Meny

Infrastruktur i två städer

 Innovationsprogrammet Infra Sweden 2030 håller två seminarier inför utlysningen som stänger i februari. Fokusområdena är konstruktionslösningar, tillståndsbedömning, produktivitet, och nätverk.

Plats 
Ramböll, Göteborg (den 15:e) och KTH Campus, Stockholm (den 16:e)
Datum 
måndag, oktober 15, 2018 till tisdag, oktober 16, 2018