Meny
  • Blandat är bra, skriver fastighetsprofessor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

"Ägande och hyrande i samma hus kan ge billigare bostäder"

Att blanda ägande och hyrande är ett sätt att producera bostäder som fler har råd med och som samtidigt skapar social hållbarhet. Det skriver professor Hans Lind och fastighetsutvecklaren Ulf Nyqvist.

Ska vi fortsätta säga att vi vill nyproducera bostäder som fler kan efterfråga måste vi våga göra nya saker och hitta sätt att dela de risker som de olika lösningarna innebär. 

Vi är många som påpekar behovet av nya bostäder, ägda eller hyrda som fler människor har råd att bo i. Allt fler pekar också på vikten av att vi bygger mer blandat; blandade upplåtelseformer, blandning av enfamiljshus och flerfamiljshus och blandning av enklare och mer lyxiga bostäder. Det är dock möjligt och önskvärt att gå ett steg längre och blanda olika upplåtelseformer direkt i samma hus. Vi menar att de kommunala- och pensionsägda bostadsföretagen bör vara föregångare och måste våga mer när det gäller att skapa mer blandade hus. Det finns nu modeller som de bör räkna med och fundera på. 


Tredimensionell fastighetsbildning
 

I nyproduktion kan man med tredimensionell fastighetsbildning göra så att delar av byggnaden är en bostadsrättförening/ägarlägenheter medan andra delar av byggnaden ägs av ett bostadsföretag som erbjuder hyresrätter. En samfällighetsförening sköter det gemensamma. En annan, också redan prövad modell är Delägarboende som blandar ägande och hyrande i ett hyreshus men inte kräver någon förening. Båda modellerna ger möjligheten att kombinera fördelarna med att ta in kapital både vid försäljning och över tid. Ett sätt att nyproducera bostäder som fler har råd med. 

För fem år sedan vågade Botkyrkabyggen pröva Delägarboende i sitt befintliga bestånd. Sedan dess har några av landets främsta jurister och rådgivare varit delaktiga i att visa att samägande är ett fungerande sätt att bryta boendesegregation, förbättra fastighetsekonomin och bryta trenden med att människor lämnar stora allmännyttiga områden när de får fler valmöjligheter. Delägarboende kan genomföras i såväl nyproduktion, våningspåbyggnad som i befintliga hus. De som hyr gör det på samma sätt som i alla hyresfastigheter. De som äger, äger sin lägenhet som en andel i fastigheten, tar ansvar för allt inre underhåll men betalar för förvaltningen av själva huset, som bostadsföretaget ansvarar för.


Dags att sluta prata billigt byggande

Det finns flera fördelar med att använda en blandningsmodell i nyproduktion eftersom det ger möjlighet att anpassa andelen ägande och hyrande utifrån hur marknaden ser ut när lägenheterna står färdiga. En del lägenheter säljs för att täcka in kapitalkostnader medan andra bostäder hyrs ut, samtliga bostäder betalar för förvaltningen av huset. Det kan vara dags att sluta prata om att bygga billigt och i stället göra något som faktiskt innebär ökad valfrihet, ökad social hållbarhet och ger efterfrågade bostäder.

BIM kräver mer än digitalisering av gamla arbetssätt

Spetsteknik som BIM kräver nya metoder, skriver debattörerna.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-kraver-mer-digitalisering-av-gamla-arbetssatt-28737

BIM är en process – inte ett statiskt verktyg

"Du ska se det som att BIM möjliggör nya arbetssätt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/bim-ar-en-process-inte-ett-statiskt-verktyg-28756
Viktor Ginner

Snacka om digitalisering!

Viktigt att alla talar samma språk.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/snacka-om-digitalisering-28749

"Dags att syna BIM-bluffen"

"Det förväntade steget från CAD till bygginformationsmodellering segar betänkligt".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/dags-att-syna-bim-bluffen-28724

"Alla ska komma hem från våra arbetsplatser"

Mer behöver göras för att stoppa olyckor tycker Sveriges Byggindustrier.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/alla-ska-komma-hem-fran-vara-arbetsplatser-28718
Anders Carlén

Folkhemmets herrklubb

Anders Carlén om jäv och symbolvärde.
ledare
https://byggindustrin.se/artikel/ledare/folkhemmets-herrklubb-28675

"Återbruk skapar lönsamhet"

Återbruk börjar i slutet av en byggnads liv.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/aterbruk-skapar-lonsamhet-28684

Nytt mobilt dörrlås ska revolutionera byggbranschen

Annons.
Säg hejdå till nycklar och koder som tappas bort eller hamnar i fel händer.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nytt-mobilt-dorrlas-ska-revolutionera-byggbranschen-28736

"Så bygger vi ett hållbart samhälle i världsklass"

"Alla ska känna sig välkomna till byggbranschen".
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/sa-bygger-vi-ett-hallbart-samhalle-i-varldsklass-28649

"En annan byggbransch är möjlig"

Resursnyttjandet på byggarbetsplatser är väldigt lågt, skriver Erik Bengtsson på Ramirent.
debatt
https://byggindustrin.se/artikel/debatt/en-annan-byggbransch-ar-mojlig-28648
Elin Bennewitz

"Ser du branschens kardborrar?"

Elin Bennewitz om potentialen i biomimetik.
kronika
https://byggindustrin.se/artikel/kronika/ser-du-branschens-kardborrar-28645