Meny

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

”Det bästa får inte bli det godas fiende”

Januariavtalets överenskommelse om fri hyressättning i nyproduktionen är ett steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad. Det skriver Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet, som hoppas på att dödläget i bostadspolitiken nu hävs.

Bostadspolitiken har länge förlamats av särintressen. Trots att reformbehovet varit uppenbart har ingen kunnat bryta dödläget. Med Januariavtalet och de bostadspolitiska reformerna förankrade i riksdagen kan vi göra skillnad. Införandet av fri hyressättning i nyproduktion blir ett viktigt steg mot en bättre fungerande bostadsmarknad.

Denna åtgärd är ingen mirakelkur som löser alla bostadsmarknadens problem. Fler åtgärder behövs. De som påstår att byggandet inte kommer öka markant med Januariavtalet har delvis rätt. Men jag vill med talesättet ”det bästa får inte bli det godas fiende”, varna dem som önskar stoppa ner ingredienserna i 73-punktersavtalet i ett bostadspolitiskt långkok. Vi har varit noga med att vara konkreta, både med vad vi ska åstadkomma, på vilket sätt och i vilken takt. Varje stavelse i de utredningsdirektiv som ska skrivas måste nu passera vårt nålsöga.

“Högre hyror ökade byggandet”

Det finns utfört arbete att falla tillbaka på, exempelvis lagförslaget om till- och frånval som nu genomförs. 2017 utreddes systemet med  presumtionshyror. Direktiven var snäva och förslag har enbart lagts om kosmetiska förändringar. Utredaren konstaterade dock att modellen bidragit till ökat byggande, eftersom den gav möjlighet att under begränsad tid ta ut en kostnadsbaserad hyra som är högre än bruksvärdeshyran. När presumtionstiden förlängdes till 15 år påverkades byggandet återigen positivt. Nu ser vi, trots byggsubventioner, en minskning.

Högre hyror ökade byggandet. Och det finns fog för påståendet att vi med presumtionshyror redan har hyror i nivå med en fiktiv marknadshyra. Sättet de beräknas på har dock brister. Eftersom hyran är baserad på kostnad och en teoretisk avkastningskalkyl riskerar de att göra hyrorna högre än de behövt vara om de satts med stöd av bostadens faktiska värde och attraktivitet. Modellen bidrar heller inte till att pressa kostnader då den kompenserar för ineffektivitet. Det är dessutom svårt att justera en presumtionshyra och det förutsätter alltid Hyresgästföreningens medgivande.

“Hyror kan bli lägre än i dag”

Vägen framåt är inte att lappa och laga presumtionshyrorna. Modellen ska fasas ut och ersättas med fri hyressättning i nyproduktion. Fastighetsägaren får därefter välja metod: Förhandla kollektivt som i dag, eller komma överens om en hyra direkt med de enskilda hyresgästerna. Det innebär att hyrorna i nya lägenheter redan från början kan bli lägre än i dag, eftersom det i förväg går att kalkylera och följa den tariff som reglerar framtida hyreshöjningar. Det blir möjligt att justera hyror så länge förändringarna är skäliga, accepteras av hyresgästen, eller avgörs i skiljedom.

Det vi vill åstadkomma är inget konstigt. Tvärtom är den modell vi haft i Sverige mycket ovanlig i ett europeiskt perspektiv. I Tyskland och Finland finns redan fri och marknadsbaserad hyressättning. I Norge, där ägandet dominerar, finns inspiration att hämta kring bosparande och andrahandsuthyrning. Det övergripande målet för Centerpartiet är att det på sikt – genom en bättre fungerande hyresmarknad – blir möjligt för alla att få tag i en bostad.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Johanna Åfreds

"Livet efter 2020"

"Ett skede med mycket kunskap och alldeles för lite aktivitet", skriver Johanna Åfreds.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/livet-efter-2020-29177

Arbetsmiljökedja – länkar som kan bli starkare!

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/arbetsmiljokedja-lankar-som-kan-bli-starkare-29168

Hållbart samhällsbyggande förutsätter ett proaktivt ledarskap

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/hallbart-samhallsbyggande-forutsatter-ett-proaktivt-ledarskap-29093
Viktor Ginner

På spår mot klimatneutrala storstäder

Senast Snåret handlar om stadsbyggnadskontoren i landets tre största städer.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/pa-spar-mot-klimatneutrala-storstader-29070

Samhället har inte råd att välja bort Well

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/samhallet-har-inte-rad-att-valja-bort-well-29033
Nima Assadi

Vår bransch kan lära mycket av Oakland A’s i baseball

Det är inte tekniken som håller utvecklingen tillbaka.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/var-bransch-kan-lara-mycket-av-oakland-i-baseball-29017

Nu blir Id06 bättre och mer säkert mot fusk

"Vi måste ha  nolltolerans mot fusk i byggbranschen."
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/nu-blir-id06-battre-och-mer-sakert-mot-fusk-29008

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189
Viktor Ginner

Fånga dagen med en livscykelanalys

Podcasten Snåret ger fem tips för att lyckas.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/fanga-dagen-med-en-livscykelanalys-28966

Vi har gått bakåt när det gäller brandskyddet

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/vi-har-gatt-bakat-nar-det-galler-brandskyddet-28944

En hög byggtakt kräver bättre brandskydd

debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-hog-byggtakt-kraver-battre-brandskydd-28903

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.