Meny

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

Byggmaterialindustrierna vill modernisera och förbättra brandskyddsreglerna. Framför allt för att slå vakt om människoliv, men vi bör inte nöja oss där. I vår strävan mot ett mer hållbart byggande måste vi också förhindra eller begränsa de enorma skadorna på byggnader, som har stora ekonomiska kostnader, skriver Anneli Kouthoofd

Hög byggtakt i kombination med en snabb utveckling av nya byggmaterial kräver god kontroll av valet av byggmaterial samt en förbättrad tillsyn av brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. För att åstadkomma en mer hållbar framtida samhällbyggnation behöver vi nya vassa förslag och bättre samverkan mellan dem som tar fram dem; Kommittén för modernare byggregler lämnar sitt slutbetänkande i december och Boverket har ett nytt regeringsuppdrag att utforma nya byggregler i Sverige.

Bostadsbyggandet i Sverige har under de senaste åren ökat kraftigt, samtidigt som de svenska brandskyddskraven på många sätt är förlegade. Frågan har blivit mer aktuell på grund av uppmärksammade katastrofer som branden i Grenfell Tower, men brandskyddet diskuteras tyvärr som en enskild parameter, snarare än avgörande för hållbar samhällsbyggnad.

Tusentals bränder varje år

Vi har årligen cirka 20 000 bränder i Sverige med cirka 100 dödade och 1000 skadade. Bränder står dessutom för stora miljöförorenande utsläpp, och återuppbyggnaden är kostsam – inte bara vad gäller mänskligt lidande och material, utan även genom betydande koldioxidutsläpp. De mätbara samhällskostnaderna för bränder uppgår enligt MSB till minst 6 miljarder kronor per år.

Byggmaterialindustrierna vill modernisera och förbättra brandskyddsreglerna. Framför allt för att slå vakt om människoliv, men vi bör inte nöja oss där. I vår strävan mot ett mer hållbart byggande måste vi också förhindra eller begränsa de enorma skadorna på byggnader, som har stora ekonomiska kostnader. Därför behöver vi tydligare byggregler och krav på uppföljning av byggnadernas hållbarhet.

I dag utgår inte Boverkets byggregler från ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhet nämns i Plan- och bygglagen, men de skarpa krav som ställs i byggprocessen är inte tillräckliga för att säkerställa brandsäkra och långsiktigt hållbara byggnader.

Farlig felanvändning

Det finns också stora brister i kunskapen om byggmaterialens brandegenskaper bland de verksamma i byggbranschen. Möjligheten att byta ut föreskrivet material till ”liknande” är en alltför vag beskrivning, och därför svårt. Felaktig hantering av det ersättande materialet kan få ohyggliga konsekvenser, vilket är exakt vad som hände vid Grenfellkatastrofen. Byggmaterialindustrierna vill driva på en översyn av kontrollerna som görs i dag, utreda behoven och införa krav på att kontroller av bygget utförs av en oberoende tredje part, inte av entreprenören själv.

För ett mer hållbart, brandsäkert och därmed tryggare byggnadsbestånd behöver Kommittén för modernare byggregler i sina förslag och Boverket i sitt uppdrag därför göra följande: 

  1. Säkerställa att byggnader byggs och förvaltas hållbart. Kriterierna i Plan- och bygglagen för att få bygglov ska även innefatta en bedömning av byggnadens hållbarhet.
  2. Föreslå beslut om att brandsäkerhetsreglerna i Plan- och byggförordningen utformas för att minska byggnaders miljöpåverkan och förlänga livslängden. I byggprocessen är det avgörande att brandsäkerhetsreglerna styr mot att minimera materiella skador i händelse av brand.
  3. Föreslå beslut om att införa oberoende tredjepartskontroll av brandskydd i byggprocessen. Boverket bör ges i uppdrag att utforma regler för oberoende tredjepartskontroll av brandskydd som komplement till dagens egenkontroll för att höja brandsäkerheten. 

Först när dessa åtgärder genomförts finns förutsättningarna för ett säkert och långsiktigt hållbart byggnadsbestånd. Det kommer att behövas för att spara liv, samhällsekonomi och minska byggnadsbeståndets klimatpåverkan.

Byggmaterialindustriernas Brandutskott – Markus Peterson (Svensk Betong), Magnus Wallin (Kingspan), Mats Björs (Swedisol), Peter Johnson (Moelven Wood), Rickard Nilsson (Saint-Gobain) och Anneli Kouthoofd (Byggmaterialindustrierna)

 

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Viktor Ginner

Rom byggdes inte på ett träbjälklag

Idéerna kring klimatförbättrad betong har stor klimatpotential.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/rom-byggdes-inte-pa-ett-trabjalklag-29446

Byggsektorn måste aktivt verka för en biologisk mångfald

Biologisk mångfald kan betraktas som en livförsäkring för vår framtid.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggsektorn-maste-aktivt-verka-en-biologisk-mangfald-29442
Elin Bennewitz

När bygger vi hus med genteknik?

Elin Bennewitz spånar i gränslandet mellan byggteknik och genteknik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nar-bygger-vi-hus-med-genteknik-29420

Så maximerar du värdet och minimerar riskerna i projekt

"Vi bör räkna med ekonomiska koncekvenser."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-maximerar-du-vardet-och-minimerar-riskerna-i-projekt-29431

Öka klimatkraven och släpp in ungdomarna på bostadsmarknaden

Ge bättre lånevillkor till klimatsmarta bostäder.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/oka-klimatkraven-och-slapp-ungdomarna-pa-bostadsmarknaden-29378
Mattias de Frumerie

"Generativ design – del av evolutionen?"

Mattias de Frumerie: "Det här är en plats jag gillar."
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/generativ-design-del-av-evolutionen-29309
Anders Carlén

"Rostfritt. Svartjobb. Under bordet."

Anders Carlén om grannens - och branschens - skattefusk.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/rostfritt-svartjobb-under-bordet-29266

Experternas tips i coronatider: Tappa inte tempot i din rekryteringsprocess

Annons.
Nio experter ger sina bästa tips.
https://byggindustrin.se/sponsrat/fastighetsnytt/experternas-tips-i-coronatider-tappa-inte-tempot-i-din-rekryteringsprocess

"Modiga kommuner tar täten i stadsutveckling"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/modiga-kommuner-tar-taten-i-stadsutveckling-29297

"Regeringen måste ta in fler aktörer i bostadssamtalen"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/regeringen-maste-ta-fler-aktorer-i-bostadssamtalen-29283

"Inga byggbolag kan säga att de är klimatneutrala"

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/inga-byggbolag-kan-saga-att-de-ar-klimatneutrala-29264

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.