Meny

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

Bra arbetsplatser, säker arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor är A och O för en attraktiv, sund och säker byggbransch. Med verktyget Id06-kortet kan vi komma än längre, alla tillsammans, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Bra arbetsplatser, säker arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor är A och O för en attraktiv, sund och säker byggbransch. Som branschorganisation har vi ett ansvar för sund konkurrens. Vi har därför nolltolerans mot fusk. Vi är många som måste stävja det fusk som kan förekomma på vissa byggarbetsplatser. Varje aktör måste ta sitt ansvar, men tillsammans kan vi göra större skillnad för sund konkurrens. Samarbetet mellan oss och Byggnads är ett bra exempel. Med verktyget Id06-kortet kan vi komma än längre, alla tillsammans.

Bättre kontroll med nya Id06

Sveriges Byggindustrier var med och startade arbetet med Id06-systemet 2005. Vi var med och drev på för att införa lagstiftning om personalliggare i byggbranschen. Våra gemensamma ansträngningar bar frukt. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2016 och är i dag införda i Skatteförfarandelagen. Alla som är verksamma på en större byggarbetsplats ska finnas med i en personalliggare där det framgår vem man är, vem man arbetar för och när man arbetat. Det är bra. 

Nu tar Id06 nästa steg. Från och med 21 januari införs en ny kortstandard i syfte att täppa till säkerhetsluckorna som funnits. Det välkomnar vi på Sveriges Byggindustrier. Det uppdaterade Id06-systemet och nya Id06-kortet har flera fördelar genom att det ger branschen en ännu bättre möjlighet att kontrollera identitet och behörighet hos personer på arbetsplatsen.   

Men det krävs mer för att slå tillbaka den osunda delen av byggbranschen. Förutom kunskap och ansvarstagande hos var och en måste tillsyn och regelefterlevnad blir bättre. Flera myndigheter arbetar nu tillsammans för att hitta metoder för att systematiskt komma åt fusk. Våra myndigheter har en nyckelroll mot kriminella aktörer som medvetet kringgår regelverket.

Myndigheterna har viktig roll

Förutom bättre samarbete myndigheterna emellan så vill vi att Skatteverket bör få riktat uppdrag att samordna och samla alla register, Arbetsmiljöverket bör få mer resurser att göra frekventa arbetsplatsbesök, Tullen bör få ökade befogenheter att stoppa smuggling av stöldgods från byggarbetsplatser. Sekretess myndigheterna emellan får inte heller hindra att komma åt organiserad brottslighet, snarare behövs effektiva verktyg användas mot företag som systematiskt och medvetet missköter sig. 

Snedvriden konkurrens till följd av kriminell verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk.  Redan inom ett decennium kommer Sverige ha  elva miljoner invånare.  Befolkningsökningen kräver hundratusentals nya bostäder, mer väg och järnväg, fler skolor, vårdcentraler och idrottshallar. Det är  i grunden goda nyheter för byggbranschen, men det är attraktiva, sunda och säkra företag som ska bygga.  Därför ska det råda  nolltolerans mot fusk i byggbranschen. 

 


 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.