
Andreas Jennische

"Livet före vattenpasset"

Andreas Jennische minns när trädäcksbygget blev svårt på riktigt.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-fore-vattenpasset-28703

Stressad inför Black Friday?

Annons.
Du är inte ensam.
https://byggindustrin.se/sponsrat/db-schenker/stressad-infor-black-friday-28830

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756
Viktor Ginner

Snacka om digitalisering!

Viktigt att alla talar samma språk.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/snacka-om-digitalisering-28749

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

Spetsteknik som BIM kräver nya metoder, skriver debattörerna.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-kraver-mer-digitalisering-av-gamla-arbetssatt-28737

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.