Meny
13 maj 2020

Marktilldelning – så lyckas du

Denna utbildning handlar om hur marktilldelning går till hos kommunerna och hur du kan öka möjligheterna att få den mark som ni vill ha. Du får fördjupad kunskap i och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar, vilka som är kommunernas viktigaste utmaningar och hur du kan möta dessa i ditt ackvisionsarbete och sticka ut från mängden i ert erbjudande.
Genom både planmonopol och i många fall stort markägande har kommunen mycket att säga till om i stadsutvecklingen. Markanvisningar är ett av de verktyg som kommunerna använder för att styra stadens utveckling och säkerställa att det som byggs ger rätt effekt. Konkurrensen om mark är hård i attraktiva lägen och kommunen blir ständigt uppvaktad av aktörer som är intresserade av att bygga. Det är en svårnavigerad terräng och det satsas stora pengar på att fånga kommunernas intresse genom väl bearbetade visionsbilder men även i internt fokus i företagen. Vissa lyckas och vissa inte. I denna heldagsutbildning utgår vi från kommunernas perspektiv för att du ska nå fram och få bättre effekt i ert ackvisitionsarbete.
 

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
– Markanvisning: vad det är och vad det innebär
– Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
– Vad som avgör vem eller vilka som får marken
– Framgångsfaktorer vid marktilldelning och hur du kan optimera era möjligheter
– Kommunernas situation och utmaningar och vilka som är deras viktigaste frågor

Utöver punkterna ovan kommer du som deltagare att få genomföra ett verkligt case för ansökan om direktanvisning.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
– Fastighetutvecklare
– Projektutvecklare
– Affärsutvecklare
– VD

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Syftet är att utbildningen ska ge ökad kunskap och förståelse för de olika processer som leder fram till att fastighetsutvecklare får tillgång till mark via kommunala markanvisningar. Efter att ha gått igenom utbildningen ska du ha en fördjupad förståelse för marktilldelning, kommunernas situation och hur du kan möta detta i ditt ackvisionsarbete.
 

Anmäl dig här 

PROGRAM

09.00 Välkomnande och introduktion
– Introduktion till utbildningen och mål med dagen.
– Incheckning.
– Så fungerar marktilldelning.

09.30 Kommunernas arbetssätt och tilldelningsmetoder
– Kommunernas olika strategier vid marktilldelning.
– Kommunernas tilldelningsmetoder i praktiken.

10.15 Kaffe

10.30 Framgångsfaktorer vid markanvisning
– Vem får marken?
– Kommunernas situation idag – vilka är knäckfrågorna?
– Framgångsfaktorer vid markanvisning.

11.30 Stadsutvecklingserbjudande och pitch
– Att formulera ett samlat erbjudande till kommunen på kort och lång sikt.
– Hur sticker du ut från mängden?

12.00 Lunch

13.00 Case: Ansökning om direktanvisning
– Case-övning i mindre grupper, framtagande av markanvisningsansökan i Stockholms stad.

14.45 Kaffe

15.00 Presentation av case och stadsutvecklingserbjudande
– Redovisning av markanvisningsförslagen för Gunnar Jensen, Avdelningschef för projektutveckling, Stockholms stad.

16.00-16.30 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut
 

 

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.