Meny

“Vi har en intensiv tid framför oss”

“Vi har en intensiv tid framför oss”

Hej Mårten Lindström, juryordförande för Årets Bygge!

Hur går arbetet?

– Vi har nyligen börjat sätta oss in i de 20 nominerade projekten och som alltid med att fundera på om vi kan vässa våra kriterier och vårt arbetssätt. Om några veckor har vi allt underlag för bedömningen och då har vi en ganska intensiv tid med inläsning och bedömningsmöten.
 

Vilka är det som ingår i juryn?

– Vi är en stor jury på åtta personer, alla representerande olika erfarenheter och olika delar av samhällsbyggnadssektorn: Lisa Daram, tidigare ansvarig för Arkus, Magnus Everitt, Installatörsföretagen, Tommy Lenberg, Byggherrarna, Thomas Lundgren, Svensk Byggtjänst, Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad, Staffan Åkerlund, tidigare chefredaktör Byggindustrin, Anders Carlén, chefredaktör Byggindustrin och Mårten Lindström, egen konsult.  

Vilka delar är det ni kikar på?

– Vi tar fasta på processen, det återspeglas också i att utmärkelsen heter Årets Bygge och inte Årets Byggnad. Vi tittar på hur väl genomfört projektet är genom att bedöma fem huvudkriteriter: samverkan, kvalitet/tid/budget, teknik/innovationer, hållbarhet och arbetsmiljö. Vi låter redaktörer göra djupintervjuer med ett antal av de viktigaste aktörerna i respektive projekt och gör våra bedömningar främst utifrån detta.


Hur skiljer sig nomineringarna åt nu jämfört med när ni startade 2012?

– Vi har hela tiden strävat efter bredd, olika typer av projekt samt nationell spridning – helt enkelt en spegling av allt bra som byggs. Byggindustrins redaktion står för urvalet och jag tycker nog att de har fått allt lättare att få in bra förslag på projekt att nominera. Det är en utmaning i sig att jämföra projekt av väldigt olika karaktär: bostäder, offentliga och kommersiella byggnader, anläggningsprojekt av olika slag, och dessutom såväl nybyggnad som ombyggnad. Men det är ju också den bredden som finns i samhällsbyggandet.

Tycker du att du ser någon trend bland de nominerade?

– Nej, det tror jag inte att jag kan säga. Möjligen återspeglas många kraftfulla satsningar på en bättre arbetsmiljö genom att vi får fler och fler konkreta exempel på hur man arbetar proaktivt med detta i projekten. Sedan några år har vi också avsaknad av allvarliga arbetsplatsolyckor som ett ovillkorligt krav för att över huvud taget projektet ska kunna bli nominerat.

Vinnaren utses på Årets Bygge-galan den 26 mars, är det smoking som gäller?

– Nej, vi har ingen särskild ”dress code” mer än att det är bra att komma hel och ren. Själv kommer jag nog traditionellt och lite tråkigt att komma i kostym, men det är kul att se att vi år från år får en mer blandad publik och man kan se skillnad på färgfoton jämfört med svarvitt. För några år sen var allt ganska jämngrått.

Mårten Lindström

Gör: Konsult i egna företaget More10 AB, med styrelseuppdrag och branschutvecklingsfrågor som huvudverksamhet

Bakgrund: Civilingenjör som mest arbetat i chefsroller i konsult- och byggföretag, senaste anställningen i NCC fram till 2007

Bor: Lägenhet på Kungsholmen i Stockholm. Lämnade villalivet för några år sen och gläds ofta åt att slippa klippa gräs och skotta snö.

Han blir ny vd på Byggvarubedömningen

”En långsiktig verksamhet som jobbar med hållbarhetsfrågor.”
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-blir-ny-vd-pa-byggvarubedomningen-28481

Stina Lindéns mest minnesvärda projekt

M3 Byggs projektledare listar fyra minnesvärda restaureringar.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stina-lindens-mest-minnesvarda-projekt-28349

NCC bygger hållbart bad i ny stadsdel

NCC delar erfarenheter mellan olika badhusprojekt.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ncc-bygger-hallbart-bad-i-ny-stadsdel-28479

TL Bygg uppför fler hyresrätter i Uppsala

Fortsätter att bygga åt moderbolaget Atrium Ljungberg i Gränby park i Uppsala.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tl-bygg-uppfor-fler-hyresratter-i-uppsala-28476

Skanska säljer ofärdig byggnad i Polen

Ingår i projektet Nowy Rynek. Ska byggas klart under året.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-saljer-ofardig-byggnad-i-polen-28477

Fasadgruppen expanderar efter uppköp

Köper Mellansvenska Fasad.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/fasadgruppen-expanderar-efter-uppkop-28475

Veteran på Lindbäcks går till Serneke

Han får i uppdrag att etablera Sernekes byggverksamhet i norra Sverige.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/veteran-pa-lindbacks-gar-till-serneke-28471

Nytt samarbete hjälper dig jämföra företagslån

Annons.
Nu finns det äntligen en smart tjänst som hjälper dig att jämföra företagslån - gratis.
https://byggindustrin.se/sponsrat/krea/nytt-samarbete-hjalper-dig-jamfora-foretagslan-28437

Sweco förvärvar del av NRC Group

Får ytterligare 320 experter inom järnvägsdesign i Sverige och Finland.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sweco-forvarvar-del-av-nrc-group-28470

Stoppa bygget – när folket gör uppror

Vi listar sju byggprojekt som väckt folkets ilska.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stoppa-bygget-nar-folket-gor-uppror-28365

Så ska nya investeringsstödet se ut

Differentiering ska gynna unga och utsatta.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sa-ska-nya-investeringsstodet-se-ut-28463