Meny

Studenternas hus – en hållbar framgång

Studenternas hus – en hållbar framgång

Studenthuset på Campus Valla i Linköping har haft en tajt budget och ambitiösa klimatmål. Trots detta har projektet varit smidigt över förväntan. Förklaringen ligger i det goda samarbetet mellan universitetet, Akademiska Hus och Peab.

Den tornar upp sig som en röd koloss på Linköpings universitets campusområde. Studenthuset sticker ut när det gäller såväl form och färg som storlek. Byggnaden rymmer universitetets bibliotek, men även restaurang, studieplatser och arbetsplatser för de som arbetar med servicefunktioner som studenthälsa och studievägledning. Kort och gott en ny samlingsplats för studenterna på campus.

Campus Vallas nya profilbyggnad rymmer allt från bibliotek och studieplatser till restauranger.
Foto: Anders Siljevall

Behovet av nya och bättre lokaler hade diskuterats under en längre tid på Linköpings universitet. Studenterna tyckte att det saknades studieplatser och man ville också samla universitetsförvaltningen som var utspridd på flera olika platser.

– När även biblioteket började titta på nya lösningar fattades beslutet att ta ett samlat grepp, säger Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt.

2013 landade universitetet i att demontera byggnaden Origo och uppföra ett nytt sjuvåningshus på platsen och 2015 kom beslutet om genomförande av projektet.

– Det stod tidigt klart att vi skulle bygga för våra studenter. Deras medverkan har också satt stor prägel på projektet, säger Karolina Ganhammar.

Studenthuset är sju våningar högt.
Foto: Anders Siljevall

Från start har hållbarhet varit en viktig faktor i projektet. Universitetet ville ha en byggnad certifierad med Miljöbyggnad guld, en utmaning för byggherren och fastighetsägaren Akademiska Hus som har silvermärkning som standard. Bland annat är taket klätt med solceller som täcker en stor del av byggnadens energibehov och fasaden är byggd på ett sätt som släpper in mycket ljus utan att själva värmen tränger igenom. I väggarna sitter också fuktsensorer från Invisense, tidigare porträtterade i Byggindustrin, som upptäcker fuktproblem i god tid.

– Det är positivt att universitetet ställer ambitiösa krav, säger Anders Berg, projektchef på Akademiska Hus.

Anders Berg, projektchef, Akademiska hus, Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt, Linköpings universitet, och Lars Broberg , platschef, Peab.
Foto: Anders Siljevall

Att demontera Origo, ett hus från 1993, var kontroversiellt. Men nedmonteringen gjordes varsamt för att så mycket som möjligt skulle kunna återbrukas. I det nya Studenthuset, där totalt 40 procent av inredningen är återanvänd, har många av de gamla möblerna från Origo hamnat.

Peab kom in i projektet 2016. Platschefen Lars Broberg berättar att det har varit en stor fördel att de som entreprenör kom in relativt tidigt i projekteringsskedet och kunde till exempel vara med och ta fram en ny fasadlösning och ett nytt val av golv.

– Vi kunde hitta tekniska lösningar tillsammans, vilket har minskat kostnaderna och förbättrat framdriften av projektet, säger Lars Broberg.


Studenthuset rymmer mycket återbrukade möbler.
Foto: Anders Siljevall

 

De ekonomiska målen har varit tuffa. Produktionskostnaden fick inte överskrida 20 000 kronor per kvadratmeter i kostnadsnivå 2014 – något som Peab och Akademiska Hus har lyckats hålla.

– Byggnaden är indelad i olika kvalitetsklasser. Vi har satsat mest där det är som viktigast, medan vi till exempel låtit trapphusen vara helt bara, säger Anders Berg.

Allt ”extra” i Studenthuset har också en funktion. Ett exempel återfinns på entréplanet, där ett tungt draperi kan användas som rumsavskiljning till en föreläsningsdel.

– Draperiet är också en textil skulptur av konstnären Mette Winckelmann och är ett bidrag från Statens konstråd, säger Karolina Ganhammar.

Konstverket "Rörelse" av Mette Winckelman är också en rumsavskiljare
Foto: Anders Siljevall

Anders Berg på Akademiska Hus betonar det goda samarbetet mellan parterna. 

– Vi har en hel del innovativa lösningar, men det som verkligen sticker ut är processen. I valet av entreprenör var 45 procent av utvärderingskriterierna  organisation. Detta har Peabs organisation verkligen levt upp till, säger han.

Lars Broberg, platschef på Peab, håller med om det goda samarbetet.

– Det har varit full öppenhet och ingen part har varit rädd att ta upp något även om det inte skulle gagna det egna företaget, säger han.

Att alla parter är nöjda med projektet är tydligt. Peab har delat ut pris till Akademiska Hus för ett särskilt gott samarbete och projektchefen Anders Berg har fått ta emot Linköpings universitets förtjänstmedalj för sin roll i projektet. Även studenterna är nöjda.

– Det har blivit en naturlig samlingsplats på campus, en profilbyggnad men inte ”för flådig för att användas”. Studenterna känner att det är deras eget hus, säger Karolina Ganhammar.

Hej! Om du är medlem i Sveriges Byggindustrier behöver du förnya din prenumeration vilket du enkelt gör här och därefter kan du fortsätta att läsa alla artiklar.

Kort om Studenthuset

Byggherre:  Akademiska Hus

Byggentreprenör: Peab Sverige

Hyresgäst: Linköpings Universitet

Byggledare/Byggplatsuppföljare: Akademiska Hus

Projektledning: Peab

Installationsbyggledare: Torpheimer System

Projekteringsledare: Thomas Carlsson, WSP Management

Konstruktör:  Cowi

Arkitekt:  White

Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen

VS-konsult: Sweco Systems

El-konsult: Ramboll

Ventilationskonsult: Sweco Systems

VS-entreprenör: Sandbäckens Rör

Ventilationsentreprenör: Torpheimer System

Elentreprenör: Torpheimer System

Stomentreprenör: UPB

Markentreprenör: Peab Anläggning

Entreprenadform: Generalentreprenad i samverkan

Ersättningsform: Löpande räkning med fast arvode

Entreprenadkostnad exklusive moms: 378 miljoner kronor

Totalkostnad: 460 miljoner kronor

Årets Bygge i korthet

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på de bäst genomförda projekten som branschen presterar.

Segraren utses av en expertjury.

Här kan du läsa mer om Årets Bygge 2020.

Löfven och byggbransch i fem timmar långt möte

Regeringen vill ha hjälp att vända utvecklingen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lofven-och-byggbransch-i-fem-timmar-langt-mote-29245

Lennart Weiss om bostadssamtalen

"Nu måste ord följas av handling".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/lennart-weiss-om-bostadssamtalen-29244

Nya vd:n på ÅWL rekryterad från Tengbom

"Vår bransch står inför stora utmaningar".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nya-vdn-pa-awl-rekryterad-fran-tengbom-29240

Sizes ska öka – tar in ny produktchef

"Sizes står inför en häftig uppskalning".
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sizes-ska-oka-tar-ny-produktchef-29238

Han är ny CFO på SSM

SSM har hittat sin nya CFO i koncernledamoten Ola Persson.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/han-ar-ny-cfo-pa-ssm-29239

Byggarnas önskelista till regeringen

Så vill branschen ha den forskningspolitiska propositionen.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggarnas-onskelista-till-regeringen-29175

Tre pristippade innovationer

Nya kandidater till Nordbyggs Guldmedalj.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tre-pristippade-innovationer-29237

Nu digitaliseras byggbranschen: Därför är smarta lås framtiden

Annons.
Infobrics nya smartlås röjer undan alla problem med nyckelhantering på ett bygge.
https://byggindustrin.se/sponsrat/infobric/nu-digitaliseras-byggbranschen-darfor-ar-smarta-las-framtiden-29189

Världsomseglare tar plats i byggstyrelse

Ska vässa varumärket.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/varldsomseglare-tar-plats-i-byggstyrelse-29233

Är Rot lika olönsamt som Rut?

Riksrevisionen ifrågasätter Rut-avdraget.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/ar-rot-lika-olonsamt-som-rut-29232

Kasper Salin – här är de nominerade

Fyra byggnader kan få det prestigefyllda priset.
Nyhet
https://byggindustrin.se/artikel/nyhet/kasper-salin-har-ar-de-nominerade-29228

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.