Meny

Miljömålsdagarna

Miljömålsdagarna är en årlig mötesplats för uppföljning, erfarenhetsutbyte och framåtsyftande visioner för alla som arbetar med Sveriges nationella miljömål – inom näringslivet, i kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Ett tillfälle för samtal kring nationellt, regionalt och lokalt miljöarbete som brukar samla omkring 200–300 deltagare från hela landet.

Plats 
Quality Hotel Frösö Park, Östersund
Datum 
tisdag, maj 30, 2017 till onsdag, maj 31, 2017