Meny

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

Samhällsbyggnadssektorn står för en väsentlig del av BNP och hållbarhet diskuteras flitigt av sektorns aktörer. Mycket handlar om nya produkter, metoder och processer – men vi behöver också tillämpa ett ledarskap som stimulerar och möjliggör hållbara lösningar.

Vid några tillfällen har samhällsbyggnadssektorn hamnat i återvändsgränder som följts av kraftiga omsvängningar, där införandet och sen avvecklingen av enstegstätade fasader utgör ett talande exempel. Drivkrafterna var många, men jag menar att en förutsättning för den snabba utrullningen var ett slags flockbeteende och polarisering där de som var tveksamma till lösningen ibland betraktades som bakåtsträvare och pessimister. Ett annat exempel på flockbeteende är väl fastighetskrisen i slutet av 1980-talet där det istället för en balanserad ökning av fastighetsbestånden blev en explosionsartad utbyggnad som slutade i en bubbla. Ett tredje exempel är den under lång tid förhärskande tron om att byggprojekt är så unika att det inte går att lära av andra sektorer, vilket lett till att det nu krävs mer radikal och riskfylld utveckling för att komma ikapp.

Låsningar liksom ogenomtänkta förändringar skapar turbulens

Ibland är det alltså ett alltför okritiskt införande av nya lösningar som ställer till det, ofta i kombination med ekonomiska drivkrafter, och ibland är det fastklamrandet vid gamla koncept som på sikt leder till turbulens. För ju längre sektorn dröjer med att ta till sig nya innovationer, desto mer omvälvande och ineffektiv lär omsvängningen till nya lösningar, metoder och processer bli, samtidigt som risken för nya otillräckligt testade och utredda lösningar ökar – ett slags ond spiral! Den här artikeln handlar alltså om hur vi ska utveckla sektorn på ett balanserat och effektivt sätt över tid, istället för att hamna i återvändsgränder och därefter kostsamma omsvängningar till andra otillräckligt genomtänkta lösningar. För pendlandet mellan ytterligheter leder sällan till varken miljörelaterad, teknisk, ekonomisk eller social hållbarhet.

När vi nu i snabb takt digitaliserar och industrialiserar byggprocessen, jagar olika sätt att minska CO2-utsläpp, tillämpar nya samverkansupplägg, och står på tröskeln till robotisering och användning av AI, är det därför av största vikt att chefer och andra ledare avsätter tid för reflektion. Möjligheterna är stora, men det krävs ett helhetsperspektiv – att beslutsfattare inte för tidigt låser sig fast vid ett koncept eller en lösning i jakt på kortsiktiga vinster, eller hoppar på en trend för att alla andra gör det, eller målar in sig i ett hörn av rädsla för att uppfattas som skeptisk.

Proaktivt ledarskap kräver reflektion

I min senaste bok ”Utan tvivel är chefen inte klok” (Roos & Tegnér), förklarar jag varför reflektion är så viktigt i både strategiarbete och i det dagliga ledarskapet. Genom att dels begrunda tidigare erfarenheter och dels ponera olika framtidsscenarion, skapas rätt förutsättningar för att i nuet kunna finna den bästa kombinationen av alternativ. För det är en annan viktig del av ett proaktivt ledarskap: En förmåga att kontinuerligt och nyfiket ta del av olika perspektiv och infallsvinklar istället för att tro att den inslagna vägen måste vara den enda och rätta. Vi behöver helt enkelt tvivla lite ibland för att inte blir alltför tvärsäkra på att vi redan vet allt, för vad som är rätt svar i en viss situation beror på vilka kriterier och aspekter man beaktar.

Med ett proaktivt ledarskap och prestigelös kommunikation kring olika alternativ kan vi alltså undvika framtida återvändsgränder och turbulenta omsvängningar, och istället snabbare landa i väl fungerande och hållbara lösningar och metoder!

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.