Meny
Sponsrat innehåll från Strängbetong

Bygg miljösmarta smålägenheter


 

Konceptet Strängbetong Studios är utvecklat med ambition att stötta byggentreprenörer som vill bygga små bostäder med hög kvalitet, låg miljöbelastning och hög prefabgrad – utan att göra avkall på unicitet och trivsel. 

Henrik Vinell är affärsutvecklare på Strängbetong och en av eldsjälarna bakom det nya konceptet. Han beskriver vilka frågeställningar som var avgörande under utvecklingsfasen.
– Vi har hela tiden haft entreprenörerna, de boende och flödet på byggplatsen på näthinnan. En återkommande fråga var: Hur kan vi öka trivseln för de boende? Hur kan vi utveckla lösningar där det går snabbare än idag att koppla in vatten, el och avlopp? Och inte minst, hur kan vi minska miljöbelastningen under hela byggprocessen samtidigt som vi väljer bostäder med en livslängd på flera mansåldrar.

Stomkoncept för loftgång och korridor
Resultatet blev ett stomkoncept för smålägenheter i första hand. Konceptet finns i två utföranden, ett loftgångshus och ett korridorhus. Båda kan byggas upp till åtta våningar och varieras för att skapa dynamik och önskade husvolymer.
Frågorna under utvecklingsfasen ledde till en helprefablösning med håldäck och bärande fasader. Håldäck är en materialsnål produkt , där håldäcken också kan utföras med TermoDeck som ger effektiv distribution av värme, kyla och friskluft

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp
Med genomtänkta materialval och konstruktionslösningar har koldioxidutsläppen på stommen minskat med drygt 30 procent. Minskningen blir 38 procent för den som väljer någon av Strängbetongs koldioxidreducerade betonger.
– Betong är ett i många avseenden förträffligt byggmaterial, men cement tillverkning medför stora koldioxid utsläpp. Som entreprenör i betongbranschen kan vi ur hållbarhetssynpunkt göra två saker, bygga materialsnålare och se till att den betong vi använder är mer hållbar.

Det är ofta stort fokus på utsläppen från själva betongen. Vi vill med Studios konceptet visa det som egentligen borde vara självklart, effekten av att bygga materialsnålt, säger Henrik Vinell.

Inga pågjutningar på plats
I Strängbetong Studios är stomme, Granabgolv och våtrumsmoduler prefabricerade. Golvreglar förtillverkas, lyfts in i paket och monteras när våtrumsmodulerna och installationsdragningar på håldäcksbjälklaget är klara. Eftersom inga pågjutningar görs på plats kommer stomkompletteringen igång snabbt, vilket bidrar till kortare byggtid.

Varierade fasader för unika uttryck
En annan myt är att en hög prefabgrad leder till tråkiga byggnader, vilket Henrik Vinell inte håller med om.

– Vi har satsat på hög kvalitet och stor valfrihet när det gäller fasadutföranden, där du kan ge varje byggnad och kvarter ett unikt uttryck. Även balkonger finns som tillval, säger Henrik Vinell.

Anpassat för uppkopplade hem
Med Strängbetong Studios har byggentreprenören även möjlighet att förenkla eldragningar, genom infällda uttag i golv eller utanpåliggande, ovanför socklarna. De som vill bygga uppkopplade hem kan välja en lösning anpassad för digitala strömbrytare där dragning av ingjuten el har minimerats.

Henrik Vinell ser fram emot att följa upp hur mycket byggtiderna kan kortas genom att välja samtliga delar i Strängbetong Studios. Företaget har lång erfarenhet av liknande smålägenheter, bland annat med Kvarteret Forskningen, en flerfaldigt prisbelönt satsning för studentbostäder vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm.

– Vi har även varit med och byggt kvarteret Åsnen på Årstaterrassen i Stockholm. Den största skillnaden är att vi med Strängbetong Studios har ökat prefabgraden ytterligare och hunnit utveckla fler lösningar som leder till miljövinster, ökad kvalitet och kortare byggtider. 

Så många bostäder behövs enligt Boverket.

Läs mer om Strängbetong Studios.

Författare: Ulrika Nybäck

MVB bygger för fler elever i Helsingborg

Bygger ny skolbyggnad till Västra Berga skola.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mvb-bygger-fler-elever-i-helsingborg-26678

Föreslår ny regional fysisk planering

Ska ge förutsättningar till ökat bostadsbyggande.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/foreslar-ny-regional-fysisk-planering-26683

Nu tätar ID06 till luckorna som fuskarna har utnyttjat

Anslutning signeras med Bank-ID.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/nu-tatar-id06-till-luckorna-som-fuskarna-har-utnyttjat-26659

Hyresrätter dominerar i flerbostadshus

Uppsala och Stockholm utgör undantag.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/hyresratter-dominerar-i-flerbostadshus-26680

En av dem blir årets unga ledare

Fyra unga chefer nominerade till Guldhuset.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/en-av-dem-blir-arets-unga-ledare-26669

Skanska bygger kontorshus i Boden

Boden Business Park får två nya byggnader.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/skanska-bygger-kontorshus-i-boden-26679

"Vi får de bästa produkterna till bäst pris"

Tätt samarbete med Construction Management mellan Humlegården och Forsen.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/vi-far-de-basta-produkterna-till-bast-pris-26656

Bygg miljösmarta smålägenheter

Annons.
Urbaniseringen och ett växande antal singelhushåll har lett till brist på små lägenheter.
http://byggindustrin.se/sponsrat/strangbetong/bygg-miljosmarta-smalagenheter-26629

Tusen personer fler på Nordbygg

Drygt 48 000 besökte mässan förra veckan.
Nyhet
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/tusen-personer-fler-pa-nordbygg-26676

"Viktigt att vara närvarande"

Mix Selder har utvecklats som ledare sen förra nomineringen till Guldhuset.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/viktigt-att-vara-narvarande-26663

"Nya roller inte en lösning i sig"

Stina Oja är van vid förändringsarbete.
Porträtt
http://byggindustrin.se/artikel/portratt/nya-roller-inte-en-losning-i-sig-26664