Meny

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

För att kommunerna ska kunna möta problem som översvämningar och otrygga miljöer får inte deras handlingsutrymme bantas bort när konjunkturen viker, skriver juryn för Sveriges Arkitekters Planpris.

Det kostar inte mycket att göra en bra planering, men det sparar mycket pengar. Och det blir väldigt dyrt i slutänden att inte planera rätt! Därför är det glädjande att se att många kommuner kraftigt har höjt ambitionsnivån när det gäller samtidens mest angelägna frågor. Vi i juryn för Planpriset, som varje år utser Sveriges bästa samhällsplanering, har efter att ha granskat ett 20-tal planarbeten valt ut fyra av dem som extra lyckade. 

De nominerade kommer från olika delar av Sverige och har alla akuta utmaningar att hantera: 

• I Bodens kommuns översiktsplan har det förändrade klimatet och anpassningen till det en egen del. Där ingår konkreta anvisningar för bebyggelseutveckling i och med bland annat en ökad översvämningsrisk. 

•Kristianstad är en av Sveriges mest översvämningsbenägna kommuner. Med sin havs- och kustplan vågar kommunen ta upp diskussionen om byggstopp och till och med upphävande av byggrätter i attraktiva lägen. 

•I Lund har kommunen en drivande roll med Västerbroprogrammet, som utvecklar ett industriområde. Det sker genom innovativa och strategiska genomförandeverktyg och långsiktiga samarbeten med fastighetsägare. 

• Med Fokus Skärholmen visar Stockholms stad föredömligt hur den leder stadsomvandlingen i stadens södra delar. Det sker i miljöer som både har stora kvaliteter men på vissa håll upplevs som otrygga och behöver upprustning. 

Att spara in på proaktiva, ambitiösa planarbeten vid kommunala åtstramningar är att välja snabba cash framför långsiktiga framgångar. Låt förvaltningarna få fortsätta med sitt helhetsorienterade arbetssätt när det nu börjar ge resultat att samarbeta kring obekväma problem, som vem som ska betala för åtgärder vid klimatförändringar och för social utsatthet. Just att stuprörsplaneringen håller på att ersättas av samarbete mellan olika förvaltningar ser vi som en framgångsfaktor. En annan är att kommunerna identifierar vilka värden de vill skapa och därifrån skapar en tydlig riktning. De jobbar tydligt med stadsbyggnadsstrategier utifrån en helhetssyn – möjligen en effekt av den nya nationella arkitekturpolitiken.

Låt alla samarbeta för bättre livsmiljöer

Vi ser ett fönster just nu med stort intresse för det samhälleliga från invånarna och för gemensam dialog från kommunpolitiker och -tjänstepersoner. Se konjunkturavmattningen som ett andrum som gör att kommunerna kan planera smartare för sin bostadsförsörjning utan att behöva hasta fram planer för ensidiga bostadsområden. Låt det nya läget innebära att alla goda krafter – inklusive invånarna – kan samarbeta för att skapa hållbara livsmiljöer. Det är ett frö som ska ha en mylla att växa i, inte kastas på hälleberget i kortsiktig spariver. Att möta samhällets utmaningar kräver just samarbete genom kunskapstäta och framtidsorienterade planeringsarbeten.  

På tisdag den 10 mars delas Planpriset ut på Arkitekturgalan. Men fler kommuner än den som tar emot priset är vinnare. Gemensamt för dem är att de alla har ambitiösa, modiga politiker och tjänstepersoner som tar tydliga kliv mot ett hållbart samhälle. Vi hoppas de kan fortsätta på den vägen – och få ännu fler kommuner med sig.

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid tankesmedjan Movium/SLU och juryns ordförande
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås
Claus Pedersen, planchef i Varbergs kommun
Enar Nordvik, verksamhetschef i Skellefteå kommun
Ewa Wåhlin, stadsutvecklare på WSP

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.