Meny

Smarta städer 2017

Smarta städer 2017 är en mötesplats som består av en konferens och en utställning med två huvudområden – den smarta staden och hållbart byggande i form av mässan Ekobygg. Konferensprogrammet ska lyfta fram exempel från såväl Sverige som internationellt och sammantaget får deltagarna ta del av tydliga vägval och praktiska exempel för att kunna driva utvecklingen vidare. Teman för

konferensen är: medskapande medborgare, hållbara stadsdelar, urban mobilitet och uppkopplad infrastruktur.

Plats 
Kistamässan, Stockholm.
Datum 
onsdag, november 22, 2017 till torsdag, november 23, 2017