Meny

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

"Krafttag krävs för att öka elsäkerheten"

Elrelaterade bränder kostar svenska samhället närmare 6 miljarder kronor och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år. Det är dags för myndigheter och installationsbranschen att fundera över en gemensam lösning för förbättrad elsäkerhet, skriver Roger Kvist, Sverigechef på Eaton.

Elrelaterade bränder i svenska bostäder är alltför vanliga och kostar miljardbelopp för det svenska samhället. Dessutom leder bränderna till att många svenskar tvingas sätta livet till. Det värsta är ändå att det sker helt i onödan eftersom de flesta elbränder går att förhindra. Nu gäller det att elbranschen och myndigheterna hittar en gemensam lösning på problemet.

I takt med att antalet elektriska apparater ökar i svenska bostäder blir brandsäkerheten en allt viktigare fråga. En ny rapport från European Fire Safety Alliance visar att cirka 280 000 av bränderna som uppstår i EU varje år är elrelaterade. Ungefär 1 800 av dem uppstår i svenska bostäder, enligt Elsäkerhetsverket. Bränderna kostar också det svenska samhället närmare sex miljarder och orsakar omkring 100 dödsfall – varje år (MSB).

Ljusbågsfel en huvudorsak

Den här frågan har funnits inom branschen under flera år där skilda åsikter från både myndigheter och elektriker har försvårat en omfattande förändring. För att kunna enas måste vi ta reda på varför den här typen av bränder sker, vilka möjliga lösningar som finns och vad som står i vägen för att möjliga säkerhetsåtgärder ska användas av allmänheten.

En av huvudorsakerna till elektriska bränder är ljusbågsfel, en elektrisk mikroblixt som kan utvecklas under dolda förhållanden och eskalera utan några tecken på fara. Minst dubbelt så många elektriska bränder i bostäder utgörs av ljusbågar jämfört med överhettning, och siffran kan eventuellt vara så hög som sju gånger fler enligt brittiska National Fire Protection Association (NFPA). Ljusbågsfel kan uppstå vid bland annat maskinfel, böjda kontakter eller sladdar som förstörts av möbler eller bett från gnagare. Det kan också vara bostadsägare som skruvar, spikar och borrar igenom ledningsisolering som ger upphov till ljusbågar.

Måste se bortom minimikraven

Den bästa metoden för att förhindra elektriska bränder är en detekteringsenhet för ljusbågsfel (AFDD). Den kan installeras vid sidan om vanliga kretsbrytare som dvärgbrytare (MCB) och även tillsammans med strömkännande jordfelsbrytare (RCD). Tack vare den digitala tekniken finns det nya AFDD-versioner som kombinerar alla tre enheterna och därmed ger ännu större skydd för bostadsägare.

Tyvärr är AFDD inte obligatoriskt över hela Europa utan endast en rekommendation. Därför ligger i dag en stor del av ansvaret på installatörer och elektriker. De måste se bortom minimikraven inom branschen och både använda och dela med sig av nya metoder och information som ger högsta säkerhetsnivå – särskilt när det gäller bostadsmiljöer.

Det vore naivt att tro att alla elbränder kan förhindras – men det är tydligt att det kan göras mer för att minska antalet som drabbas i Sverige. Nu är det dags för myndigheter och installationsbranschen att fundera över en gemensam lösning och lägga större vikt vid att skydda elinstallationer i bostadshus.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.