Meny
 • Peab toppar listan över de 50 största byggföretagen för sjunde året.
  Foto: Johanna Åfreds

Peab är det största byggföretaget

Peab är det största byggföretaget

De tre största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige, Peab, Skanska och NCC, står tillsammans för 58 procent av de 50 största bygg- och anläggningsföretagens omsättning. Tillsammans omsatte de drygt 100 miljarder kronor förra året.

Peab toppar listan över de 50 största byggföretagen för sjunde året. Allt sedan 1997, då Siab fusionerades med NCC, har Peab, Skanska och NCC varit ohotade i toppen av listan.

Bland de 10 största bolagen är det ganska oförändrat jämfört med tidigare år. På fjärde plats ligger alltjämt börsnoterade JM och därefter kommer Veidekke, som har avancerat en placering sedan 2014. Det enda nya bolaget bland de tio största är Serneke Group, som har stigit fyra placeringar sedan 2014 och nu är det åttonde största bolaget i Sverige.

Det enda bolag som har fallit ur tio i topp-listan är Lemminkäinen som har gjort ett kraftigt fall från plats nio till plats 27. Det beror på att bolaget har sålt Rekab Entreprenad. Även Strabag fortsätter att backa. 2013 låg bolaget på plats 8, men två år senare ligger bolaget på plats 21.

– Det man kan ana utifrån den här listan är att många av de pågående större infraprojekten i Sverige börjar bli klara och att de kommande större projekten inte riktigt har kommit igång än. De stora utländska infrabyggarna tappar i position, medan företag på bostadssidan flyttar fram sina, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.

Läs mer: ”Byggavtalet är kostsamt och tidskrävande”.

Bland det 30 största byggbolagen i Sverige är det tre som har ökat sin omsättning mer än 50 procent: Derome hus (+98 procent), Serneke Group (+73 procent) och Besqab (+66 procent). Förklaringen till deras omsättningsökning är den goda bostadsmarknaden.

Peter Mossbrant, vd på Derome hus, ger flera förklaringar, vid sidan av den gynnsamma konjunkturen, till att bolaget har vuxit så mycket de sista åren.

– För ett par år sedan var det inget tryck i husverksamheten, men det har vi lyckats få igång, samtidigt som vi har ökat på exploateringssidan. Vi har gjort ett antal strategiska förändringar som har gjort att vi har fått ordning på alla våra delar och som gjort att helheten fallit på plats. När varje del växer så blir det en ganska stor effekt, säger Peter Mossbrant.

Särskilt nöjd är Peter Mossbrant med att bolaget har fått lönsamheten att växa i takt med att omsättningen har ökat.

Serneke har ett uttalat mål att växa till att bli en av de största spelarna i byggbranschen med sikte på en introduktion på Stockholmsbörsen kanske redan i år. Bolaget har vuxit organiskt i västra och södra Sverige där man har en stor kapacitet att ta sig an nya uppdrag. I Stockholm och Mälardalen etablerade bolaget sig 2014 i första hand genom förvärv.

Är det en medveten strategi att växa som har gjort att ni nu är bland de tio största byggbolagen i Sverige?
– Sedan jag startade Serneke 2002 har målet varit att växa och vara bland de största spelarna i vår bransch. Målen om att ha en försäljning om 1 respektive 3 miljarder kronor har vi nått enligt plan. Nu har vi satt målet att nå 10 miljarder kronor i slutet av år 2020, säger Ola Serneke.

Målet är att bli så stora att de attraherar de bästa medarbetarna och kunderna och kunna bygga komplexa projekt samtidigt, exempelvis Karlastaden med Karlatornet Göteborg.

Mätt i löpande priser ökade nettoomsättningen för de 50 största byggbolagen med 11,6 miljarder kronor mellan 2014 och 2015. Företagen på tio i topp-listan ökade sin omsättning med 8,2 miljarder kronor vilket får ses som en medelmåttig ökning sett till det gynnsamma konjunkturläget.

Totalt var omsättningen bland de företag i byggbranschen som omfattas av Byggavtalet 328 miljarder kronor 2014. 2015 års siffor kommer först i december 2016.

De största bygg- och anläggningsföretagen

Landets 30 största bygg- och anläggningsföretag (sett till nettoomsättning i Sverige).

 1. Peab
 2. Skanska
 3. NCC
 4. JM
 5. Veidekke Sverige
 6. Svevia
 7. Infranord
 8. Serneke Group
 9. Strukton Rail
 10. Erlandsson Bygg
 11. Wäst-Bygg Gruppen
 12. Ikano
 13. MVB
 14. HSB Produktion
 15. Infratek Sverige
 16. Sveab Anläggning
 17. Besqab
 18. John Svensson Byggnadsfirma
 19. Tuve Bygg
 20. Åhlin & Ekeroth Byggnads
 21. Zengun
 22. Strabag Sverige
 23. Bygg Partner i Dalarna
 24. Byggmästar'n i Skåne
 25. Thage i Skåne
 26. Derome Hus
 27. Rekab Entreprenad
 28. Lemminkäinen
 29. Einar Mattsson Byggnads
 30. Sh Bygg Sten och Anläggning
Texten har ändrats

I en tidigare version av den här texten stod det att de tre största bygg- och anläggningsföretagen Peab, Skanska och NCC, tillsammans står för 58 procent av byggmarknaden. Det är fel, de står för 58 procent av de 50 största bygg- och anläggningsföretagens omsättning, inte av hela byggmarknaden. Totalt omsatte bygg- och anläggningsföretagen och 328 miljarder kronor 2014, enligt SCB:s indelningar. 2015 års siffor kommer först i december 2016. Det innebär att de tre största företagen står för cirka 30 procent av omsättningen bland bygg- och anläggningsföretagen. I förhållande till den totala byggindustrins omsättning på drygt 500 miljarder, där även till exempel installationsföretag ingår, svarar de fyra största byggföretagen Peab, Skanska, NCC och JM för omkring en femtedel. 

Den 27 september har Sveriges Byggindustrier även reviderat sin lista över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen i branschen. Ett nytt bolag har tillkommit på plats 21, Zengun AB. Det företag som då ramlade ur 30-listan blev In3prenör Aktiebolag.

Målkonflikter i vägen för grönare trafik

Stat och kommun har svårt att samarbeta om miljöanpassning av vägtrafiken.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/malkonflikter-i-vagen-gronare-trafik-25314

Hon ska snabba på bostadsbyggandet

Nooshi Dadgostar, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, blir regeringens utredare.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hon-ska-snabba-pa-bostadsbyggandet-25317

Skanska säljer kontorsbyggnad i Prag

Värdet cirka 480 miljoner kronor.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-saljer-kontorsbyggnad-i-prag-25315

Stor miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn

Står för mellan 4 och 30 procent av miljöpåverkan i Sverige inom olika områden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/stor-miljopaverkan-fran-bygg-och-fastighetssektorn-25311
Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens andre vice ordförande, kommunalråden Jeanette Wäppling och Lars Alriksson på rundtur i Gällivare med arkitekten Michael Green.

Gällivare anlitar känd arkitekt

Michael Green har en förkärlek till trä.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/gallivare-anlitar-kand-arkitekt-25313
Viktor Broberg, vd på Buildsafe, och Jones Ali, projektingenjör på Zengun, diskuterar säkerhetsaspekter under en skyddsrond på Fabeges byggprojekt Pelaren i Söderstaden i Stockholm.

Säkrare bygge med digital avvikelse-rapportering

Mobilapp underlättar skyddsronden.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/sakrare-bygge-med-digital-avvikelse-rapportering-25262

Brist på arbetskraft bromsar tillväxt inom bygg

Fler husbyggare har svårt att hitta rätt kompetens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/brist-pa-arbetskraft-bromsar-tillvaxt-inom-bygg-25309

Dubbelt så dyrt med bostadsplaner i Göteborg

Effektiviteten är högre på stadskontoren i Stockholm och Malmö.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/dubbelt-sa-dyrt-med-bostadsplaner-i-goteborg-25307

Skanska bygger vårdboende i Ängelholm

Ett hundratal bostäder också planerade.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-vardboende-i-angelholm-25305

Arbetsgivare inom bygg överlever inte utan fusk

Stor studie om osund konkurrens.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/arbetsgivare-inom-bygg-overlever-inte-utan-fusk-25300