Meny

Lär dig byggsektorns miljöberäkningsverktyg

IVL Svenska Miljöinstitutet har under många år genomfört stora livscykelanalysstudier tillsammans med byggbranschen. Dessa studier är ofta stora och komplexa och kräver expertkompetens och är därför inte möjligt att genomföra i normala byggprojekt.
För att branschen skall kunna använda klimatberäkningar i byggprojekt krävs förenklade verktyg och metoder.

IVL har därför tillsammans med byggbranschen utvecklat ett verktyg som inte kräver några förkunskaper – Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.
• Verktyget levereras med en databas innehållande medelvärden för de vanligaste svenska byggvarorna som under projektets gång kan ersättas med specifik EPD data.
• Verktyget kan användas för att uppfylla Miljöbyggnad 3.0 krav på klimatberäkning eller för att verifiera upphandlingskrav.

IVL kommer att genomföra ett antal kostnadsfria seminarier om Miljöberäkningsverktyget:

Infoträff 30 januari kl. 9.00-10.00, Uppsala, kostnadsfritt
Infoträff 6 mars kl. 9.00-10.00, Malmö, kostnadsfritt
Infoträff 7 mars kl. 9.00-10.00, Göteborg, kostnadsfritt
Infoträff 16 mars kl. 9.00-9.30, webinarium, kostnadsfritt

Plats 
Uppsala, Malmö, Göteborg
Datum 
tisdag, januari 30, 2018 till fredag, mars 16, 2018