Meny

Projektingenjör med ansvar som projekt-, projekterings- och byggledare

Lediga jobb
Fastighetssamverkan Norr Svenska Kyrkan Gustaf Vasa församling, Stockholms län
Sista ansökningsdatum 
30 september 2017

Projektingenjör med ansvar som projekt-, projekterings- och byggledare

Arbetsgivaren

FSN, ”Fastighetssamverkan Norr”, är en organisation inom Svenska kyrkan som arbetar med byggprojektledning och fastighetsförvaltning hos ett flertal församlingar i Stockholm och kranskommuner. Gustaf Vasa församling i Vasastaden är huvudman för verksamheten och formell arbetsgivare.

Vårt arbete är inriktat på professionell och långsiktig, ofta antikvariskt inriktad, förvaltning och projektledning av såväl kulturskyddade kyrkor som fastigheter med kommersiella lokaler och bostäder.

Vi är för närvarande 8 personer och tillhandahåller tjänster till 15 av Stockholm stifts 60 församlingar. Verksamheten är expanderande. Vi inriktar oss därför i hög grad på uppbyggnad och metodutveckling av kyrkans projektprocess, fastighetsorganisation och – system.

Våra kontorslokaler ligger på Kammakargatan i Stockholms innerstad.

Aktuell tjänst/-er

I takt med att FSN växer behöver vi stärka vår organisation med ytterligare en projektingenjör.

Tjänsten är på heltid och tillsvidaretjänst. Tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsten är underställd fastighetschefen och ytterst kyrkoherden.

Tjänsten innebär att projekt-, projekterings- och byggleda byggprojekt huvudsakligen i kyrkor och församlingshus som restaureras, renoveras och byggs om. Projektstorleken varierar mellan 1-100 mkr men flertalet ligger på runt 30 mkr.

Som projektingenjör har du uppdrag från ett antal uppdragsgivare/församlingar och fungerar som internkonsult inom kyrkan.

Församlingen eftersträvar en jämn könsfördelning i alla arbetsgrupper, vi ser därför gärna kvinnor som sökande.

Dina arbetsuppgifter

Som projektingenjör är du även i projekten underställd fastighetschefen som fungerar som ytterst ansvarig projektchef, ombud, för alla större projekt inom FSN. Du har likväl ett stort eget ansvar och driver i praktiken projekten i hög grad självständigt.

Projektingenjören har alltså att planera och genomföra renoverings-, restaurerings- och ombyggnadsprojekt från förstudie till slutbesiktning i samverkan med berörd församling och tillsynsmyndigheter.

Projektingenjören har att

 • Genomföra upphandlingar/avrop av konsulter och entreprenörer.
 • Genomföra förstudier och ansöka om statlig kyrkoantikvariskersättning, bygglov och tillstånd enligt kulturmiljölagen.
 • Leda projekteringens alla faser.
 • Leda byggproduktion.
 • Medverka och föra talan vid slutbesiktningar.
 • Ansvara för överlämning till församlingen/verksamheten.
 • Ansvara för tidsstyrning i projekten.
 • Ansvara för kostnadsstyrning i projekten inklusive kostnadsregleringar med konsulter och entreprenörer.
 • Ansvara för Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöarbetet i projekten.
 • Medverka i utvecklingen av FSNs processer, rutiner och mallar.
 • Rapportering till projektchef och uppdragsgivande församling.

Din profil

Arbetet vid FSN är baserat på hög grad av egen initiativförmåga med god byggnadsteknisk kompetens och vana vid kundkontakter.

 • Du är civil- eller högskoleingenjör med inriktning mot bygg eller fastighet, eller har annan väl dokumenterad erfarenhet / kompetensutveckling.
 • Du har erfarenhet av att upphandla och leda större byggprojekt som beställare, konsult eller entreprenör.
 • Du har några års erfarenhet som projektledare eller liknande arbete och har goda kunskaper i entreprenadjuridik.
 • Det är meriterande om du har stor erfarenhet av ROT-projekt och då speciellt byggprojekt i kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer.
 • Det är meriterande om du är Kvalitetsansvarig enligt PBL och BAS P.

Våra uppdragsgivare är församlingar och deras kyrkoråd i Stockholms stift och erfarenheter från att vara föredragande för liknande organisationer är meriterande (som politiska församlingar i landsting och kommun eller medlemssammanslutningar som t.ex. bostadsrättsföreningar).

Medlemskap i Svenska kyrkan är meriterande för denna tjänst.

B-körkort krävs.

Vad vi erbjuder dig

FSN är en organisation med hög kompetensnivå. Tillsammans har vi en gedigen erfarenhet från såväl kulturhistoriska byggnaders speciella krav till kommersiell verksamhet med affärsmässighet och hyresgäster.

FSN är en organisation i utveckling och expansion. Vi erbjuder därför en rörlig, dynamisk miljö och varierande arbetsuppgifter.

FSN är en arbetsplats med tydlig ledning, tydliga ansvarområden och mål. Du har inom de givna ramarna stor frihet och förväntas vara självgående och därmed axla ett stort individuellt ansvar.

Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling/-utbildning och flexibla arbetstider.

Upplysningar

Sven Löfvenberg

Fastighetschef

sven.lofvenberg@svenskakyrkan.se

Ansökan ska vara inne 30/9-2017

Via epost till sven.lofvenberg@svenskakyrkan.se

Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas och sparas enligt SvKB 2003:1, 9 kap. 5§ och arkiv- och personuppgiftslagen (PUL). Alla dina uppgifter sparas i församlingens diarium och gallras efter 2 år. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.