Meny
29-30 september 2020

Byggprojektledning i produktion – så lyckas du

Denna tvådagarsutbildning syftar till att ge dig som arbetar med, eller är på väg att börja arbeta med byggprojektledning, kunskap, inspiration och verktyg för att stärka dig i din roll och ditt arbete. Vi går igenom hela byggprocessen, med fokus på produktionsskedet och din roll, ditt ansvar och hur du framgångsrikt hanterar utmaningar, kommunicerar effektivt och samordnar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM: 
– Byggprocessen med fokus på produktionsskedet
– Rollen och ansvaret som projektledare
– Projektmetodik och hur du arbetar i projektform och samordnar under arbetsgång
– Hur du delar in arbetet i hanterbara delar och hur man kopplar dessa delar till en tidsplan
– Samordning av hantverksgrupper inför olika arbetsmoment
– Hur du kommunicerar effektivt med olika intressenter i ett projekt
– Hur du skapar effektiva mötesplaner och möten
– Hur du identifierar och hanterar risker i projekt
– Ekonomistyrning: nyckeltal för kostnader och hur du upprättar budgetar och slutkostnadsprognoser, samt hanterar kostnadsförändringar i projektet
– Hur du kan arbeta med visuell planering
– Ledarskapets betydelse för ett projekt och hur du leder aktivt

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller kommer att arbeta med projektledning i byggbranschen med nära anknytning till produktion. 

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du ska få kunskaper i och stärka din roll i projektledning med fokus på produktionsgenomförande ur projektledarens perspektiv, för att få ökad kunskap i hur man aktivt styr projekt och implementerar verktyg som underlättar arbetet. 

Anmäl dig här

 

Program

DAG 1

09.00 Introduktion till kursen

09.15 Projektmetodik och samordning
– Vad som särskiljer byggprojekt från övriga projekt samt hur du arbetar i projektform
– Hur och med vilka du samordnar under arbetets gång.

09.45 Intressenter och kommunikation
– Vilka som är intressenter i respektive projekt genom att göra en intressentanalys, samt hur du lägger upp en plan för att kommunicera med dem på bästa sätt

10.15 Fika

10.30 Gruppövning: Intressentanalys
– Utifrån ett fiktivt projekt upprättar vi en intressentanalys och en kommunikationsplan.

11.00 Work Breakdown Structure och tidplanering
– Hur du delar in arbetet i hanterbara delar och hur man kopplar dessa delar till en tidplan

12.00 Lunch

13.00 Riskhantering 
– Hur du identifierar och hanterar risker i projekt
– Gruppövning: Så gör du en riskanalys

14.00 Kvalitetsstyrning
– Vilka verktyg som finns för att styra kvaliteten i våra projekt samt hur du arbetar med dem praktiskt

14.30 Fika

15.00 Arbetsmiljö
– Vilka lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet samt vilken inverkan de har på projekt

15.30 Fuktsäkerhet
– Vilken av att säkerställa kvaliteten i byggprojekt med avseende på fuktsäkerhet

16.00 Produktionssamordning
– Vilka delar av byggprojektet som har behov av samordning och vad samordningen syftar till.
– Samordning av hantverksgrupper inför olika arbetsmoment, samt hur du arbetar med detta kontinuerligt
– Hur visuell planering fungerar samt övning i att använda det i produktionssamordningen
 

16.45 Wrap-up – Sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund
 
 DAG 2

09.00 Reflektioner från dag 1

09.30 Produktionssamordning del 2 
– Gruppövning visuell planering

10.00 Mötesmetodik
– Hur du skapar effektiva mötesplaner och möten

10.30 Fika

10.45 Gruppövning: Produktionssamordning

11.30 Ekonomistyrning inklusive gruppövning ekonomistyrning
– Nyckeltal för kostnader i byggprojekt och hur du upprättar budgetar och slutkostnadsprognoser samt hanterar kostnadsförändringar i projektet

12.30 Lunch

13.30 Projektavslut
– Hur du förbereder dig inför ett avslut och vad som är viktigt att tänka på

14.45 Fika

15.00 Ledarskap
– Ledarskapets inverkan på ett projekt och du agerar för att leda aktivt

15.45 Erfarenhetsåterföring
– Hur du fångar upp erfarenheter och tar med dem i nästa projekt

17.00 Kursen avslutas

  

Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Läs mer här om hur vi hanterar personuppgifter och cookies. Här hittar du mer information om GDPR.