Meny

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Elrelaterade bränder kostar svenska samhället närmare 6 miljarder kronor och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år. Det är dags för myndigheter och installationsbranschen att fundera över en gemensam lösning för förbättrad elsäkerhet, skriver Roger Kvist, Sverigechef på Eaton.

Elrelaterade bränder i svenska bostäder är alltför vanliga och kostar miljardbelopp för det svenska samhället. Dessutom leder bränderna till att många svenskar tvingas sätta livet till. Det värsta är ändå att det sker helt i onödan eftersom de flesta elbränder går att förhindra. Nu gäller det att elbranschen och myndigheterna hittar en gemensam lösning på problemet.

I takt med att antalet elektriska apparater ökar i svenska bostäder blir brandsäkerheten en allt viktigare fråga. En ny rapport från European Fire Safety Alliance visar att cirka 280 000 av bränderna som uppstår i EU varje år är elrelaterade. Ungefär 1 800 av dem uppstår i svenska bostäder, enligt Elsäkerhetsverket. Bränderna kostar också det svenska samhället närmare sex miljarder och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år (MSB).

Ljusbågsfel en huvudorsak

Den här frågan har funnits inom branschen under flera år där skilda åsikter från både myndigheter och elektriker har försvårat en omfattande förändring. För att kunna enas måste vi ta reda på varför den här typen av bränder sker, vilka möjliga lösningar som finns och vad som står i vägen för att möjliga säkerhetsåtgärder ska användas av allmänheten.

En av huvudorsakerna till elektriska bränder är ljusbågsfel, en elektrisk mikroblixt som kan utvecklas under dolda förhållanden och eskalera utan några tecken på fara. Minst dubbelt så många elektriska bränder i bostäder utgörs av ljusbågar jämfört med överhettning, och siffran kan eventuellt vara så hög som sju gånger fler enligt brittiska National Fire Protection Association (NFPA). Ljusbågsfel kan uppstå vid bland annat maskinfel, böjda kontakter eller sladdar som förstörts av möbler eller bett från gnagare. Det kan också vara bostadsägare som skruvar, spikar och borrar igenom ledningsisolering som ger upphov till ljusbågar.

Måste se bortom minimikraven

Den bästa metoden för att förhindra elektriska bränder är en detekteringsenhet för ljusbågsfel (AFDD). Den kan installeras vid sidan om vanliga kretsbrytare som dvärgbrytare (MCB) och även tillsammans med strömkännande jordfelsbrytare (RCD). Tack vare den digitala tekniken finns det nya AFDD-versioner som kombinerar alla tre enheterna och därmed ger ännu större skydd för bostadsägare.

Tyvärr är AFDD inte obligatoriskt över hela Europa utan endast en rekommendation. Därför ligger i dag en stor del av ansvaret på installatörer och elektriker. De måste se bortom minimikraven inom branschen och både använda och dela med sig av nya metoder och information som ger högsta säkerhetsnivå – särskilt när det gäller bostadsmiljöer.

Det vore naivt att tro att alla elbränder kan förhindras – men det är tydligt att det kan göras mer för att minska antalet som drabbas i Sverige. Nu är det dags för myndigheter och installationsbranschen att fundera över en gemensam lösning och lägga större vikt vid att skydda elinstallationer i bostadshus.

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139

"Fortsatt stort behov av arbetskraft inom bygg"

Anton Klintenberg, vd på Sustend, ser ett stort behov av arbetskraft på underhållssidan.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/fortsatt-stort-behov-av-arbetskraft-inom-bygg-28132

Energieffektivitet för alla

"Dagens regelverkstyr mot högre kostnad för energiförsörjningen i våra hus."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/energieffektivitet-alla-28125