Meny

"Är vi på väg in i oredans tid?"

"Är vi på väg in i oredans tid?"

Hur stora förhoppningar ska man våga ha på att en ny regering och nya bostadssamtal ska kunna lösa upp knutarna på bostadsmarknaden?. I en kommentar till valutgången och vad den kan tänkas få för betydelse för bostadspolitiken framöver ser Lennart Weiss stora risker för att sakfrågorna blir lidande.

"Efter valet.” Så har det hetat i branschen i ett a´ två år nu. Den allmänna föreställningen har varit att bara valet är över och en ny regering är på plats så kommer de avbrutna bostadssamtalen igång igen. Och med dem också de reformer som löser upp knutarna på bostadsmarknaden. Frågan är dock hur stora förhoppningar man ska ha om den saken?
För att kunna göra en bedömning måste först det parlamentariska läget redas ut. På valnatten menade flera politiska bedömare att det blev ett val där alla kände sig som vinnare. Sant är att S tillbakagång blev mindre än väntat. Att M, trots det största procentuella fallet av alla, behåller positionen som näst största parti. MP klarade livhanken med hjärtat i halsgropen. Och visst, såväl V, C som KD kan glädja sig åt hyggliga framryckningar. Till det kan SD med sin ökning med knappt fem procent utropa sig som valets vinnare.


Idel förlorare

Men frågan är om inte valet snarare löstes upp med idel förlorare. De röd-gröna har nu endast ett mandat mer än alliansen. Alliansen misslyckades med att bli största block. Hos SD, som räknat med ett resultat klart över 20 procent, anas en viss besvikelse. Framförallt resulterade valet i ett oklart parlamentariskt läge där det pågående mediala spelet runt talmannen och statsministerposten vittnar om en djup frustration inom de olika politiska lägren.
Tyvärr är det mycket som talar för att osäkerheten kommer att bestå. Kanske är vi rentav på väg in i den stora oredans tid. Med ett splittrat politiskt landskap fodras nya svar men att ändra det politiska grundmönstret med två politiska block eller att släppa in SD i värmen kräver minst sagt stor politisk självövervinnelse. På kort sikt är det osannolikt.

I detta landskap finns stor risk att sakfrågorna blir lidande. En bidragande orsak är att det går bra för Sverige. Tillväxten är god, den offentliga ekonomin i balans och arbetslösheten på väg nedåt. Alltså är det ingen större brådska att kavla upp ärmarna.
Med detta sagt, förr eller senare kommer vi att få en regering på plats och tids nog kommer säkert nya bostadspolitiska samtal igång igen. Frågan är bara hur stora förhoppningar man ska ha?

Anders Carlén

"Jakten på framgång och gamla flyttlådor"

Anders Carlén funderar på entreprenörskap och marknadsföring.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/jakten-pa-framgang-och-gamla-flyttlador-28247

"Klimatmålen kräver investering i elnätet"

Utformningen av elnätsregleringen sänker investeringarna i näten, varnar tre Liberaler.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/klimatmalen-kraver-investering-i-elnatet-28277

EU är viktigt för byggföretagen

EU måste fokusera på att riva hinder för den fria rörligheten.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/eu-ar-viktigt-byggforetagen-28270

"Byggbranschen kan påverka stor folksjukdom"

Johnny Kellner tycker att byggbranschen ska anpassa utemiljön efter pollenallergiker.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/byggbranschen-kan-paverka-stor-folksjukdom-28251
Anders Siljevall

"Har du hört den förut?"

Anders Siljevall om konjunkturens växlingar och högre makter.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/har-du-hort-den-forut-28248

"Kräv certifiering vid isolering för att klara miljömålen"

Fel att befintlig certifiering inte används.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/krav-certifiering-vid-isolering-att-klara-miljomalen-28236

"Lösningar finns – använd dem"

Det finns redan lösningar på branschens effektivitetsproblem.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/losningar-finns-anvand-dem-28205

PSP Stomkomplettering satsar på kvalitet och hållbarhet

Annons.
Kvalitet lönar sig. På nio år har PSP Stomkomplettering gått från tre till 100 anställda.
https://byggindustrin.se/sponsrat/psp-stomkomplettering/psp-stomkomplettering-satsar-pa-kvalitet-och-hallbarhet-28169

"Då skulle marknaden bli rättvis"

Jan Sjölund har svårt att förlika sig med Boverkets anvisningar.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/da-skulle-marknaden-bli-rattvis-28162

”Joint venture en nyckel för branschens utveckling”

"Byggsektorn i Sverige är i många aspekter dysfunktionell".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/joint-venture-en-nyckel-branschens-utveckling-28156
Erik Kalmaru

Friggebodar, Attefallare – vad kommer vi att minnas Per Bolund för?

Kanske blir det en Bo-lund?
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/friggebodar-attefallare-vad-kommer-vi-att-minnas-bolund-28150