Meny

"Gå från ord till handling, Ygeman"

"Gå från ord till handling, Ygeman"

I dag, torsdag den 19 september, möter energiminister Anders Ygeman elbranschen för att prata arbetsmiljö. Installatörsföretagen kräver tydligare direktiv för Arbetsmiljöverket när det gäller elsäkerhet.

Energiminister Anders Ygeman har bjudit in aktörer inom elbranschen och myndigheter till ett samtal om arbetsmiljö den 19 september. Mer specifikt handlar mötet om att förhindra dödsolyckor i arbetet. Vi som verkar inom elteknikbranschen instämmer helt i vikten av detta. Vi vet dessutom vilken åtgärd regeringen bör prioritera för att skapa en tryggare bransch. 

Till skillnad från nästan alla andra branscher, om man bortser från vissa delar av kemikalieindustrin, hanterar medarbetare i elteknikbranschen dagligen ett medium som är både allmängiltigt och livsfarligt – elektrisk ström. Fel hantering kan ge ödesdigra konsekvenser. 

Detta är man medveten om i branschen. Stor kraft läggs på att förebygga olyckor. Det handlar om att ha en organisation som uppmärksammar och minimerar risker, välja rätt arbetsmetoder, planera sina arbeten och använda rätt skyddsutrustning. Klassiskt arbetsmiljöarbete med andra ord. I branschen kallas det för ”elsäkerhet vid arbete”. 

Det som inte får ske

Trots detta händer det som inte får ske. Slarv, dåliga rutiner eller ”jag-ska-bara-attityd” gör att en kollega, förälder, en partner eller någons barn skadas i arbetet. 

En orsak är en olycklig dubbelreglering i lagstiftningen. Om en elektriker eller linjemontör skadas genom att de får ström i sig hanterar Elsäkerhetsverket ärendet. Trillar samma personer ner från en arbetsplattform har det istället varit en fråga för Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har nämligen, mer eller mindre systematiskt, överlämnat anmälda elolyckor till Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket har varken bemyndiganden, sanktionsmöjligheter eller resurser att utföra sådana utredningar på ett professionellt sätt. Det har däremot Arbetsmiljöverket. 

Det är dags för att den modell (”elsäkerhet vid arbete”) som branschen kan och sedan länge tillämpar, lyfts upp i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla företag måste utföra och som Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för. 

Gå från ord till handling

Anders Ygeman kan alltså redan idag gå från ord till handling genom att förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag: elteknikrelaterade arbetsplatsolyckor ska hanteras som alla andra arbetsplatsolyckor. Då skulle alla i branschen få ett enkelt, tydligt och sedan många år välkänt regelverk att följa. Skyddsombudens roll skulle stärkas vilket alla parter tjänar på. Det skulle innebära att mer tid kan avsättas till att få yrkesverksamma att följa företagets rutiner, vilket i sin tur skulle innebära en bättre arbetsmiljö och färre elolyckor.

Installatörsföretagen föreslår därför 3 enkla och kraftfulla åtgärder som skulle kunna införas omgående:

 

  1. Låt Arbetsmiljöverket ta fullt ansvar över det branschen benämner som ”elsäkerhet vid arbete”.  

  2. Förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag och se till att de får tillräckliga resurser så att de kan utöva tillsyn över elteknikbranschen. 

  3. Ge Elsäkerhetsverket i uppdrag att om behov finns, reglera enskilda konsumenters elsäkerhet vid skötsel av sina elanläggningar. Låt Elsäkerhetsverket sköta den privata verksamheten och Arbetsmiljöverket den yrkesmässiga.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.