Meny

"Återbruk skapar lönsamhet"

"Återbruk skapar lönsamhet"

Både plånboken och klimatet tjänar på återbruk av byggmaterial. Men det gäller att arkitekten har med återbrukstanken redan på ritstadiet. Det skriver Per Olsson, Hållbarhetschef på LINK arkitektur.

10 miljoner ton avfall. Det är vad bygg- och anläggningssektorn genererar per år. Men det går att både spara pengar och minska utsläppen rejält om vi i branschen istället använder oss av återbrukat material. Det kräver att vi arkitekter tar utgångspunkt i materialet vi har att tillgå och även designar för att kunna demontera. För de företag som vågar hoppa på tåget nu väntar framtida konkurrensfördelar och ökad lönsamhet i den nya cirkulära ekonomin.

Bygg- och rivningsavfall är en av samhällets största avfallsströmmar och behovet av en cirkulär omställning inom byggsektorn är därför stor. Men för att åstadkomma en kontinuerlig cirkularitet av byggnadsmaterial krävs att återbrukstanken tas med redan på ritstadiet. 

Det finns idag redan en tradition av att återbruka såväl fast som lös inredning på kontor och i samhällsfastigheter. Vi på LINK arkitektur använde oss till exempel av återbrukad inredning i vårt Stockholmskontor när vi bytte lokaler 2015. Men den stora miljövinsten ligger framförallt i de större byggnadsprojekten. Vi behöver gå från att riva byggnader till att istället demontera dem och se materialet som en resurs.


Låt materialet inspirera designen

Det hela börjar egentligen i slutet av en byggnads liv. Nya samarbeten är viktiga för att lyckas med en cirkulär omställning och då spelar arkitekten en viktig roll i att identifiera potentialen i gammalt material. Istället för att designen får diktera valet av material, så får tillgången på återbrukat material inspirera designen. Denna omvända process kan kanske vid en första anblick upplevas som begränsande, men det finns flera exempel på hur man med återbrukat material skapat spännande arkitektur. Inte minst i Holland där en paviljong skapades i samband med den holländska designveckan 2017, helt i återvunnet och lånat material. Och i byggnaden Circl i Amsterdam fick 16 000 uttjänta jeans bli takisolering. 

Det är positivt att avfalls- och återbruksfrågan nu vinner mark i branschen. I Göteborg har Business Region Göteborg i samarbete med Chalmersfastigheter och IVL Svenska miljöinstitutet dragit i gång projektet ”Återbruk Väst” för att öka återbruket i bygg- och fastighetsbranschen. Sveriges byggindustrier har nyligen kommit med nya riktlinjer för byggavfall och ett nytt digitalt verktyg, framtaget av Centrum för cirkulärt byggande, visar minskad klimatbelastning jämfört med nyinköp av motsvarande produkter.

Spara både pengar och miljö

Men trots goda initiativ återstår många frågor att besvara. Vad säger lagen? Hur förhåller sig återbrukat material till dagens standarder? Hur säkerställer vi att materialet inte är kontaminerat? Hur får jag tag i större mängder? Och den kanske mest uppenbara: Vad vinner min kund på att använda återbrukat material? 

För till syvende och sist måste kunden se den kommersiella nyttan för att hoppa på tåget. 

Enligt Centrum för cirkulärt byggande kan man spara 1,3 miljarder kronor, 25 000 ton avfall och utsläpp av 43 000 ton koldioxid per år i Sverige genom att använda återbrukat material i samband med nybyggnad och renovering av kontorslokaler. En rejäl besparing med andra ord, både vad gäller pengar, avfall och minskade koldioxidutsläpp. Betänk då vad återbrukspotentialen för storskaliga byggprojekt torde bli! Inte minst med tanke på att man i dagsläget i stort sett bara återvinner metaller från byggnader.
 

Designa för demontering

Men tillbaka till designprocessen och arkitektens roll. Arkitekten behöver inte enbart fokusera på att öka mängden återbrukat material i ny- och ombyggnation. För att minska materialåtgång och användning av jungfruligt material generellt behöver också byggnader från början designas för demontering. Det kräver att vi arkitekter och byggingenjörer skaffar oss de kunskaper som behövs för att till fullo kunna tillvarata det byggnadsmaterial som idag förbränns eller går till deponi. Det skulle såväl branschen som jordklotet tjäna på. Och troligtvis resultera i mer kreativ arkitektur.

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

Spetsteknik som BIM kräver nya metoder, skriver debattörerna.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-kraver-mer-digitalisering-av-gamla-arbetssatt-28737

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756
Viktor Ginner

Snacka om digitalisering!

Viktigt att alla talar samma språk.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/snacka-om-digitalisering-28749

"Dags att syna BIM-bluffen"

"Det förväntade steget från CAD till bygginformationsmodellering segar betänkligt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-syna-bim-bluffen-28724

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

Mer behöver göras för att stoppa olyckor tycker Sveriges Byggindustrier.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/alla-ska-komma-hem-fran-vara-arbetsplatser-28718

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Billigt och hållbart.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/agande-och-hyrande-i-samma-hus-kan-ge-billigare-bostader-28717
Anders Carlén

Folkhemmets herrklubb

Anders Carlén om jäv och symbolvärde.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/folkhemmets-herrklubb-28675

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

"Alla ska känna sig välkomna till byggbranschen".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-bygger-vi-ett-hallbart-samhalle-i-varldsklass-28649

"En annan byggbransch är möjlig"

Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt, skriver Erik Bengtsson på Ramirent.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-annan-byggbransch-ar-mojlig-28648
Elin Bennewitz

"Ser du branschens kardborrar?"

Elin Bennewitz om potentialen i biomimetik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/ser-du-branschens-kardborrar-28645