Meny

Ökad tillgänglighet är en chans till bättre affärer

Ökad tillgänglighet är en chans till bättre affärer

Det är svårt för rörelsehindrade att ta sig fram i det offentliga rummet. Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR, och Anders Carlson, Nordenchef, Assa Abloy Entrance Systems PDS, uppmanar fastighetsägare, rörelseidkare och byggare att se möjligheterna i stället för problemen i att satsa på större tillgänglighet.

Nästan en tredjedel av en miljon svenskar med funktionsnedsättning hindras att handla var de vill på grund av bristande tillgänglighet i butiker. Nästan fyra av tio hindras ofta eller alltid av brister i tillgängligheten vid kulturella aktiviteter. Och en av fyra svenskar med nedsatt rörlighet har problem med att komma in på en krog. Allt enligt Myndigheten för delaktighet.

Svenska kommuner får i snitt 30 av 66 möjliga poäng i graden av fysisk tillgänglighet i en lägesöverblick som Myndigheten för delaktighet publicerade före sommaren. En del kommuner får väldigt höga poäng, medan andra inte tycks ha gjort inom tillgänglighet.

Krogar, affärer och andra offentliga inrättningar bryter ofta mot Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Och många offentliga entréer i Sverige är monterade utan något som helst hänsyn till gällande standard vad gäller tillgänglighet och säkerhet för rörelsehindrade. De saknar en dörr­automatik, eller så är en dörröppnare belägen för högt upp för att nås av en rullstolsburen person.

Bristerna beror till en del på okunskap om regelverket bland beställare och en del leverantörer. Andra ser möjligheten till kortsiktig ekonomisk vinning genom att välja billiga och osäkra lösningar. Ökad tillgänglighet borde ge möjligheter till nya intäktsströmmar för näringsidkare. Men näringsidkaren och fastighetsägaren är ofta oense om vem som ska bekosta kostnaderna för en tillgänglig­hetsanpassning.

Kommunerna har ett tillsynsansvar, men tilldelar sällan eller aldrig ett vite. Det är bra att Boverket fått i uppdrag att ta reda på hur kommunerna kontrollerar tillgängligheten. Boverket ska också ta fram stöd för kommunerna i deras kontrollarbete. Det nya tillägget i diskrimineringslagen, som träder i kraft vid årsskiftet, gör det möjligt för DO att ta den som bryter mot gällande tillgänglighetsregler till domstol. Lagen har dock stora brister, vilket DHR har påpekat i kritik till regeringen.

Vi uppmanar fastighetsägare, rörelseidkare och byggare att se möjligheterna i stället för problemen i att satsa på större tillgänglighet. Samtidigt uppmanar vi samtliga ansvariga politiker att se till att vi får en skärpt kontroll över tillgängligheten i Sverige.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

"Målkonflikt i regeringens dubbla prioriteringar"

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, skissar på lösningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/malkonflikt-i-regeringens-dubbla-prioriteringar-29243
Anders Carlén

"Allt nytt måste inte vara rätt"

Vägen framåt är inte spikrak, påminner Anders Carlén.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/allt-nytt-maste-inte-vara-ratt-29178
Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.