Meny

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

Joint venture – samriskbolag – kan utveckla en dysfunktionell byggbransch till att bli mer effektiv och hållbar. Det skriver Joakim Kaminsky, Kjellgren Kaminsky Arkitekter, och Yngve Karlsson, Development Partner.

Kan joint venture-samarbeten utveckla byggbranschen? Med delat ansvar och bättre förutsättningar för innovation tror vi att denna samarbetsform som är vanlig i andra sektorer kan utveckla en byggbransch som har kört fast.

Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell. Den präglas av höga kostnader, konservatism, ett fåtal dominerande aktörer och svårigheter att ställa om till ett hållbart byggande i större skala. Resultatet blir att Sveriges tillväxt bromsas både på grund av problemen att skapa fler billiga bostäder och flaskhalsar i kompetensutnyttjandet samtidigt som branschens potential i klimatomställningen inte utnyttjas. Enligt Boverket stod bygg- och fastighetssektorn för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 2016.

Vi tror att byggbranschen skulle ha mycket att tjäna på nya samarbetsformer som kan förlösa potentialen och kunnandet som finns bland dess aktörer. En nyckel till detta är att föra samman rätt människor och ge dem möjlighet att ta ansvar för och utveckla sina idéer. Att göra detta i form av samägda bolag, joint ventures (JV), är etablerat i andra branscher. I ett sådant företag kan olika aktörer bidra med sina nyckelkompetenser såsom kapital, kontaktnät och teknisk innovation.

Delade ägandet skiljer

Samriskbolag är vanligt bland innovativa start-ups, men även i mer traditionella och kapitalintensiva branscher har JV visat sig vara en framgångsrik samarbetsform. Ett exempel är hur SSAB, LKAB och Vattenfall sedan 2017 driver ett JV-bolag för att ta fram fossilfritt stål. Ett annat exempel är bolaget Zenuity som startades 2017 av Volvo Personvagnar och Autoliv för att utveckla mjukvara för självkörande bilar. Just det delade ägandet skiljer JV från etablerade samarbetsformer i byggbranschen såsom partnering och andra entreprenadformer. Inte heller rörelsen med byggande arkitekter, ett förvisso lovvärt initiativ, innebär någon innovation i sin organisationsform utan föreslår snarare ett byte av aktör i den traditionella byggherrerollen.

Kjellgren Kaminsky och Development Partner arrangerade i början av april en workshop tillsammans med CMB (Centre for Management of the Built Environment) i Göteborg för att berätta om våra erfarenheter från samriskbolag och höra om hur branschen arbetar i frågan. Resultatet var slående, mycket få hade stött på samarbetsformen tidigare samtidigt som många trodde på dess potential. Vi fick även mycket intressant input; kan till exempel slutanvändaren vara en del av teamet eller kan arbetssättet även användas för infrastrukturprojekt?

Ny syn på konsulten

Hur kan då ett samarbete se ut? Vi har tillsammans arbetat med ett knappt tiotal byggprojekt i JV-format, som exempel kan Haga By i Mölnlycke nämnas, där både markägare, projektutvecklare, arkitekt och entreprenör är delägare i ett JV-bolag. Projektet omfattar cirka 500 nya bostäder och har idag fått positivt planbesked. Vi märker att synen på konsulten har förändrats, till att ta betalt för den nytta som görs i stället för den tid som förstörs. Vi har fått möjlighet att genomföra projekt som vi inte enskilt har balansräkning till och har fått pröva och ta ansvar för våra idéer fullt ut.

Idag ser vi att utvecklingen hämmas av ett antal faktorer. Det är svårt för oetablerade aktörer att få tillgång till markreservationer i de flesta kommuner, ibland kan det exempelvis finnas krav på ett befintligt bostadsbestånd i kommunen. Det är också svårt för mindre aktörer att utföra bostadsrättsprojekt på grund av deras framtunga finansiering och bankernas allt hårdare krav. Inom teamen har vi sett att det är viktigt att alla kompetenser täcks in, så att inte till exempel innovation och arkitektur tar över i relation till bygg- och säljbarhet samt finansiering. Det är även viktigt med tydliga avtal, det är lätt att dela framgång, men svårare att fördela bördor.

Med detta vill vi uppmuntra fler i byggbranschen att pröva JV som samarbetsform. Genom att öppna upp för nya aktörer kan konkurrensen och utbudet breddas samtidigt som fler i branschen får den ovärderliga erfarenheten från att själv utveckla projekt och se alla sidor av byggprocessen.
 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Så har staten svikit bostadsrättsköparna

Den som köper en bostadsrätt måste få starkare ställning.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/sa-har-staten-svikit-bostadsrattskoparna-29249

"Målkonflikt i regeringens dubbla prioriteringar"

Ola Månsson, vd Installatörsföretagen, skissar på lösningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/malkonflikt-i-regeringens-dubbla-prioriteringar-29243
Anders Carlén

"Allt nytt måste inte vara rätt"

Vägen framåt är inte spikrak, påminner Anders Carlén.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/allt-nytt-maste-inte-vara-ratt-29178
Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.