Meny

Hjälp med klimatberäkningar

Livscykelanalyser  och klimatredovisning inom bygg kommer att bli allt mer viktigt i takt med att lagar och regler skärps. IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder kostnadsfri hjälp att komma igång med verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Nästa tillfälle är i februari.
 

Datum 
måndag, februari 18, 2019