Meny

"Gå från ord till handling, Ygeman"

"Gå från ord till handling, Ygeman"

I dag, torsdag den 19 september, möter energiminister Anders Ygeman elbranschen för att prata arbetsmiljö. Installatörsföretagen kräver tydligare direktiv för Arbetsmiljöverket när det gäller elsäkerhet.

Energiminister Anders Ygeman har bjudit in aktörer inom elbranschen och myndigheter till ett samtal om arbetsmiljö den 19 september. Mer specifikt handlar mötet om att förhindra dödsolyckor i arbetet. Vi som verkar inom elteknikbranschen instämmer helt i vikten av detta. Vi vet dessutom vilken åtgärd regeringen bör prioritera för att skapa en tryggare bransch. 

Till skillnad från nästan alla andra branscher, om man bortser från vissa delar av kemikalieindustrin, hanterar medarbetare i elteknikbranschen dagligen ett medium som är både allmängiltigt och livsfarligt – elektrisk ström. Fel hantering kan ge ödesdigra konsekvenser. 

Detta är man medveten om i branschen. Stor kraft läggs på att förebygga olyckor. Det handlar om att ha en organisation som uppmärksammar och minimerar risker, välja rätt arbetsmetoder, planera sina arbeten och använda rätt skyddsutrustning. Klassiskt arbetsmiljöarbete med andra ord. I branschen kallas det för ”elsäkerhet vid arbete”. 

Det som inte får ske

Trots detta händer det som inte får ske. Slarv, dåliga rutiner eller ”jag-ska-bara-attityd” gör att en kollega, förälder, en partner eller någons barn skadas i arbetet. 

En orsak är en olycklig dubbelreglering i lagstiftningen. Om en elektriker eller linjemontör skadas genom att de får ström i sig hanterar Elsäkerhetsverket ärendet. Trillar samma personer ner från en arbetsplattform har det istället varit en fråga för Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket har nämligen, mer eller mindre systematiskt, överlämnat anmälda elolyckor till Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket har varken bemyndiganden, sanktionsmöjligheter eller resurser att utföra sådana utredningar på ett professionellt sätt. Det har däremot Arbetsmiljöverket. 

Det är dags för att den modell (”elsäkerhet vid arbete”) som branschen kan och sedan länge tillämpar, lyfts upp i det systematiska arbetsmiljöarbete som alla företag måste utföra och som Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar för. 

Gå från ord till handling

Anders Ygeman kan alltså redan idag gå från ord till handling genom att förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag: elteknikrelaterade arbetsplatsolyckor ska hanteras som alla andra arbetsplatsolyckor. Då skulle alla i branschen få ett enkelt, tydligt och sedan många år välkänt regelverk att följa. Skyddsombudens roll skulle stärkas vilket alla parter tjänar på. Det skulle innebära att mer tid kan avsättas till att få yrkesverksamma att följa företagets rutiner, vilket i sin tur skulle innebära en bättre arbetsmiljö och färre elolyckor.

Installatörsföretagen föreslår därför 3 enkla och kraftfulla åtgärder som skulle kunna införas omgående:

 

  1. Låt Arbetsmiljöverket ta fullt ansvar över det branschen benämner som ”elsäkerhet vid arbete”.  

  2. Förtydliga Arbetsmiljöverkets uppdrag och se till att de får tillräckliga resurser så att de kan utöva tillsyn över elteknikbranschen. 

  3. Ge Elsäkerhetsverket i uppdrag att om behov finns, reglera enskilda konsumenters elsäkerhet vid skötsel av sina elanläggningar. Låt Elsäkerhetsverket sköta den privata verksamheten och Arbetsmiljöverket den yrkesmässiga.

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

Spetsteknik som BIM kräver nya metoder, skriver debattörerna.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-kraver-mer-digitalisering-av-gamla-arbetssatt-28737

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756
Viktor Ginner

Snacka om digitalisering!

Viktigt att alla talar samma språk.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/snacka-om-digitalisering-28749

"Dags att syna BIM-bluffen"

"Det förväntade steget från CAD till bygginformationsmodellering segar betänkligt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-syna-bim-bluffen-28724

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

Mer behöver göras för att stoppa olyckor tycker Sveriges Byggindustrier.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/alla-ska-komma-hem-fran-vara-arbetsplatser-28718

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Billigt och hållbart.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/agande-och-hyrande-i-samma-hus-kan-ge-billigare-bostader-28717
Anders Carlén

Folkhemmets herrklubb

Anders Carlén om jäv och symbolvärde.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/folkhemmets-herrklubb-28675

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

"Återbruk skapar lönsamhet"

Återbruk börjar i slutet av en byggnads liv.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/aterbruk-skapar-lonsamhet-28684

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

"Alla ska känna sig välkomna till byggbranschen".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-bygger-vi-ett-hallbart-samhalle-i-varldsklass-28649

"En annan byggbransch är möjlig"

Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt, skriver Erik Bengtsson på Ramirent.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-annan-byggbransch-ar-mojlig-28648