Meny

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

"Bostadsbyggandet måste hålla jämna steg med befolkningen"

Allt fler röster börjar höjas för att vi egentligen inte behöver bygga så många bostäder. Men om vi är måna om att ha en god levnadsstandard så måste vi bygga fler bostäder. Befolkningstillväxt, urbanisering och ett historiskt lågt bostadsbyggande gör nybyggnad nödvändig, skriver Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD).

Har vi verkligen bostadsbrist? Måste vi bygga så mycket mer?

Rösterna börjar höjas allt mer. De som ifrågasätter behovet av att bygga bostäder. Det varnas för ”en överdimensionerad byggsektor”. Företrädare för finansinspektionen och riksbanken talar om behovet av rörlighet och varnar för hushållens skuldsättning. Debattörer varnar för överutbud.

En fråga om fördelningspolitik

Bakom detta finns ett resonemang om att vi inte alls behöver bygga så mycket mer. Ökad rörlighet – läs marknadshyror, slopad reavinstskatt och höjd fastighetsskatt – skulle lösa problemet, påstås det. Argumentet är att vi har ungefär 0,5 bostad per invånare nu och så har vi haft det under lång tid.

Bostadsbrist är givetvis i grunden en ekonomisk välståndsfråga och en fråga om fördelningspolitik. Skulle en allvarlig lågkonjunktur drabba oss så skulle det få effekt på bostadskonsumtionen. Vi skulle tränga ihop oss, sälja fritidshuset eller extralägenheten, hyra ut övervåningen och krympa våra boendeytor.

Men om vi är måna om att vi ska ha en god levnadsstandard måste vi bygga många nya bostäder. Självklart måste också rörligheten främjas men enligt OECD så är rörligheten på bostadsmarknaden i Sverige ganska god och vår benägenhet att flytta styrs mest av förändringar i livssituationen. Förändringar av skatter påverkar i mindre utsträckning.

Skälet till att vi behöver bygga många nya bostäder är främst:

  • Demografin. Vi blir allt fler. Förra årsskiftet passerade vi 10 miljoner innevånare. År 2028 beräknas vi bli 11 miljoner.
  • Urbanisering. Vi bor allt fler i våra större städer. Där föds fler barn, dit flyttar våra ungdomar, dit flyttar våra invandrare. Och i motsvarande grad avfolkas områden där hus
  • Lågt historiskt byggande. Vi har byggt mycket mindre än nordiska grannländer, Tyskland och andra jämförbara länder – sedan början av 1990-talet. Oavsett om du mäter i form av nyproduktion per 1 000 invånare eller investeringar i bostäder som andel av BNP.

Det är alltså utifrån denna verklighetsbild Boverkets bostadsbyggnadsbehov tagits fram. De säger att vi borde bygga drygt 80 000 nya bostäder de närmaste åren för att sedan landa på drygt 65 000 årligen framöver. De bygger sina antaganden på SCB:s befolkningsframskrivningar och att vi fortsättningsvis konsumerar lika många bostäder per person som i dag.

Låga sociala ambitioner

Trots behovet så faller nu bostadsbyggandet kraftigt. Senast kom Svergies Byggindu- strier med en prognos som visar på 43 000 påbörjade bostäder under nästa år. Långt ifrån Boverkets behovsanalys. Problemet är att vi just nu stryper möjligheterna för hushållen att låna till en ny bostad. För att köpa en etta i Stockholms innerstad måste ett singelhushåll tjäna cirka 40 000 kronor i månaden för att klara bankernas och finansinspektionens krav på räntemarginaler och amorteringskrav.

Men än allvarligare är att ingen politik finns som hjälper alla de som inte har kapital att kunna komma in på bostadsmarknaden. Sverige är unikt i sina låga sociala ambitioner. Inget bosparande. Inga startlån. Urholkade bostadsbidrag. Och segdragna detaljplaneprocesser.

En ny regering har en del att ta tag i!

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150

"Riv muren!"

Byggnadsverk är också konstverk.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/riv-muren-28139