Meny

Få koll på nya miljölagarna

Under 2017 genomgick miljöbalken omfattande förändringar. Den 1 januari 2018 träder ett helt omarbetat kapitel 6 i kraft, med nya regler för hur miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning ska göras av verksamheter, åtgärder, planer och program. Nyheterna tas upp på konferensen Nytt om miljörätt.

Plats 
Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm
Datum 
onsdag, mars 21, 2018