Meny

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

"Kunskapsbristen i byggsektorn är ett problem!"

Byggindustrins parter har en felaktig bild av den nya standarden för invändiga mått i bostäder. Det menar organisationen DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet).

Byggindustrins olika parter har väsnats högljutt sedan SIS, Svenska institutet för standarder, skickade ut den nya standarden för invändiga mått i bostäder – “SS 914221:2019” på remiss.

Redan här uppdagas kunskapsbristerna. Till att börja med – det är ingen ny standard. Standarden har funnits i åratal och för att bibehålla sin relevans behöver den uppdateras och stämma överens med gällande regelverk. Eftersom det är av största vikt att vi får en hållbar och fungerande standard har DHR (Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet) valt att bidra med vår kompetens för att få bostäder utformade att möta framtidens behov. Det är fritt fram för alla aktörer att bidra och gemensamt arbeta för att få en fungerande standard över tid. Det är intressant att HSB och White Arkitekter bland många andra har starka åsikter i frågan men valt att inte engagera sig i denna revidering.

Standarden är ju också med branschens goda minne en produkt som de själva efterfrågat och anser nödvändig för effektivt och stringent byggande.


Grov och felaktig förenkling
 

Att funktionshinderrörelsen skulle vara positiv till att ytorna blir större är en grov och felaktig förenkling av vår målsättning. Vi vill ha ett universellt utformat samhälle, där vi bygger och utformar miljöer där alla är medräknade från början. Vi föds, växer upp och tar de första stegen ut i ett självständigt liv. Många väljer att plugga, andra att gå direkt ut i arbetslivet. Föräldraskap, arbete, fritid och ålderdom. Så ser vår livscykel ut. Men varje människas liv är unikt.


Behövs livscykelperspektiv

 

När det planeras för hur vi ska bo behövs ett livscykelperspektiv. I praktiken handlar det om att alla människor, oavsett vem du är och vad som sker i livet, garanteras möjligheten att kunna bilda familj, hälsa på vänner eller studera på annan ort. Den dag din bostad behöver vara tillgänglig för att den ska vara användbar, ska du inte behöva flytta bara för att bostaden inte uppnår kraven. Vi är inte ute efter yta för ytans skull. Vi är ute efter att de miljöer som skapas är funktionella oavsett om du använder rullstol, är flerbarnsfamilj, ett singelhushåll eller en åldersrik person som är i behov av hjälp i hemmet. Vi förstår att detta är komplexa frågor men undanber oss att bli utmålade som boven i dramat om dyr bostadsproduktion.

 

Bostaden blir också en arbetsplats
 

Bostaden kommer i framtiden att vara något annat än den är idag. Många människor kommer att behöva hjälp i hemmet och bostaden blir då också en arbetsplats för hemtjänstpersonal i högre utsträckning. Vi ser också att framtidens bostäder behöver formas för en mer hållbar och gemensam livsstil. Att kombinera detta är inget som bara görs med hjälp av ett trollspö. Att nyproduktion är tillgänglig är mer än en rimlig ambition. Det är den enda hållbara vägen framåt.

Det är dags att vi tillsammans – byggproducenter, funktionshinderrörelsen, myndigheter, boende och politiken – lär av varandra och höjer kompetensen. Men framförallt att vi har en konstruktiv dialog och konstruktiva samarbeten, för att gemensamt skapa framtidens bostäder. Det är angeläget, för framtiden skapas precis just nu.

Bostadsmarknaden behöver mer än Januariavtalet

Det krävs gemensamma krafttag för att få bostadsbyggandet att vända upp.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bostadsmarknaden-behover-mer-januariavtalet-28562
Mattias de Frumerie

Buteljerat piss – möjlig miljonaffär

Nedläggningen av Looprocks är ett sorgligt exempel.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/buteljerat-piss-mojlig-miljonaffar-28457
Anders Carlén

Hellre klantig och utskälld än död

Med ålder och erfarenhet kommer medvetenhet.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/hellre-klantig-och-utskalld-dod-28456
Johanna Åfreds

”Allt handlar om perspektiv”

Johanna Åfreds om cirkulär ekonomi och perspektivbytets genialitet.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/allt-handlar-om-perspektiv-28361
Anders Carlén

"Upp till kamp!"

Anders Carlén om landets största aktion av civil olydnad.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/upp-till-kamp-28360
Erik Kalmaru

Samverkansprojekten avslöjar dig som ledare

Behovet av samverkan är stort.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/samverkansprojekten-avslojar-dig-som-ledare-28368

"Skolornas miljonprogram byggs redan nu"

"Viktigt att kommunerna inte agerar utan en tydlig plan," tycker Eric Sjöö på Parmaco.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/skolornas-miljonprogram-byggs-redan-nu-28287

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437
Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270