Meny
23 april 2020

Hållbarhet för bygg- och fastighetsbolag – prioritera åtgärder, följa upp och kommunicera

Denna utbildning handlar om hur aktörer i bygg- och fastighetsbranschen kan arbeta metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågor för att möta de snabbt växande kraven från slutkunder, investerare och andra intressenter. Du får både kunskap om branschens viktigaste utmaningar och praktiska verktyg för att välja ut de viktigaste frågorna för ditt företag, hur du sätter upp mål, samt hur du följer upp, rapporterar och kommunicerar hållbarhetsarbetet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:
De viktigaste miljömässiga och sociala hållbarhetsaspekterna inom bygg- och fastighetssektorn

Hur du kan arbeta med frågor som klimat, material, avfallshantering, trygghet och mångfald

 • Hur du gör intressentdialoger och väsentlighetsanalyser för att prioritera vilka som är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för slutkunder, investerare och andra intressenter

 • Metoder för att prioritera vad som är viktigt för ditt företag

 • Hur du sätter upp tydliga mål

 • Hur du följer upp hållbarhetsarbetet

 • Hur du kommunicerar och rapporterar externt och internt

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få fördjupade kunskaper i de hållbarhetsutmaningar som är viktigast för bygg- och fastighetsbranschen och kunna identifiera vilka hållbarhetsfrågor din organisation bör arbeta med för att göra skillnad och möta förväntningar från olika intressenter.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som ansvarar för och/eller arbetar med hållbarhet i sin organisation inom bygg- och fastighetsbranschen, till exempel:

 • Miljö- och hållbarhetschefer, -samordnare eller liknande

 • KMA-ansvariga, -samordnare

 • Projektchefer, -ledare

 • Företagsledning

 

Anmäl dig här
 

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till dagen: syfte och agenda

09.15 Hur bygg- och fastighetsaktörer kan arbeta med de största klimat- och miljömässiga utmaningarna

 • Genomgång av vilka utmaningar som är viktigast just nu, läget i branschen och exempel på företag som gör stor skillnad inom bland annat:
 • Klimatutsläpp
 • Materialval
 • Avfallshantering

10.30 Kaffe

10.45 Hur bygg- och fastighetsaktörer kan arbeta med de största och viktigaste sociala utmaningarna

 • Genomgång av vilka utmaningar som är viktigast just nu, läget i branschen och exempel på företag som gör stor skillnad inom bland annat:
 • Trygghet
 • Korruption
 • Mångfald

12.00 Lunch

13.00 Verktygslåda 1: Så fokuserar du på det viktigaste för just ditt företag

 • Intressentdialog: Lyssna på företagets intressenter
 • Väsentlighetsanalys: Hjälp ledningen att prioritera

14.15 Verktygslåda 2: Så sätter du upp mål och följer upp resultatet

 • Sätta mål: Vad är viktigt att tänka på?
 • Genomförande: Vanliga stötestenar och hur man hanterar dem
 • Uppföljning: Nyckeltal, datainsamling och rapportering

15.30 Kaffe

15.45 Workshop: Nå nästa nivå

 • Vad ska du göra för att ta ditt företags hållbarhetsarbete till nästa nivå? Deltagarna får möjlighet att reflektera kring vad de lärt sig under dagen i förhållande till sin egen verksamhet

16.30-17.00 Sammanfattning och avslutning

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.