Meny

"Miljonprogrammet kan lösa bostadskrisen"

"Miljonprogrammet kan lösa bostadskrisen"

"Behovet av nya bostäder är skriande. Vi anser att politiker och byggbranschen borde utgå ifrån det bostadsbestånd som finns i dag och låta miljonprogrammet bli en del av lösningen av bostadskrisen i storstadsområdena", skriver Rolf Persson, Senior Advisor, och Magnus Johansson, projektledare, på Industrifakta.

Med över trettio års erfarenhet av miljonprogrammets utveckling, som rådgivare och analytiker åt kommuner, bostadsbolag och exploatörer, vet vi vad som krävs för att driva en positiv utveckling av miljonprogrammet framåt.

Behovet av nya bostäder är skriande. För många, inte minst i storstäderna, är det närmast omöjligt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det skapar frustration för individen och stagnation i samhället. Både regering och opposition säger sig vilja lösa bostadskrisen men resultaten lyser med sin frånvaro. Vi anser att politiker och byggbranschen borde utgå ifrån det bostadsbestånd som finns i dag och låta miljonprogrammet bli en del av lösningen.

Miljonprogrammet skapades en gång för att lösa Sveriges bostadsbrist. Ibland har det varit älskat, ibland bespottat. Industrifakta har följt miljonprogrammet sedan 1982 och sett det utvecklas och förändras i takt med tiden. En del bostadsområden är mindre vackra och präglas av utanförskap med slitna och eftersatta bostäder. Men på många håll finns en stor styrka, en livskraft som få andra bostadsprojekt har. Styrkan och livskraften hittar man hos de boende tillsammans med fastighetsägarna, som många gånger med små medel, har skapat områden med hög trivsel och engagerade hyresgäster.

I en tid då Miljonprogrammet växte fram fanns närmast obegränsat med resurser, men ingen tanke på vilket arv man lämnade vidare. I dag vet vi att resurserna inte är obegränsade och vi vill lämna efter oss en grönare och sundare värld till kommande generationer. I dag sägs energifrågan stå överst på agendan, men var finns den storskaliga energieffektiviseringen? Vi har nu en unik möjlighet att skapa en bättre miljö för kommande generationer, men satsningar måste också vara väl förankrade ekonomiskt och våga belöna dem som tänker grönt, framför att straffa de som inte har råd i dag. Morot framför piska med andra ord.  

Det finns många konkreta åtgärder man kan göra för att utveckla miljonprogrammen så att de blir en del av lösningen på bostadsbristen. Förtätning och påbyggnad av våningsplan är självklara möjligheter för att skapa fler bostäder. En annan lösning är att sälja bestånd i kommersiellt attraktiva områden för att få de ekonomiska muskler som krävs för att investera. En annan möjlighet är att skapa mer differentierade bostäder, det vill säga lägenheter i vilka människor ges större möjlighet att välja storlek, standard och hyreskostnad. Förslagsvis bostadsalternativ för unga bosättare, familjer med krav på utrymme och bekvämlighet eller en åldrande men frisk befolkning med högre servicebehov. Men för att skapa dessa nya möjligheter krävs sannolikt även flexiblare regelverk. Vi behöver anpassa byggnormer, begränsa tillgänglighetskrav, förlänga avskrivningstider och hitta fler former för energieffektivisering.

Resurser och möjligheter finns rakt framför våra ögon i miljonprogrammet, med väl utbyggd infrastruktur, ovan och under mark, bra planlösningar, stora obebyggda ytor och sist men inte minst ett humankapital i form av tanke- och arbetskraft.

För ansvarstagande politiker och investerare ger det en möjlighet att bygga vidare på och förädla miljonprogrammets grundidé, bostäder för alla, och lämna ett arv man är stolt över till kommande generationer.

Hävstångseffekten i dessa områden är oändlig. Men det krävs ett gemensamt ansvar från bostadsbolag, byggentreprenörer, installatörer och de som är ytterst ansvariga för vårt land, våra folkvalda politiker.

Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Felaktig bild av ny standard.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/kunskapsbristen-i-byggsektorn-ar-ett-problem-28404
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270