Meny

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

Januariavtalets överenskommelse om fri hyressättning i nyproduktionen är ett steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad. Det skriver Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet, som hoppas på att dödläget i bostadspolitiken nu hävs.

Bostadspolitiken har länge förlamats av särintressen. Trots att reformbehovet varit uppenbart har ingen kunnat bryta dödläget. Med Januariavtalet och de bostadspolitiska reformerna förankrade i riksdagen kan vi göra skillnad. Införandet av fri hyressättning i nyproduktion blir ett viktigt steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad.

Denna åtgärd är ingen mirakelkur som löser alla bostadsmarknadens problem. Fler åtgärder behövs. De som påstår att byggandet inte kommer öka markant med Januariavtalet har delvis rätt. Men jag vill med talesättet ”det bästa får inte bli det godas fiende”, varna dem som önskar stoppa ner ingredienserna i 73-punktersavtalet i ett bostadspolitiskt långkok. Vi har varit noga med att vara konkreta, både med vad vi ska åstadkomma, på vilket sätt och i vilken takt. Varje stavelse i de utredningsdirektiv som ska skrivas måste nu passera vårt nålsöga.

“Högre hyror ökade byggandet”

Det finns utfört arbete att falla tillbaka på, exempelvis lagförslaget om till- och frånval som nu genomförs. 2017 utreddes systemet med  presumtionshyror. Direktiven var snäva och förslag har enbart lagts om kosmetiska förändringar. Utredaren konstaterade dock att modellen bidragit till ökat byggande, eftersom den gav möjlighet att under begränsad tid ta ut en kostnadsbaserad hyra som är högre än bruksvärdeshyran. När presumtionstiden förlängdes till 15 år påverkades byggandet återigen positivt. Nu ser vi, trots byggsubventioner, en minskning.

Högre hyror ökade byggandet. Och det finns fog för påståendet att vi med presumtionshyror redan har hyror i nivå med en fiktiv marknadshyra. Sättet de beräknas på har dock brister. Eftersom hyran är baserad på kostnad och en teoretisk avkastningskalkyl riskerar de att göra hyrorna högre än de behövt vara om de satts med stöd av bostadens faktiska värde och attraktivitet. Modellen bidrar heller inte till att pressa kostnader då den kompenserar för ineffektivitet. Det är dessutom svårt att justera en presumtionshyra och det förutsätter alltid Hyresgästföreningens medgivande.

“Hyror kan bli lägre än i dag”

Vägen framåt är inte att lappa och laga presumtionshyrorna. Modellen ska fasas ut och ersättas med fri hyressättning i nyproduktion. Fastighetsägaren får därefter välja metod: Förhandla kollektivt som i dag, eller komma överens om en hyra direkt med de enskilda hyresgästerna. Det innebär att hyrorna i nya lägenheter redan från början kan bli lägre än i dag, eftersom det i förväg går att kalkylera och följa den tariff som reglerar framtida hyreshöjningar. Det blir möjligt att justera hyror så länge förändringarna är skäliga, accepteras av hyresgästen, eller avgörs i skiljedom.

Det vi vill åstadkomma är inget konstigt. Tvärtom är den modell vi haft i Sverige mycket ovanlig i ett europeiskt perspektiv. I Tyskland och Finland finns redan fri och marknadsbaserad hyressättning. I Norge, där ägandet dominerar, finns inspiration att hämta kring bosparande och andrahandsuthyrning. Det övergripande målet för Centerpartiet är att det på sikt – genom en bättre fungerande hyresmarknad – blir möjligt för alla att få tag i en bostad.

Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150