Meny

"En annan byggbransch är möjlig"

"En annan byggbransch är möjlig"

Det är för dyrt att bygga i Sverige och politiken ger oss inga lösningar. Kommuner och regioner kämpar med kostnadsökningar och viktiga samhällsinvesteringar kritiseras för att bli för dyra. Något är fel, men få gör något, skriver Erik Bengtsson, vd på Ramirent.

Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt. Forskning visar att en genomsnittlig byggnadsarbetare lägger 18 procent av sin arbetstid på värdeskapande arbete, medan så mycket som 33 procent av tiden är rent slöseri.

Det finns således stort utrymme för att arbeta med produktionsfrämjande åtgärder.

Föreställ dig att en förskolelärare eller en ekonom tvingas sitta och vänta på ett barn eller en faktura i ett antal timmar utan att kunna göra något annat. Hen kan inte vara med de andra barnen eller kontera andra fakturor under tiden. Det här skapar givetvis ineffektiva ställtider och skulle i de flesta branscher aldrig accepteras, men på ett bygge förekommer det hela tiden.

Ställtider skapar stress och frustration

För den enskilde medarbetaren leder ställtiderna inte sällan till stress och frustration som troligtvis bidrar till att man tappar motivationen, alternativt att man är lite extra mycket på hugget när det är dags att sätta igång igen. Oavsett vilket, ökar risken för misstag och olyckor.

Utöver det som byggs finns det på en byggarbetsplats många temporära delar som inte finns kvar när bygget är färdigt. Det rör sig om allt från byggbodar till lösningar för elektricitet – allt det som finns för att bygget ska kunna flyta på bra. Det går att likna vid en temporär fabrik och bör då också vara en effektiv produktionsapparat, men så är inte fallet.

Produktivitetsutvecklingen de senaste 25 åren har ökat i de flesta branscher, förutom när det kommer till hotell och restaurangbranschen samt byggbranschen.

En stor del av byggbranschens stillastående effektivitetsökning tros bero på den senfärdiga digitaliseringen av branschen.

Samtidigt satsas det stort på digitala lösningar just nu, både hos de stora byggherrarna och hos ett stort antal entreprenörer och startups. Dessvärre sker utvecklingen sällan integrerat. Vi på Ramirent har tagit fasta på detta och därför satsat på att utveckla system som är helt öppna eller designade för att alla aktörer på ett bygge ska kunna koppla upp sig mot verktyget.

Först då blir de effektiva. 

Som vi ser det krävs en rad åtgärder för att byggbranschen ska kunna öka effektiviteten och därigenom sänka kostnaderna, hålla tidsramarna och öka hållbarheten. 

Tre första steg bör vara:

  1. Anlita en etableringsentreprenör med totalt ansvar för hela den temporära fabriken.
  2. Främja digitaliseringen och kräv system som är designade för andra aktörer att koppla upp sig mot.
  3. Gör hållbarhets- och säkerhetsarbetet till en naturlig del i den tidiga planeringen.

En effektivare bransch är fullt möjlig. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköpings universitet, menar till exempel att smartare logistiklösningar kan reducera 80 procent av alla transporter inom byggindustrin. Det leder inte bara till mindre trafik, bättre miljö och minskade kostnader. Det leder även till färre olyckor. I vår egen verksamhet ser vi att en mer effektiv hantering av de temporära delarna av en byggarbetsplats kan minska slöseriet med tio procent och öka produktiviteten med tjugo procent. Det i sin tur leder till en ökad projektmarginal med upp till fem procent.

Vi är övertygade om att branschen är på rätt väg men det krävs att vi är fler som tar krafttag för att skapa verklig förändring.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

Omställningen börjar med bränslet

Annons.
Så kan bygg- och anläggningssektorn minska utsläppen av fossila bränslen redan nu.
https://byggindustrin.se/sponsrat/neste/omstallningen-borjar-med-branslet-28933

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903
Nomi Melin Lundgren

"För möss och belägringar"

Nomi Melin Lundgren skriver om stugor, cirkulär ekonomi och möss.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/moss-och-belagringar-28817
Viktor Ginner

Nedräkning mot krav på klimatdeklaration

"Ett viktigt steg i rätt riktning"
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/nedrakning-mot-krav-pa-klimatdeklaration-28888

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.