Meny

Trähusdagarna

Årets trähusdagar behandlar modernt trähusbyggande i hållbar utveckling. SP och TMF (Trä- och möbelföretagen) samverkar i teknik- och kompetensutvecklingsfrågor.  För 17:e året i rad anordnas temadagar om produkter, system, regelverk m.m. för trähusbranschen. Sedan 2014 är även Vinnväxt-miljön Smart Housing Småland medarrangör.

Temadagarna syftar till att sprida information om branschrelaterad forskning, produktutveckling, byggregler och ge konstruktörer kunskap att projektera en byggnad med avsedd funktion och kvalitet, samt att ge inköpare i trähusbranschen en vidareutbildning i produktkännedom. Trähusdagarna riktar sig till inköpare och tekniker i trähusbranschen, branschens leverantörer, konsulter och entreprenörer

Plats 
Sånga Säby konferens, Stockholm.
Datum 
onsdag, mars 15, 2017 till torsdag, mars 16, 2017